Hem > Gå ner i viktLäkemedel > Metformin

Den här sidan är en undersida och till för dig som lever med obesitas och vill läsa om olika behandlingsalternativ för viktminskning. Sidan ger fördjupad information om läkemedelsbehandling. Sidan är en undersida, klicka ovan för att gå tillbaka till huvudartikeln.
Välkommen att träffa teamet bakom eatit

Behandling med läkemedel

Nationella riktlinjerna för vård av obesitas rekommenderar behandling med läkemedel för vissa individer. Behandlingen syftar till att främja hälsa genom viktnedgång. För läkemedelsbehandling vid obesitas (fetma) och/eller typ-2 diabetes finns olika alternativ. Metformin är ett godkänt läkemedel för behandling av typ-2 diabetes.

Läs mer om andra läkemedel:
Saxenda | Ozempic | Mysimba | Orlistat | Victoza | Wegovy | Mounjaro | Rybelsus | Trulicity
Updaterad december 2023

Vad är Metformin?

Metformin är en oral medicin som vanligtvis används för att hantera typ 2-diabetes. Det hjälper till att kontrollera blodsockernivåerna genom att minska mängden glukos som din lever producerar och öka kroppens respons på insulin, hormonet som reglerar upptaget av socker i cellerna. Metformin används även ibland i polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) tack vare dess effekt på insulinresistens. Dessutom har forskning visat att metformin kan bidra till viktminskning, vilket gör det till ett användbart verktyg i hanteringen av obesitas (Fetma).

Hur fungerar Metformin?

Metformin är en typ av läkemedel känd som en biguanid och används oftast för att kontrollera blodsockernivåerna hos personer med typ 2-diabetes. Det fungerar på flera sätt för att uppnå detta. För det första minskar metformin mängden glukos (socker) som produceras av levern. Levern skapar glukos från lagrade källor när blodsockernivåerna är låga. Genom att sänka denna produktion hjälper metformin till att hålla blodsockernivåerna inom ett hälsosamt intervall.
För det andra ökar metformin kroppens känslighet för insulin, vilket gör att kroppen kan använda insulin mer effektivt. Insulin är det hormon som behövs för att få glukos att komma in i cellerna från blodet.
För det tredje kan metformin också minska mängden glukos som tas upp från maten du äter. Detta hjälper till att förhindra en plötslig ökning av blodsockernivåerna efter måltiderna.

Tack vare dessa mekanismer hjälper metformin till att kontrollera blodsockret och förbättra kroppens allmänna hantering av glukos. Denna effekt kan bidra till viktminskning hos vissa individer.

Metformin & viktminskning

Metformin är primärt ett läkemedel som används för att kontrollera blodsockernivåer hos personer med typ 2-diabetes, men det har även visat sig kunna hjälpa till med viktminskning i vissa fall. Det är viktigt att notera att metformin inte är ett bantningsmedel, men det kan bidra till viktminskning som en sekundär effekt hos vissa individer.

Metformin verkar genom att förbättra kroppens känslighet för insulin och minska mängden glukos som produceras av levern. Detta kan leda till minskad aptit och minskat kaloriintag, vilket i sin tur kan bidra till viktminskning. Studier har visat att människor med diabetes som tar metformin ofta tappar en liten mängd vikt som en bieffekt av behandlingen. Det har även varit användbart för vissa personer med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) för att hjälpa till med viktminskning, då dessa individer ofta har insulinresistens.

Metformin & Alkohol

Kombinationen av metformin och alkohol bör undvikas eftersom det kan leda till allvarliga och potentiellt livshotande hälsoeffekter. Alkohol kan öka risken för laktacidos, en sällsynt men allvarlig komplikation som kan uppstå vid användning av metformin. Laktacidos är ett tillstånd där kroppen bygger upp för mycket mjölksyra, vilket kan leda till allvarliga symtom såsom muskelvärk, trötthet, andnöd och en långsam eller oregelbunden hjärtrytm.

Alkohol kan också förvärra blodsockerkontrollen, vilket kan vara särskilt problematiskt för individer med diabetes som tar metformin. Alkohol kan både höja och sänka blodsockernivåerna, vilket kan vara farligt.

Det är alltid bäst att konsultera din läkare eller apotekspersonal om säkerheten i att kombinera metformin med alkohol. De kan erbjuda personliga råd baserat på din specifika hälsosituation.

Varningar för Metformin?

Även om metformin är ett vanligt föreskrivet läkemedel för att hantera blodsockernivåer i typ 2-diabetes, är det viktigt att vara medveten om några potentiella varningar och försiktighetsåtgärder. Som diskuterat ovan är en varning gällande att kombinera läkemedlet med alkohol. Även äldre patienter och de med njurproblem kan vara mer känsliga för metformin, vilket kan öka risken för biverkningar. Så dessa individer bör noggrant övervakas när de tar metformin. Det är också viktigt att vara medveten om att metformin kan interagera med vissa andra mediciner och substanser, inklusive alkohol, vilket kan öka risken för biverkningar. Slutligen, även om metformin hjälper till att kontrollera blodsockret, bör det användas som en del av en övergripande behandlingsplan för diabetes som också inkluderar diet, motion och eventuellt andra mediciner.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Metformin?

De vanligaste biverkningarna av metformin inkluderar:
1. Matsmältningsproblem: Dessa är vanligast och kan innefatta illamående, kräkningar, diarré, buksmärta och aptitlöshet. Dessa symtom uppstår oftast vid behandlingsstart och minskar vanligtvis över tid.
2. Metallisk smak i munnen: Vissa människor rapporterar en obehaglig, metallisk smak när de börjar ta metformin, men detta brukar försvinna efter en tid.
3. Vitamin B12-brist: Långvarig användning av metformin kan leda till brist på vitamin B12, vilket kan orsaka trötthet och svaghet.

För att minska risken för biverkningar, tas metformin ofta med måltider.

Hur länge tar det innan Metformin börjar verka?

Metformin börjar verka relativt snabbt efter att du börjat ta det, men exakt när du kommer att märka en förbättring kan variera beroende på flera faktorer, inklusive din specifika dos och din kropps individuella respons på medicinen.

Generellt sett börjar metformin verka inom 48 timmar efter första dosen, med dess fulla effekt på blodsockerkontrollen vanligtvis inom 4 till 5 dagar. Det är viktigt att notera att även om metformin börjar arbeta snabbt, kanske du inte omedelbart märker en förändring i dina symtom. Detta beror på att metformin fungerar genom att hjälpa till att reglera blodsockernivåerna över tid, snarare än att ge en omedelbar minskning.

Att mäta effektiviteten av metformin görs bäst genom regelbundna blodsockertester. Dessa tester hjälper din läkare att fastställa hur väl metformin fungerar för dig och om din dos behöver justeras.

Det är också viktigt att komma ihåg att effektiv blodsockerkontroll inte bara handlar om medicinering. En balanserad kost, regelbunden fysisk aktivitet och regelbundna läkarbesök spelar alla en viktig roll i hanteringen av diabetes.

Läs mer om andra läkemedel:
Saxenda | Ozempic | Mysimba | Orlistat | Victoza | Wegovy | Mounjaro | Rybelsus | Trulicity

Skribent: Oytun Yildirimdemir, Medgrundare av Eatit
Denna sida är granskad av våra dietister. Läs mer om vilka som granskar vårt innehåll