Hem > Gå ner i viktLäkemedel > Liraglutid

Den här sidan är en undersida och till för dig som lever med obesitas och vill läsa om olika behandlingsalternativ för viktminskning. Sidan ger fördjupad information om läkemedelsbehandling. Sidan är en undersida, klicka ovan för att gå tillbaka till huvudartikeln.
Välkommen att träffa teamet bakom eatit

Behandling med läkemedel

Nationella riktlinjerna för vård av obesitas rekommenderar behandling med läkemedel för vissa individer. Behandlingen syftar till att främja hälsa genom viktnedgång. För läkemedelsbehandling vid obesitas (fetma) och typ-2 diabetes finns olika alternativ.

Läs mer om andra läkemedel:
Saxenda | Ozempic | Mysimba | Orlistat | Victoza | Wegovy | Mounjaro | Rybelsus | Trulicity
Updaterad december 2023

Vad är Liraglutid?

Liraglutid är ett receptbelagt läkemedel som används för att kontrollera blodsockernivåerna hos personer med typ 2-diabetes och för att hjälpa till med viktminskning hos personer som är överviktiga eller lider av fetma. Liraglutid, som säljs under varumärkena Saxenda och Victoza, fungerar genom att efterlikna effekterna av det naturligt förekommande hormonet GLP-1. Detta hormon bidrar till att reglera blodsockernivåerna och främjar en känsla av mättnad efter måltider. Liraglutid används som en del av en övergripande hälso- och wellnessplan, som inkluderar kost och motion, och dess användning bör övervakas av en kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Hur fungerar Liraglutid?

Först och främst hjälper Liraglutid till att sänka blodsockernivåerna genom att stimulera insulinproduktionen i bukspottskörteln när blodsockernivåerna är för höga. Insulin är ett hormon som hjälper till att transportera socker från blodet in i kroppens celler, där det kan användas som energi.

För det andra, Liraglutid fördröjer tömningen av magsäcken, vilket bidrar till en förbättrad känsla av mättnad efter måltider. Detta kan minska aptiten och hjälpa till att minska kaloriintaget, vilket i sin tur kan leda till viktminskning.

Slutligen, Liraglutid verkar genom att undertrycka produktionen av glukagon, ett hormon som ökar blodsockernivåerna. Genom att dämpa glukagonproduktionen bidrar Liraglutid till att hålla blodsockernivåerna mer stabila.
Liraglutid, som säljs under varumärkena Saxenda och Victoza, är ett läkemedel som efterliknar effekterna av kroppens naturliga hormon GLP-1 (glukagonliknande peptid-1). GLP-1 har flera effekter på kroppen som kan bidra till att kontrollera blodsockernivåerna och främja viktminskning.

Liraglutid & viktminskning

Liraglutid har visat sig vara effektivt för att hjälpa till med viktminskning i flera kliniska studier. Liraglutid hjälper till att minska aptiten och förbättra känslan av mättnad, vilket kan leda till ett minskat kaloriintag.

Liraglutid visat sig bidra till betydande viktminskning. Det är dock viktigt att betona att detta läkemedel inte är en mirakelkur för viktminskning. Den mest framgångsrika viktminskningen uppnås genom en kombination av läkemedelsbehandling, kostförändringar, motion och beteendeförändringar.

Det bör också nämnas att Liraglutid kan ha biverkningar och inte är lämpligt för alla. Så om du överväger Liraglutid bör du diskutera detta med din läkare eller en annan kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal för att avgöra om det är rätt val för dig.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Liraglutid?

Som med alla läkemedel kan Liraglutid medföra biverkingar. De vanligaste biverkningarna som rapporterats av användare inkluderar illamående, diarré, förstoppning, minskad aptit, halsbränna och huvudvärk.

Illamående är särskilt vanligt när behandlingen påbörjas, men tenderar att minska över tid för de flesta användare. Dessa biverkningar är ofta lätta till måttliga och kan bli mindre intensiva efterhand som kroppen anpassar sig till medicinen.

I vissa sällsynta fall kan Liraglutid leda till mer allvarliga biverkningar, som bukspottskörtelinflammation, gallsten, minskad njurfunktion, eller allergiska reaktioner. Om du upplever allvarliga eller oroande symtom efter att ha börjat ta Liraglutid, bör du omedelbart kontakta en hälso- och sjukvårdspersonal.

Det är viktigt att alltid diskutera eventuella biverkningar och risker med din läkare innan du börjar med någon ny medicinering, inklusive Liraglutid. Varje individs upplevelse kan variera, och vad som fungerar bra för en person kanske inte fungerar lika bra för en annan.

Läs mer om andra läkemedel:
Saxenda | Ozempic | Mysimba | Orlistat | Victoza | Wegovy | Mounjaro | Rybelsus | Trulicity

Skribent: Oytun Yildirimdemir, Medgrundare av Eatit
Denna sida är granskad av våra dietister. Läs mer om vilka som granskar vårt innehåll