Ozempic

Ozempic är primärt ett läkemedel för behandling av typ 2-diabetes, men som på senare tid börjat användas för viktnedgång eftersom det har en hungerdämpande effekt. Läkemedlet är utvecklat av det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk. En generell rekommendation för läkare innan de förskriver dessa läkemedel är att patienten först ska ha testat att gå ner i vikt med hjälp av dietist.

Vill du prova läkemedelsbehandling för övervikt?

Via Eatit kan du även träffa en läkare som kan hjälpa dig till en läkemedelsbehandling för övervikt. Tryck på knappen nedan för att ställa dig i väntelista - läkarbesöket kostar 100 kronor

Centrerad knapp till vänster

Texten är uppdaterad november 2023

Vad är Ozempic?

Ozempic ett läkemedel för behandling av typ 2-diabetes som hjälper till att sänka blodsockret, men en vanl. Det administreras genom subkutana injektioner och bör användas som en del av en omfattande behandlingsplan för diabetes under överinseende av en läkare. Det aktiva ämnet i Ozempic kallas semaglutid och tillhör en klass av läkemedel som kallas GLP-1-receptoragonister.

Andra läkemedel som används att gå ner i vikt:
Orlistat
Fentermin
Liraglutid - Saxenda & Victoza
Metformin
Sibutramin
Rybelsus
Ozempic

I folkmun kallas läkemedel för viktnedgång ofta för bantningspiller. Ovannämnda läkemedel kräver recept från läkare men det finns även receptfria läkemedel för viktnedgång.

Hur fungerar Ozempic?

Ozempic fungerar genom att använda det aktiva ämnet semaglutid, som tillhör en klass av läkemedel kända som GLP-1-receptoragonister. Semaglutid binder till och aktiverar GLP-1-receptorer i kroppen, vilket resulterar i flera effekter som hjälper till att kontrollera blodsockret hos personer med typ 2-diabetes.När Ozempic tas genom en subkutan injektion stimulerar semaglutid bukspottkörteln att frisätta insulin vid behov, vilket hjälper till att sänka blodsockret. Det hämmar också frisättningen av glukagon, ett hormon som ökar blodsockret. Genom att minska glukagonproduktionen minskar Ozempic mängden socker som frigörs från levern. En annan viktig effekt av Ozempic är att det fördröjer tömningen av magen, vilket leder till att maten passerar genom matsmältningskanalen långsammare. Detta bidrar till en längre och mer kontrollerad frisättning av socker i blodet efter måltider.Utöver att reglera blodsockret kan Ozempic också hjälpa till med viktminskning. Semaglutid ökar mättnadskänslan och minskar aptiten, vilket kan leda till minskat kaloriintag och viktminskning över tid.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Ozempic?

När man tar Ozempic kan vissa biverkningar uppstå. Vanliga biverkningar inkluderar illamående, kräkningar och diarré. Andra möjliga biverkningar är aptitförlust, magsmärtor, förstoppning och huvudvärk. Vissa personer kan också uppleva reaktioner vid injektionsstället, såsom rodnad, klåda eller svullnad. Det är viktigt att notera att inte alla personer upplever biverkningar av Ozempic, och att biverkningarna kan variera i grad och intensitet från person till person. Det är också möjligt att uppleva biverkningar som inte nämns här. Om du upplever några obehagliga eller allvarliga biverkningar medan du tar Ozempic, bör du kontakta din läkare eller vårdpersonal för råd och vägledning.

Vad är den rekommenderade dosen av Ozempic?

Ozempic (semaglutid) dosering varierar baserat på patientens individuella behov och medicinska historik. Initialt rekommenderas ofta en startdos på 0.25 mg en gång per vecka. Efter en period på ungefär 4 veckor kan dosen ökas till 0.5 mg en gång i veckan, beroende på läkares bedömning av patientens blodsockernivåer och tolerans.

För patienter som behöver ytterligare glykemisk kontroll, kan dosen i vissa fall ökas till 1.0 mg en gång i veckan, efter ytterligare 4 veckor. Beslutet om att höja dosen ska alltid tas av läkaren.

Det är viktigt att notera att dosen inte bör ändras utan medicinsk vägledning och att Ozempic ska användas som en del av en övergripande diabetesvårdsplan, som kan inkludera kost, motion och andra mediciner. Patienten bör alltid kontakta sin läkare om de har några frågor eller oro kring deras Ozempic dosering.

