Läkemedelsbehandling vid viktminskning

Obesitas (fetma) är möjlig att behandla med läkemedel. Idag finns det fyra godkända läkemedel för behandling av obesitas hos vuxna. Nedan kan du läsa vidare om behandling med läkemedel.

Välkommen att träffa teamet bakom eatit

Hur fungerar olika läkemedel för viktnedgång?

Lipas-hämmare:
Orlistat tillhör en grupp läkemedel som kallas lipas-hämmare. Orlistat fungerar genom att blockera upptaget av fett i tarmarna, vilket kan hjälpa individer att minska sitt kaloriintag. Denna mekanism skiljer sig från andra läkemedlen eftersom det direkt påverkar matsmältningssystemet snarare än att påverka aptiten eller metabolismen på hormonell nivå.

Appetitdämpare:
Fentermin, å andra sidan, är en typ av aptitdämpare. Det fungerar genom att påverka centrala nervsystemet för att minska hunger. Fentermin används ofta på kort sikt och kan ge snabba resultat, men det finns risker för beroende och andra negativa biverkningar.

GLP-1-receptoragonister:
Liraglutid, semaglutid (Rybelsus och Ozempic) hör till en grupp läkemedel som kallas GLP-1-receptoragonister. Dessa läkemedel efterliknar effekterna av kroppens egna inkretinhormoner, vilket hjälper till att minska blodsockernivåerna och fördröja magsäckstömningen, vilket leder till en ökad känsla av mättnad. Denna grupp läkemedel används ofta för att behandla typ 2-diabetes men har visat sig vara effektiva för viktminskning också. Eftersom dessa läkemedel verkar genom att påverka kroppens naturliga hormonella system, kan de vara mer effektiva för långsiktig viktminskning än aptitdämpare som fentermin. Dessutom skiljer sig semaglutid i Rybelsus och Ozempic formerna genom sin administreringsmetod - Rybelsus är en oral tablett, medan Ozempic ges som injektion.

Insulinsensitizer:
Metformin är ett läkemedel som ursprungligen utvecklades för att behandla typ 2-diabetes, men det har också visat sig vara effektivt för viktminskning hos vissa individer. Metformin fungerar genom att minska produktionen av glukos i levern och öka kroppens känslighet för insulin, vilket kan hjälpa till att minska kaloriintaget och öka viktnedgången.

Därför är läkemedel för viktnedgång inte ett substitut till sunda kostvanor och motion

Först av allt vill vi understryka att läkemedel för viktnedgång inte är ett substitut till en hälsosam livsstil och sunda kostvanor. Även om läkemedel för viktminskning kan vara ett hjälpmedel för att kickstarta eller komplettera viktminskningsprocessen, är det ingen långsiktigt lösning. Här är några anledningar till varför:

Hållbarhet: Läkemedel kan hjälpa till att förlora vikt på kort sikt, men den mest hållbara metoden för viktminskning är livsstilsförändringar som inkluderar hälsosam kost och regelbunden motion. När läkemedlet inte längre tas kan vikten komma tillbaka om inte sunda kost- och motionsvanor har etablerats.

Helhetshälsa: En hälsosam livsstil går utöver bara viktminskning. Regelbunden fysisk aktivitet och en balanserad kost bidrar till förbättrad hjärt-kärlhälsa, stärkt immunsystem, bättre sömn, ökad mental klarhet, och minskad risk för många kroniska sjukdomar. Läkemedel för viktminskning kan inte tillhandahålla dessa omfattande hälsofördelar.

Biverkningar och risker: Läkemedel för viktminskning kommer med potentiella biverkningar och hälsorisker, vilket inte är fallet med att äta en näringsrik kost och motionera regelbundet. Några av dessa biverkningar kan vara allvarliga och kräver medicinsk övervakning.

Förhållandet till mat: Läkemedel förändrar inte en individs förhållande till mat. För att uppnå och bibehålla en hälsosam vikt på lång sikt, kan det vara viktigt att utveckla en hälsosam och hållbar inställning till mat, vilket inkluderar att förstå portionstorlekar, balansera näringsintag och hantera begär. Detta kan en dietist på Eatit hjälpa dig med!

Läs om antidepressiva och viktuppgång

Vilka olika läkemedel finns det för viktnedgång?

Här är några av de vanligaste läkemedlen som används för att gå ner i vikt. För att läsa mer om respektive kan du klicka dig in på namnet.

