Frågor & Svar

Hittar du inte svar på dina frågor? Tveka inte att kontakta oss.
Mail: support@eatitcare.com
Telefon: 072 982 98 17 (Telefontid 9 - 12)

Vem passar Eatit?

De flesta av oss vet hur vi borde äta men kan ha svårt att hålla kvar vid dessa vanor. Eatit passar dig som vill ha stöd av en kostexpert för att nå ditt hälsomål. Det kan handla om att få stöd för att hålla motivationen uppe, hitta tips och tricks som fungerar i vardagen, få strategier för att hantera utmanande situationer eller kunskap om vad du borde justera för att du ska nå ditt mål snabbare.

Många av Eatits användare har provat diverse dieter och gått upp i vikt igen eller att man har fått höra av sin läkare att det vore bra att få till goda levnadsvanor och gå ner i vikt. Med hjälp av Eatits dietister kan man få långsiktig hjälp.

Vad innebär Eatits program?

Eatits grundprogram är på 11 veckor. Under programmet har du veckovisa check-ins med din personliga dietist där ni tillsammans går igenom utmaningar och strategier specifikt för dig. Dietisten väljer sedan ut övningar och uppgifter för dig att göra till nästa vecka. Dessa övningar tar dig närmare just ditt hälsomål.  Efter dina 11 veckor påbörjas en vidmakthållande-del.

Exempel på teaman du och din dietist kan jobba med:
- Öka motivationen
- Hantera kvällssuget
- Hantera när det serveras fika på jobbet
- Hur du kan minska din hunger (och öka din mättnad)
- Minska på småätande
- Hur man ska äta ute på restaurang eller sociala sammanhang
- Känslor och mat
- Att inte hantera stress och nedstämdhet med mat
- Öka vardagsmotionen och träningen
- Minska stressen i vardagen
- Förbättra sömnen
- Jämnare energi över dagen


Vad kostar Eatit?

Eatit är en del av primärvården och fungerar därmed som ett vårdbesök. Behandling med dietist är kostnadsfri. För läkarbesök och receptförnyelse är patientavgiften 100kr/besök.Då vården är subventionerad medför det att du måste uppfylla vissa kriterier för att påbörja en behandling; som att du har ett behov av att gå ner i vikt eller att förbättra dina levnadsvanor.För att se om du uppfyller kriterierna kan du boka in ett första kostnadsfritt bedömnings-samtal med någon av våra dietister.För 149kr/månad har du möjlighet att köpa till gruppbesök och få tillgång till recept, artiklar och mer innehåll.

Hur kan jag träffa dietist online?

Hos Eatit kan du träffa dietist online genom Eatits app oavsett var i Sverige du bor. Ladda ner Eatits app, välj en dietist med tillgänglig tid och påbörja ditt samtal.

Jag får läkemedel utskriven från annan vårdgivare, kan jag gå hos er?

Även om du har läkemedel utskrivet från annan vårdgivare är du välkommen till oss för levnadsvanebehandling.Vi har många personer hos oss som vill:- Öka effekten på läkemedelet genom att också få stöd av dietist- Mildra ev biverkning (ex illamående, magprobem, minskning av muskelmassa)- Bygga upp goda vanor som gör att de kan behålla sin nya vikt när de slutat på läkemedlet

Förskriver Eatit läkemedel?

Ja. För de som går i dietistbehandling hos oss kan läkemedel förskrivas som ett komplement. Eatit förskriver läkemedel på indikation (dvs ej Ozempic).Kostnaden för ett läkarbesök är 100kr/besök.Receptförnyelse kostar 100kr/recept.Medicinen bekostas av personen själv utifrån apotekens priser.

Varför ska jag träffa dietist om jag går på obesitasläkemedel?

Genom att kombinera läkemedelsbehandling med dietistbehandling kan du få:- Ökad viktnedgång- Mildrade biverkning (ex illamående, magprobem, minskning av muskelmassa)- Bibehållen viktminskning genom att bygga upp goda vanor under tiden på läkemedel som gör att du ger dig bättre förutsättningar att behålla din nya vikt när du slutat på läkemedlet

Är Eatits program bra?

Eatit är Sveriges största vårdapp för viktminskning. 84% av alla användare av Eatits program rapporterar viktminskning. Eatits app har 4.6/5 i betyg på App Store.

Vad gör personer som framgångsrikt minskar i vikt och kan behålla den lägre vikten under lång tid?

Att äta mindre energi än vad man gör av med är den grundläggande förutsättningen för viktnedgång. Men den verkligt stora utmaningen för att kunna behålla viktminskningen över lång tid är följsamheten till detta.Det amerikanska The National Weight Control Registry (NWCR) startades 1993 av Rena R. Wing och James O. Hill och är världens största långtidsuppföljning av personer med framgångsrik viktminskning (1, 2). Istället för att fråga sig vad personer med obesitas som inte minskar i vikt gör för fel, vände de på frågeställningen till ”Vad gör personer som framgångsrikt minskar i vikt och kan behålla den lägre vikten under lång tid?”(5).De sökte efter personer som minskat minst 13,6 kg och kunnat behålla den lägre vikten i minst tolv månader. Registret består av mer än 10 000 deltagare och 80 procent är kvinnor (5). En majoritet, 55 procent, har minskat i vikt på egen hand, andra har fått hjälp av exempelvis Viktväktarna eller hälso- och sjukvården. En minoritet av NWCR-deltagarna har genomgått kirurgisk obesitasbehandling (3, 4).Deltagarna har minskat i genomsnitt 30 kg i vikt när de anmäler sig till registret och de har kunnat hålla den lägre vikten i genomsnitt fem år. De sju framgångsfaktorerna som identifierats är: Minska energiintaget, ät mindre fett och socker, ät regelbundet frukost, lunch, middag/ kvällsmål alla dagar i veckan, ät frukost varje dag, väg dig regelbundet, skriv matdagbok och var fysisk aktiv minst en timme per dag.(5)Sammantaget visar dessa att det finns en tydlig logik i vad som ger viktminskning: Minskat energiintag och ökad energiomsättning, samt att man har kontroll på att dessa båda delar är tillräckligt stora för att kunna leda till lägre vikt över tid. NWCR har också kommit fram till att de faktorer som är effektiva för viktminskning är också effektiva för att kunna behålla en lägre vikt under tio års tid (2).