Varje patients svar på behandlingen kan variera, och din läkare kommer att justera din dos baserat på ditt svar och eventuella biverkningar. Konsultera alltid med din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor eller bekymmer om din behandling med Ozempic.

Är Ozempic effektivt för viktminskning?

Ozempic (semaglutid) är i första hand ett läkemedel som är avsett för behandling av typ 2-diabetes. Men det är intressant att notera att viktminskning kan vara en av dess bieffekter. Semaglutid, den aktiva ingrediensen i Ozempic, påverkar mättnadssignalerna i hjärnan, vilket kan leda till minskad aptit och därmed eventuell viktminskning.

Emellertid bör Ozempic inte primärt användas som ett viktminskningsläkemedel. Eventuell viktminskning som uppstår som en följd av behandling med Ozempic bör ses som en bonus till dess huvudfunktion - att hjälpa till att reglera blodsockernivåer hos individer med typ 2-diabetes.

Om du överväger Ozempic för viktminskning, är det viktigt att du diskuterar det med din läkare. De kan ge dig den bästa rådgivningen baserat på din övergripande hälsa, din medicinska historik och dina specifika behov och mål. Det är även viktigt att komma ihåg att en hälsosam livsstil, inklusive balanserad kost och regelbunden fysisk aktivitet, spelar en avgörande roll i viktminskning och allmänna hälsoutmaningar.

Hur länge tar det innan Ozempic börjar verka?

Ozempic (semaglutid) börjar verka relativt snabbt efter injektion, men det tar en viss tid innan dess fulla effekter blir märkbara. Eftersom Ozempic används för att kontrollera blodsockernivåerna hos personer med typ 2-diabetes, beror den exakta tiden det tar att märka en förbättring på varje individs unika kropp och metaboliska tillstånd.

Generellt sett kan patienter börja märka en förbättring i sina blodsockernivåer inom de första veckorna efter att ha påbörjat behandlingen. Emellertid kan det ta upp till 2 till 3 månader att uppleva de fulla effekterna av läkemedlet.

Det är också viktigt att notera att effekterna av Ozempic kan vara subtila till att börja med och inte alltid omedelbart märkbara. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera blodsockernivåerna och hålla regelbundna läkartid för att bedöma effektiviteten av behandlingen.

Det är också viktigt att komma ihåg att varje persons svar på behandlingen är unik. Om du har några frågor eller bekymmer om din behandling med Ozempic, tveka inte att prata med din läkare.

Vilka är fördelarna med att använda Ozempic?

Ozempic (semaglutid) erbjuder flera fördelar för personer med typ 2-diabetes.

Blodsockerkontroll: Ozempic kan hjälpa till att sänka och reglera blodsockernivåer hos personer med typ 2-diabetes. Detta gör det till en viktig del av en övergripande strategi för att hantera sjukdomen.

Viktminskning: Många patienter som använder Ozempic rapporterar en viss grad av viktminskning. Semaglutid, den aktiva ingrediensen i Ozempic, kan påverka mättnadssignalerna i hjärnan och därmed minska aptiten.

Hjärt-hälsofördelar: Ozempic har visat sig minska risken för större kardiovaskulära händelser som hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulär död hos patienter med typ 2-diabetes och känd hjärtsjukdom.

Ozempic (semaglutid) erbjuder flera fördelar för personer med typ 2-diabetes.

Blodsockerkontroll: Ozempic kan hjälpa till att sänka och reglera blodsockernivåer hos personer med typ 2-diabetes. Detta gör det till en viktig del av en övergripande strategi för att hantera sjukdomen.

Viktminskning: Många patienter som använder Ozempic rapporterar en viss grad av viktminskning. Semaglutid, den aktiva ingrediensen i Ozempic, kan påverka mättnadssignalerna i hjärnan och därmed minska aptiten.

Hjärt-hälsofördelar: Ozempic har visat sig minska risken för större kardiovaskulära händelser som hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulär död hos patienter med typ 2-diabetes och känd hjärtsjukdom.

Kan Ozempic orsaka hypoglykemi (lågt blodsocker)?

