Personlig dietist

Remittera till Eatit idag

Eatit är en digital dietistmottagning med nationell täckning i Sverige.

Vi behandlar följande patientgrupper:
  • Övervikt & obesitas
  • Pre-diabetes
  • Metabola syndromet
Patienten kan själv komma igång genom att ladda ner appen och boka sin första tid. Vi erbjuder tider alla dagar i veckan samt kvällar. 

✓ 250kr/
besök

✓ Frikort gäller

✓ Legitimerade dietister

Linda Jansson_rund_sv.png
e197b9_74e694e8b397461eb3a1bd7f26242e40~mv2.png
sara_bv2.png
Helena G_rund_sv.png

Kort om behandlingen

Längd på behandlingen

12 inledande veckor med kontakt med dietist varje vecka. Därefter stöd och uppföljning kontinuerligt efter patientens behov. 

Behandlingens innehåll

Bygger på Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR) och Livsmedelsverkets riktlinjer i kombination med KBT-ramverk för att få stöd i att ändra sina beteenden, tankar och känslor kring mat. 

Behandlingsutfall

  • 83.7% av alla användare visade på viktnedgång

  • Genomsnittlig tid i behandling är 108 dagar

  • Genomsnittlig viktnedgång 2.4%

  • 19.8% gick ner mer än 5% i vikt

Legitimerade dietister utför behandlingen med stöd från läkare, psykolog och psykoterapeut.

Patienten väljer själv dietist och har samma behandlare genom hela behandlingen. 

Behandlare

De flesta patienter har BMI 30-35 eller 25-30 med annan metabol riskfaktor. Alla patienter triageras innan behandlingen påbörjas för att avgöra om denna behandling är rätt för dem.

Patienter

Journalanteckningar och kostnader

Alla besök journalförs och tillgängliggörs för patienten på 1177. Patienten betalar 250 kr i patientavgift eller går med frikort. 

Varmt välkommen att kontakta oss!

Skicka ett meddelande direkt i chatten på sidan, maila oss eller fyll i formuläret intill. Gäller ditt ärende samarbeten så skriv med företagets namn vid kontakten.

Tack för ditt meddelande!

sara_bv2.png

"Vi kombinerar kostråden för obesitas med KBT för att behandla patienterna utifrån deras enskilda behov" 

Sara West

Legitimerad dietist & psykologstudent

IMG_6637.JPG

"Efter att ha jobbat i över 20 år på Överviktscentrum (Akademiskt Specialistcentrum) med obesitasbehandling är jag så glad över att få sprida denna kunskap även till primärvårdspatienter"

Anna Hägg

Legitimerad dietist