Hem > Gå ner i viktLäkemedel > Mysimba

Den här sidan är en undersida och till för dig som lever med obesitas och vill läsa om olika behandlingsalternativ för viktminskning. Sidan ger fördjupad information om läkemedelsbehandling. Sidan är en undersida, klicka ovan för att gå tillbaka till huvudartikeln.
Välkommen att träffa teamet bakom eatit

Behandling med läkemedel

Nationella riktlinjerna för vård av obesitas rekommenderar behandling med läkemedel för vissa individer. Behandlingen syftar till att främja hälsa genom viktnedgång. För läkemedelsbehandling vid obesitas (fetma) finns olika alternativ. Mysimba är ett av fyra godkända läkemedel i Sverige för obesitasbehandling.

Läs mer om andra läkemedel:
Saxenda | Ozempic | Mysimba | Orlistat | Victoza | Wegovy | Mounjaro | Rybelsus | Trulicity
Updaterad december 2023

Vad är Mysimba?

Mysimba är ett läkemedel som kombinerar två aktiva ingredienser för att påverka hjärnans signalsubstanser, vilket kan hjälpa till att minska hunger/aptit och kontrollera suget. Förståelsen av dess mekanism är nyckeln till att uppskatta dess roll i viktminskning. Mysimba är en behandling vars aktiva ingredienser är naltrexon och bupropion. Läkemedlet är känt som Contrave i USA och används för viktminskning.

Hur fungerar Mysimba?

Mysimba är en kombination av två aktivasubstanser som påverkar hjärnans signalsubstanser för att minska hunger/aptitoch kontrollera suget, vilket främjar viktminskning.

Vem är lämplig för att använda Mysimba?

Biverkningar kan inkluderaillamående, huvudvärk och sömnstörningar. Det är viktigt att vara medveten ommöjliga biverkningar och rapportera dem till sin läkare.

Hur länge tar det innan Mysimba visar effekt på viktminskning?

Effekten varierar från person tillperson, men viktminskning kan förväntas inom de första månaderna avbehandlingen.

Finns det några kontraindikationer eller interaktioner med andra läkemedel?

Det är viktigt att informera läkaren om alla andra mediciner och kosttillskott som tas för att undvikapotentiella interaktioner.

Doseringav Mysimba

Behandlingen börjar med en tablettom dagen, och ökas sedan gradvis till 2 tabletter 2 gånger dagligen och anpassas under läkares övervakning.

Andra läkemedel med liknande aktiva substanser

Inget annat läkemedel i Sverige innehåller samma kombination av aktiva substanser som Mysimba. Dock finns andra läkemedel som innehåller antingen bupropion eller naltrexon

Mysimbai kombination med andra läkemedel

Mysimba ska inte kombineras medopiater, monoaminoxidashämmare eller samtidig behandling med bupropion ellernaltrexon på grund av risken för allvarliga biverkningar.

Läs mer om andra läkemedel:
Saxenda | Ozempic | Mysimba | Orlistat | Victoza | Wegovy | Mounjaro | Rybelsus | Trulicity

Skribent: Oytun Yildirimdemir, Medgrundare av Eatit
Denna sida är granskad av våra dietister. Läs mer om vilka som granskar vårt innehåll