Hem > Gå ner i viktLäkemedel > Sibutramin

Den här sidan är en undersida och till för dig som lever med obesitas och vill läsa om olika behandlingsalternativ för viktminskning. Sidan ger fördjupad information om läkemedelsbehandling. Sidan är en undersida, klicka ovan för att gå tillbaka till huvudartikeln.
Välkommen att träffa teamet bakom eatit

Behandling med läkemedel

Nationella riktlinjerna för vård av obesitas rekommenderar behandling med läkemedel för vissa individer. Behandlingen syftar till att främja hälsa genom viktnedgång. För läkemedelsbehandling vid obesitas (fetma) finns olika alternativ. Sibutramin är ett läkemedel som inte längre förskrivs. Läkemedlet drogs tillbaka från marknaden globalt runt 2010 och inte förskrivs idag på grund av oro för biverkningar och hälsorisker.

Läs mer om andra läkemedel:
Saxenda | Ozempic | Mysimba | Orlistat | Victoza | Wegovy | Mounjaro | Rybelsus | Trulicity
Updaterad december 2023

Vad är Sibutramin?

Sibutramin är ett läkemedel som tidigare användes för att hjälpa till med viktminskning. Det fungerar genom att påverka neurotransmittorer i hjärnan, vilket leder till en ökad känsla av mättnad och minskad aptit. Sibutramin var alltså främst avsett för personer med övervikt och fetma för att assistera i viktminskningsprocessen tillsammans med diet och motion.

Det är dock viktigt att notera att Sibutramin drogs tillbaka från marknaden globalt runt 2010. Detta beslut togs efter att forskning visade en ökad risk för allvarliga hjärt- och kärlhändelser, som hjärtinfarkt och stroke, hos individer som tog Sibutramin.

I dagsläget bör Sibutramin inte användas för viktminskning på grund av dess potentiella hälsofaror. Det är alltid viktigt att diskutera med en hälso- och sjukvårdspersonal innan man påbörjar någon typ av behandling för viktminskning för att säkerställa att den är säker och lämplig för dina individuella behov.

Hur fungerar Sibutramin?

Sibutramin fungerar genom att påverka neurotransmittorer i hjärnan, vilket skapar en förhöjd känsla av mättnad och minskad hunger. Läkemedlet är en monoaminåterupptagshämmare, vilket innebär att det blockerar återupptaget av vissa kemikalier (neurotransmittorer) i nervceller. Detta innebär att mer av dessa kemikalier finns tillgängliga i hjärnan, vilket kan bidra till att förbättra signaleringen som reglerar aptit och mättnad.

Specifikt hindrar Sibutramin återupptaget av noradrenalin, serotonin och i viss mån dopamin. Detta bidrar till att förstärka den mättnadssignal som normalt sänds till hjärnan efter en måltid, vilket kan leda till en minskning av matintaget och därmed en viktminskning.

Det är viktigt att betona att Sibutramin drogs tillbaka från marknaden globalt omkring 2010 på grund av oro över biverkningar och hälsorisker.

Är Sibutramin effektivt för viktminskning?

Studier har visat att Sibutramin, tillsammans med livsstilsförändringar, kan leda till en genomsnittlig viktminskning på cirka 5 procent av den initiala kroppsvikten över ett år. Denna viktminskning kan bidra till att förbättra en rad hälsoindikatorer, som blodtryck och kolesterolnivåer.

Dock är det viktigt att notera att Sibutramin inte längre är tillgängligt på marknaden på grund av potentiella hälsorisker. Studier har kopplat läkemedlet till en ökad risk för allvarliga hjärtproblem, inklusive icke-fatal hjärtinfarkt och stroke. Detta ledde till att läkemedlet drogs tillbaka från marknaden 2010. Därför bör personer som överväger viktminskningsalternativ konsultera en vårdgivare för att diskutera säkra och effektiva strategier.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Sibutramin?

Sibutramin, ett läkemedel tidigare används för viktminskning, hade flera vanliga biverkningar. Dessa inkluderade muntorrhet, förstoppning, sömnlöshet och huvudvärk. Vissa personer kunde också uppleva ökad hjärtfrekvens eller blodtryck, svettning, yrsel och ångest.

Mer allvarliga, men mindre vanliga, biverkningar kunde inkludera andnöd, bröstsmärtor, svimning och svullna ben. Dessutom har användningen av Sibutramin varit kopplad till en ökad risk för allvarliga hjärtproblem, inklusive icke-fatal hjärtinfarkt och stroke.

Det är viktigt att påpeka att Sibutramin drogs tillbaka från marknaden i många länder, inklusive USA och EU, år 2010 på grund av säkerhetsproblem.

Läs mer om andra läkemedel:
Saxenda | Ozempic | Mysimba | Orlistat | Victoza | Wegovy | Mounjaro | Rybelsus | Trulicity

Skribent: Oytun Yildirimdemir, Medgrundare av Eatit
Denna sida är granskad av våra dietister. Läs mer om vilka som granskar vårt innehåll