1. Klem ML, et al. A descriptive study of individuals successful at long-term maintenance of substantial weight loss. Am J Clin Nutr. 1997;66(2):239-46.

2. Thomas JG, et al. Weight-loss maintenance for 10 years in the National Weight Control Registry. Am J Prev Med 2014; 46: 17-23.

3. Övervikt och fetma hos vuxna - Viss.nu. https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/overvikt-och-fetma-hos-vuxna. Accessed January 28, 2022.

4. Yumuk V, Tsigos C, Fried M, et al. European Guidelines for Obesity Management in Adults. Obes Facts. 2015;8(6):402-424. doi:10.1159/000442721

5. Larson, I, Betydelsen av individualiserade strategier vid behandling av fetma, nutritionsfakta.se,
https://nutritionsfakta.se/2017/04/25/betydelsen-av-individualiserade-strategier-vid-behandling-av-fetma-2/ Accessed January 28, 2022.

Vad finns det för vetenskapligt stöd för obesitasbehandling med stöd av kognitiva och beteendeinriktade interventioner?

En systematisk översikt av internationella riktlinjer för behandling av obesitas på primärvårdsnivå visade att 16 av 19 riktlinjer rekommenderar kognitiva och beteendeinriktade interventioner som en del i en behandling med fokus på en mer hälsosam livsstil, minskat kaloriintag och ökat fysisk aktivitet. Behandlingens längd bör vara mellan 6 till 12 månader (2). Detta är helt i linje med vårdprogrammet i Region Stockholm, där en tvärdisciplinär behandling med tät beteendeterapeutiskt stöd rekommenderas (1). Det är viktigt att understryka att kognitiva och beteendeinriktade interventioner alltid kombineras med nutritions- och motionsinriktade interventioner, och inte rekommenderas som den enda insatsen. Psykologisk behandling kan ses som sekvens av olika strategier, tankesätt och verktyg som erbjuds patienten och som den får pröva i syfte att påverka känslor, tankar (= kognitioner) och beteenden. Behandlingens effektivitet är beroende av vilka komponenter den är sammansatt av. Precis som läkemedel behöver innehålla en verksam substans för att uppnå önskat effekt i kroppen behöver psykologisk behandling innehålla verksamma komponenter för att uppnå den psykologiskt önskade effekten. De komponenter som har visat sig vara effektiva i behandling av obesitas kommer från behandlingsmetoden kognitiv beteendeterapi (KBT). Inom KBT finns det två inriktningar som visat god eller lovande evidens för behandling av obesitas, s.k. 2:a vågens KBT med ett mer direkt fokus på att underlätta hälsosamt ätande och motion, och s.k. 3:e vågens KBT (även känt som mindfulness och Acceptance and Commitment Therapy (ACT)) med ett fokus på acceptans, närvaro och livsvärderingar. (2-6)

1.
Övervikt och fetma hos vuxna - Viss.nu. https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/overvikt-och-fetma-hos-vuxna. Accessed January 28, 2022.

2. Semlitsch T, Stigler FL, Jeitler K, Horvath K, Siebenhofer A. Management of overweight and obesity in primary care—A systematic overview of international evidence-based guidelines. Obes Rev. 2019;20(9):1218-1230. doi:10.1111/OBR.12889

3. NICE. Recommendations | Obesity: identification, assessment and management | Guidance | NICE. https://www.nice.org.uk/guidance/cg189/chapter/1-Recommendations#lifestyle-interventions. Accessed February 12, 2022.

4. Dalle Grave R, Sartirana M, Calugi S. Personalized cognitive-behavioural therapy for obesity (CBT-OB): theory, strategies and procedures. Biopsychosoc Med. 2020;14(1). doi:10.1186/S13030-020-00177-9

5. Stahre L, Tärnell B, Håkanson CE, Hällström T. A randomized controlled trial of two weight-reducing short-term group treatment programs for obesity with an 18-month follow-up. Int J Behav Med. 2007;14(1):48-55. doi:10.1007/BF02999227

6. Dombrowski SU, Sniehotta FF, Avenell A, Johnston M, MacLennan G, Araújo-Soares V. Identifying active ingredients in complex behavioural interventions for obese adults with obesity-related co-morbidities or additional risk factors for co-morbidities: a systematic review. https://doi.org/101080/174371992010513298. 2010;6(1):7-32. doi:10.1080/17437199.2010.513298

Din nya livsstil väntar

Fortsätt →