Hem > Gå ner i viktLäkemedelLiraglutid > Victoza

Den här sidan är en undersida och till för dig som lever med obesitas och vill läsa om olika behandlingsalternativ för viktminskning. Sidan ger fördjupad information om läkemedelsbehandling. Sidan är en undersida, klicka ovan för att gå tillbaka till huvudartikeln.
Välkommen att träffa teamet bakom eatit

Behandling med läkemedel

Nationella riktlinjerna för vård av obesitas rekommenderar behandling med läkemedel för vissa individer. Behandlingen syftar till att främja hälsa genom viktnedgång. För läkemedelsbehandling vid obesitas (fetma) och typ-2 diabetes finns olika alternativ.

Läs mer om andra läkemedel:
Saxenda | Ozempic | Mysimba | Orlistat | Victoza | Wegovy | Mounjaro | Rybelsus | Trulicity
Updaterad december 2023

Vad är Victoza?

Victoza är ett receptbelagt läkemedel som används för att kontrollera blodsockernivåerna hos vuxna med typ 2-diabetes. Dess aktiva ingrediens är liraglutid, en GLP-1 receptoragonist. Liraglutid efterliknar inkretinhormonernas verkan i kroppen, vilket hjälper till att reglera insulinproduktionen i bukspottkörteln och sänka blodsockernivåerna.

Förutom att hjälpa till med blodsockerkontroll, har Victoza också visat sig hjälpa till med viktminskning genom att sakta ner magsäckstömningen och öka känslan av mättnad, vilket kan leda till ett lägre kaloriintag. Det bör dock noteras att Victoza främst är godkänt för att behandla typ 2-diabetes och användningen för viktminskning bör diskuteras med en läkare. Ett annat varumärke på läkemedel som innehåller Liraglutid är Saxenda.

Vem är lämpig för Victoza?

Victoza är vanligtvis avsett för vuxna med typ 2-diabetes för att förbättra blodsockerkontrollen i kombination med kost och motion. Det används ofta hos patienter som behöver ytterligare hjälp med blodsockerhantering, utöver vad som uppnås med diet och motion.

Victoza kan även skrivas ut till personer som har prediabetes, ett tillstånd där blodsockernivåerna är högre än normalt men inte tillräckligt höga för att diagnostiseras som diabetes, för att försöka förebygga att tillståndet utvecklas till fullt utvecklad typ 2-diabetes.

Det är viktigt att notera att beslutet att skriva ut Victoza, liksom alla receptbelagda läkemedel, tas av en läkare. Detta beslut baseras på en rad faktorer, inklusive patientens övergripande hälsotillstånd, andra mediciner de tar, och deras specifika hälso- och sjukvårdsbehov.

Victoza kostnad

En daglig dos på 1,2 mg, som anses vara den mest frekventa doseringen, kostar 33,4 kronor. Om dosen ökar, stiger även kostnaden i motsvarande grad. Dessutom tillkommer en extra kostnad på 1,2 kronor för injektionsnålen som används varje dag. Därför uppgår den totala dagliga kostnaden för Victoza till 34,6 kronor. Diabetesmedecin ingår i högkostnadsskyddet.

Hur fungerar Victoza?

Victoza fungerar genom att efterlikna effekterna av inkretinhormoner i kroppen, vilket leder till att bukspottkörteln producerar mer insulin efter måltider.

Insulin är ett hormon som hjälper till att transportera socker från blodet till cellerna, där det används för att skapa energi. Victoza verkar också genom att begränsa mängden glukagon, ett annat hormon som ökar blodsockernivån, som kroppen producerar. Detta bidrar till att sänka blodsockernivåerna och förbättra kroppens förmåga att reglera blodsockret.

Förutom att bidra till en bättre kontroll av blodsockernivåerna har Victoza visar sig minska hungern och öka mättnadskänslan, vilket kan leda till en minskad kaloriintag. Därmed kan viktminskning vara bieffekt av Victoza.

Hur fungerar Victoza?

Saxenda administreras dagligen genom injektioner och bidrar till viktminskning genom att påverka kroppens aptitreglerande hormoner.

Victoza & viktminskning

Studier har visat att när Victoza används tillsammans med en hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet, kan det hjälpa individer uppnå och behålla en hälsosam vikt. Detta är särskilt fördelaktigt för personer med typ 2-diabetes, eftersom viktminskning ofta kan hjälpa till att förbättra blodsockerkontrollen.

Men det är viktigt att notera att Victoza primärt är ett läkemedel avsett för behandling av typ 2-diabetes och bör inte användas enbart för viktminskning. Dess effekt på viktminskning kan variera från person till person, och det kan också förekomma biverkningar.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Victoza?

Victoza (liraglutid), precis som alla läkemedel, kan orsaka biverkningar hos vissa individer. Här är några av de vanligaste biverkningarna som förknippas med Victoza:

Illamående: Detta är den vanligaste biverkningen av Victoza. Illamåendet kan vara mildt till måttligt och minskar ofta över tiden när kroppen vänjer sig vid medicinen.

Diarré: Många personer som tar Victoza kan uppleva lös avföring eller diarré.

Kräkningar: Vissa individer kan känna sig sjuka nog att kräkas, särskilt i början av behandlingen.

Förstoppning: Victoza kan också orsaka förstoppning hos vissa patienter.

Huvudvärk: Huvudvärk är en annan gemensam biverkning som rapporterats av vissa patienter.

Nedsatt aptit: Eftersom Victoza hjälper till att kontrollera aptiten, kan vissa människor känna en minskad hunger, vilket kan vara både en fördel och en biverkning.

Det är viktigt att notera att inte alla som tar Victoza kommer att uppleva dessa biverkningar och att dessa symptom kan vara milda och avta med tiden. Om du har några oroande symptom eller biverkningar som inte går bort, bör du kontakta din läkare eller apotekspersonal. De kan ge dig råd om hur du hanterar biverkningar och avgöra om Victoza är rätt behandling för dig.

Läs mer om andra läkemedel:
Saxenda | Ozempic | Mysimba | Orlistat | Victoza | Wegovy | Mounjaro | Rybelsus | Trulicity

Skribent: Oytun Yildirimdemir, Medgrundare av Eatit
Denna sida är granskad av våra dietister. Läs mer om vilka som granskar vårt innehåll