Hem > Gå ner i viktLäkemedel > Rybelsus

Den här sidan är en undersida och till för dig som lever med obesitas och vill läsa om olika behandlingsalternativ för viktminskning. Sidan ger fördjupad information om läkemedelsbehandling. Sidan är en undersida, klicka ovan för att gå tillbaka till huvudartikeln.
Välkommen att träffa teamet bakom eatit

Behandling med läkemedel

Nationella riktlinjerna för vård av obesitas rekommenderar behandling med läkemedel för vissa individer. Behandlingen syftar till att främja hälsa genom viktnedgång. För läkemedelsbehandling vid obesitas (fetma) och/eller typ-2 diabetes finns olika alternativ. Rybelsus är ett läkemedel för behandling av typ-2 diabetes typ 2.

Läs mer om andra läkemedel:
Saxenda | Ozempic | Mysimba | Orlistat | Victoza | Wegovy | Mounjaro | Rybelsus | Trulicity
Updaterad december 2023

Vad är Rybelsus?

Rybelsus, även känd under det generiska namnet semaglutid, är ett godkänt läkemedel för att hantera blodsockernivåer hos vuxna med typ 2-diabetes. Det innehåller semaglutid, som tillhör gruppen glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) receptoragonister.

Hur verkar Rybelsus på kroppen?

Rybelsus imiterar kroppens eget GLP-1 hormon, som frigörs efter måltid och bidrar till blodsockerreglering. Genom att efterlikna detta hormon hjälper Rybelsus till att minska sockerproduktionen i levern, öka insulinnivåerna vid högt blodsocker och minska hungern.

Rybelsus & viktminskning

Rybelsus är främst utformat för diabetesbehandling men kan ha en positiv bieffekt på viktminskning. Detta sker genom att fördröja magsäckens tömning, minska aptiten och öka mättnadskänslan. Det bör dock användas som en del av en omfattande behandlingsplan inklusive kost och motion. Som alltid bör eventuella ändringar i din medicinering eller hälsovård diskuteras med en kvalificerad hälsovårdspersonal.

Rybelsus & Alkohol

Kombinationen av Rybelsus och alkohol kan påverka både blodsockerkontroll och öka risken för biverkningar. Diskutera alkoholanvändning med din läkare om du tar Rybelsus.

Biverkningar av Rybelsus

De mest vanligt rapporterade biverkningarna av Rybelsus inkluderar gastrointestinala symtom som illamående, diarré, kräkningar, buksmärtor och minskad aptit. Dessa symtom kan vara mest uttalade när du först börjar ta medicinen, men minskar ofta över tid när din kropp vänjer sig vid läkemedlet.
Rybelsus kan också orsaka trötthet eller yrsel hos vissa individer. Dessutom kan några användare uppleva en förändring i smak eller en minskning av smaksinnet.
En mindre vanlig men allvarlig biverkning av Rybelsus kan vara pancreatit (inflammation i bukspottskörteln). Detta är dock sällsynt och de flesta som tar Rybelsus kommer inte att uppleva detta.
Det är viktigt att komma ihåg att inte alla som tar Rybelsus kommer att uppleva dessa biverkningar och många människor upplever få eller inga alls. Om du upplever biverkningar som du tror kan vara kopplade till din användning av Rybelsus, bör du kontakta din läkare eller apotekare.

Läs mer om andra läkemedel:
Saxenda | Ozempic | Mysimba | Orlistat | Victoza | Wegovy | Mounjaro | Rybelsus | Trulicity

Skribent: Oytun Yildirimdemir, Medgrundare av Eatit
Denna sida är granskad av våra dietister. Läs mer om vilka som granskar vårt innehåll