Orlistat:
Orlistat är ett receptbelagt läkemedel som används för att hjälpa vuxna att gå ner i vikt. Det fungerar genom att blockera kroppens förmåga att absorbera vissa fetter från maten du äter, vilket resulterar i minskat kaloriintag och därmed viktminskning. Orlistat används tillsammans med en lågkaloridiet och regelbunden motion för bästa resultat. Läkemedlet kan också hjälpa till att förbättra riskfaktorer, såsom högt blodtryck, högt kolesterol och högt blodsocker. Observera att det är avsett att användas som en del av ett övergripande viktminskningsprogram under övervakning av en läkare.

Liraglutid:
Liraglutid är ett receptbelagt läkemedel som används för att kontrollera blodsockernivåer i kroppen hos vuxna med typ 2-diabetes, och för att hjälpa vuxna att gå ner i vikt. Det fungerar genom att efterlikna ett hormon som reglerar aptiten och insulinproduktionen. Liraglutid används i kombination med en hälsosam kost och regelbunden motion för att uppnå bästa möjliga resultat. Dessutom kan det förbättra vissa riskfaktorer, som högt blodtryck, högt kolesterol och högt blodsocker. Observera att det inte är avsett för behandling av typ 1-diabetes. Liraglutid är även känt under varumärkena Saxenda eller Victoza.

Metformin:
Metformin är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla typ 2-diabetes. Det verkar genom att minska mängden glukos som din lever producerar och gör kroppens celler mer känsliga för insulin, vilket hjälper till att kontrollera blodsockernivåerna. Metformin kan också användas för viktminskning i vissa fall, eftersom det kan minska aptiten och bidra till en mer stabil energinivå. Läkemedlet tas vanligtvis tillsammans med en balanserad kost och regelbunden motion. Observera att Metformin inte är avsett för behandling av typ 1-diabetes.

Sibutramin:
Sibutramin var ett receptbelagt läkemedel som tidigare användes för att hjälpa vuxna att gå ner i vikt. Det fungerade genom att påverka signalsubstanser i hjärnan för att minska aptiten. Sibutramin användes tillsammans med en kalorisnål kost och regelbunden motion för att uppnå bästa resultat. Dock drogs läkemedlet tillbaka från marknaden i många länder, inklusive USA och EU-länderna, omkring 2010 på grund av säkerhetsproblem, inklusive risker för allvarliga hjärtproblem och stroke. Observera att det inte längre är tillgängligt för försäljning.

Rybelsus:
Även känt som semaglutid, är ett receptbelagt läkemedel som används för att kontrollera blodsockernivåerna hos vuxna med typ 2-diabetes. Det fungerar genom att efterlikna ett hormon i kroppen som reglerar insulinutsöndringen, vilket hjälper till att sänka blodsockret. Rybelsus kan användas tillsammans med kost och motion när dessa åtgärder ensamma inte räcker för att kontrollera blodsockernivåerna. Det kan även användas tillsammans med andra diabetesmediciner. Observera att det inte är avsett för behandling av typ 1-diabetes.

Ozempic:
Även känt som semaglutid, är ett receptbelagt läkemedel som används för att kontrollera blodsockernivåerna hos vuxna med typ 2-diabetes. Det fungerar genom att likna ett hormon i kroppen som reglerar insulinproduktionen, vilket hjälper till att sänka blodsockernivåerna. Ozempic används tillsammans med kost och motion när dessa åtgärder inte är tillräckliga för att kontrollera blodsockernivåerna. Dessutom har det visat sig bidra till viktminskning i vissa fall. Observera att det inte är avsett för behandling av typ 1-diabetes eller vikten.

Mysimba:
Mysimba är ett läkemedel som kombinerar aktiva ingredienser för att påverka hjärnans signalsubstanser, vilket kan hjälpa till att minska aptiten och öka mättnadskänslan. Förståelsen av dess mekanism är nyckeln till att uppskatta dess roll i viktminskning.

Det är viktigt att påpeka att alla dessa läkemedel har olika biverkningar och risker, och att de bör användas under övervakning av en läkare. Att ta mediciner för att gå ner i vikt kan vara effektivt för vissa personer, men det är alltid viktigt att kombinera det med en hälsosam livsstil som inkluderar en balanserad kost och regelbunden motion för att uppnå hållbara resultat.

Viktigt att notera att läkemedel för viktminskning inte är en mirakellösning och att det är viktigt att vara medveten om biverkningarna och riskerna med varje läkemedel. Man ska alltid konsultera med en läkare innan man tar något läkemedel för viktminskning.

Skribent: Oytun Yildirimdemir, Medgrundare av Eatit
Denna sida är granskad av våra dietister. Läs mer om vilka som granskar vårt innehåll