Ozempic (semaglutid) är ett läkemedel som används för att sänka blodsockernivåerna hos personer med typ 2-diabetes. Även om det är effektivt för att kontrollera blodsockret, är risken för hypoglykemi (lågt blodsocker) generellt sett låg när Ozempic används ensamt. Dock kan risken för hypoglykemi öka om Ozempic används tillsammans med andra läkemedel för diabetes, som insulin eller sulfonylurea, som båda kan sänka blodsockernivåerna. Det är viktigt att noga övervaka blodsockernivåerna när du startar eller justerar din diabetesbehandling, speciellt om du tar flera läkemedel. Symptom på hypoglykemi kan inkludera yrsel, förvirring, svettningar, hunger, huvudvärk och hjärtklappning.

Kom ihåg att alltid diskutera eventuella bekymmer eller frågor du har om din medicinering med din läkare eller apotekspersonal. De kan ge dig mest korrekta information baserat på din individuella hälsosituaton.

Hur skiljer sig Ozempic från andra diabetesmediciner?

Ozempic (semaglutid) skiljer sig från andra diabetesmediciner på flera viktiga sätt, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för vissa patienter.

Verkningsmekanism: Ozempic tillhör en klass av läkemedel kända som GLP-1-receptoragonister. Det efterliknar ett hormon i kroppen (GLP-1) som hjälper till att reglera blodsockernivåerna genom att stimulera frisättningen av insulin efter en måltid, minska mängden glukos som levern producerar, och sakta ner matsmältningen.

Dosering: Ozempic administreras en gång i veckan som en subkutan injektion, vilket kan vara mer bekvämt för vissa patienter jämfört med läkemedel som behöver tas dagligen.

Hjärt-kärlskyddande effekter: Studier har visat att Ozempic inte bara hjälper till att kontrollera blodsockernivåer, utan också kan minska risken för stora kardiovaskulära händelser, såsom hjärtinfarkt och stroke, hos patienter med typ 2-diabetes och etablerad kardiovaskulär sjukdom.

Viktminskning: Många patienter rapporterar viktminskning som en bieffekt av Ozempic, vilket kan vara fördelaktigt för personer med typ 2-diabetes som också försöker hantera sin vikt.

Det är viktigt att notera att medan Ozempic erbjuder dessa fördelar, är det inte rätt val för alla. Varje läkemedel har potentiella biverkningar och risker, och det är viktigt att diskutera dessa med din läkare för att avgöra vilket läkemedel som är bäst för dig.

Finns det några kontraindikationer eller interaktioner med andra läkemedel när man tar Ozempic?

Ozempic (semaglutid) är ett läkemedel som generellt sett tolereras väl, men det finns vissa kontraindikationer och potentiella läkemedelsinteraktioner som bör beaktas.

Kontraindikationer: Ozempic bör inte användas av personer som har en personlig eller familjehistoria av medullär sköldkörtelcancer eller som har Multiple Endocrine Neoplasia syndrome type 2 (MEN 2). Dessutom bör personer som är allergiska mot semaglutid eller någon av ingredienserna i Ozempic inte använda läkemedlet.

Läkemedelsinteraktioner: Ozempic kan påverka hastigheten i matsmältningssystemet, vilket kan påverka hur snabbt andra oralt intagna läkemedel absorberas. Detta kan i sin tur påverka effektiviteten av dessa läkemedel. Om du tar andra mediciner oralt, bör du prata med din läkare om hur och när de ska tas i förhållande till din Ozempic-dos.

Hypoglykemi: Om Ozempic används tillsammans med andra läkemedel för diabetes, som insulin eller sulfonylurea, kan det öka risken för hypoglykemi (lågt blodsocker). Därför kan det krävas att din läkare justerar dosen av dina andra diabetesläkemedel för att undvika detta.

Det är viktigt att alltid informera din läkare om alla mediciner, kosttillskott och naturläkemedel du tar, för att säkerställa att Ozempic kan användas säkert tillsammans med dem. Du bör även informera din läkare om alla medicinska tillstånd du har, inklusive njur- eller leverproblem, mag- eller tarmproblem och om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Din läkare kan ge dig den bästa rådgivningen baserat på din individuella hälsosituaton.

Skribent: Oytun Yildirimdemir, Grundare av Eatit
Denna sida är granskad av våra dietister. Läs mer om vilka som granskar vårt innehåll

Källor:
https://www.fass.se/LIF/product?nplId=20180613000032
https://www.novonordisk.se/for-patient/ozempic-anvandning.html

Din trivselvikt väntar

Träffa dietist nu