Sibutramin & Viktminskning

På den här sidan kan du läsa om Sibutramin.
Sibutramin är ett läkemedel som tidigare användes för att hjälpa till med viktminskning. Det fungerar genom att påverka neurotransmittorer i hjärnan, vilket leder till en ökad känsla av mättnad och minskad aptit. Det är däremot viktigt att förstå att läkemedel för att gå ner i vikt, inte är att substitut till en hälsosam livsstil och sunda kostvanor.

Vill du prova läkemedelsbehandling för övervikt?

Via Eatit kan du även träffa en läkare som kan hjälpa dig till en läkemedelsbehandling för övervikt. Tryck på knappen nedan för att ställa dig i väntelista - läkarbesöket kostar 100 kronor

Centrerad knapp till vänster

Vad är Sibutramin?

Sibutramin är ett läkemedel som tidigare användes för att hjälpa till med viktminskning. Det fungerar genom att påverka neurotransmittorer i hjärnan, vilket leder till en ökad känsla av mättnad och minskad aptit. Sibutramin var alltså främst avsett för personer med övervikt och fetma för att assistera i viktminskningsprocessen tillsammans med diet och motion.

Det är dock viktigt att notera att Sibutramin drogs tillbaka från marknaden globalt runt 2010. Detta beslut togs efter att forskning visade en ökad risk för allvarliga hjärt- och kärlhändelser, som hjärtinfarkt och stroke, hos individer som tog Sibutramin.

I dagsläget bör Sibutramin inte användas för viktminskning på grund av dess potentiella hälsofaror. Det är alltid viktigt att diskutera med en hälso- och sjukvårdspersonal innan man påbörjar någon typ av behandling för viktminskning för att säkerställa att den är säker och lämplig för dina individuella behov.

Läs om andra läkemedel för viktminskning

Hur fungerar Sibutramin?

Sibutramin fungerar genom att påverka neurotransmittorer i hjärnan, vilket skapar en förhöjd känsla av mättnad och minskad hunger. Läkemedlet är en monoaminåterupptagshämmare, vilket innebär att det blockerar återupptaget av vissa kemikalier (neurotransmittorer) i nervceller. Detta innebär att mer av dessa kemikalier finns tillgängliga i hjärnan, vilket kan bidra till att förbättra signaleringen som reglerar aptit och mättnad.

Specifikt hindrar Sibutramin återupptaget av noradrenalin, serotonin och i viss mån dopamin. Detta bidrar till att förstärka den mättnadssignal som normalt sänds till hjärnan efter en måltid, vilket kan leda till en minskning av matintaget och därmed en viktminskning.

Det är viktigt att betona att Sibutramin drogs tillbaka från marknaden globalt omkring 2010 på grund av oro över biverkningar och hälsorisker.

Är Sibutramin effektivt för viktminskning?

Studier har visat att Sibutramin, tillsammans med livsstilsförändringar, kan leda till en genomsnittlig viktminskning på cirka 5 procent av den initiala kroppsvikten över ett år. Denna viktminskning kan bidra till att förbättra en rad hälsoindikatorer, som blodtryck och kolesterolnivåer.

Dock är det viktigt att notera att Sibutramin inte längre är tillgängligt på marknaden på grund av potentiella hälsorisker. Studier har kopplat läkemedlet till en ökad risk för allvarliga hjärtproblem, inklusive icke-fatal hjärtinfarkt och stroke. Detta ledde till att läkemedlet drogs tillbaka från marknaden 2010. Därför bör personer som överväger viktminskningsalternativ konsultera en vårdgivare för att diskutera säkra och effektiva strategier.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Sibutramin?

Sibutramin, ett läkemedel tidigare används för viktminskning, hade flera vanliga biverkningar. Dessa inkluderade muntorrhet, förstoppning, sömnlöshet och huvudvärk. Vissa personer kunde också uppleva ökad hjärtfrekvens eller blodtryck, svettning, yrsel och ångest.

Mer allvarliga, men mindre vanliga, biverkningar kunde inkludera andnöd, bröstsmärtor, svimning och svullna ben. Dessutom har användningen av Sibutramin varit kopplad till en ökad risk för allvarliga hjärtproblem, inklusive icke-fatal hjärtinfarkt och stroke.

Det är viktigt att påpeka att Sibutramin drogs tillbaka från marknaden i många länder, inklusive USA och EU, år 2010 på grund av säkerhetsproblem.Relaterade sidor:
Läkemedel för viktnedgång
Receptfria läkemedel för viktnedgång

Gå ner i vikt snabbt
Gå ner i vikt online
Gå ner i vikt app
KBT för att gå ner i vikt
Gå ner i vikt och IBS
Antidepressiva läkemedel och viktuppgång

Viktnedgång och PCOS

Träning för att gå ner i vikt
Efter förlossning - gå ner i vikt
Klimakteriet - gå ner i vikt
Efter 40 - gå ner i vikt
Efter 50 - gå ner i vikt
Efter 60 - gå ner i vikt
Efter 70 - gå ner i vikt
Efter 80 - gå ner i vikt
Recept för att gå ner i vikt
Livsmedel för att gå ned i vikt
Sköldkörteln och viktuppgång
Kvinna - gå ner i vikt
Man - gå ner i vikt

Skribent: Oytun Yildirimdemir, Grundare av Eatit
Granskad av: Våra dietister

Din trivselvikt väntar

Träffa dietist nu