Hem > Gå ner i viktLäkemedel > Orlistat

Den här sidan är en undersida och till för dig som lever med obesitas och vill läsa om olika behandlingsalternativ för viktminskning. Sidan ger fördjupad information om läkemedelsbehandling. Sidan är en undersida, klicka ovan för att gå tillbaka till huvudartikeln.
Välkommen att träffa teamet bakom eatit

Behandling med läkemedel

Nationella riktlinjerna för vård av obesitas rekommenderar behandling med läkemedel för vissa individer. Behandlingen syftar till att främja hälsa genom viktnedgång. För läkemedelsbehandling vid obesitas (fetma) finns olika alternativ. Orlistat är en av fyra godkända läkemedel för behandling av obesitas i Sverige.

Läs mer om andra läkemedel:
Saxenda | Ozempic | Mysimba | Orlistat | Victoza | Wegovy | Mounjaro | Rybelsus | Trulicity
Updaterad december 2023

Vad är Orlistat?

Orlistat är en receptbelagd medicin som används för att hjälpa till med viktminskning. Det verkar genom att blockera absorptionen av fett i tarmen. Genom att minska kroppens upptag av fett kan Orlistat bidra till att minska kaloriintaget från kosten och främja viktminskning. Det används vanligtvis tillsammans med en kalorikontrollerad kost och regelbunden fysisk aktivitet för att uppnå bästa resultat. Orlistat kan ha vissa biverkningar, såsom fettrika avföringar, gasbildning och buksmärtor. Det är viktigt att använda Orlistat enligt läkarens anvisningar och diskutera eventuella frågor eller bekymmer med en vårdgivare.

Hur fungerar Orlistat?

Orlistat fungerar genom att blockera enzymer i tarmen som normalt bryter ned fettet i kosten. Genom att blockera dessa enzymer minskar Orlistat absorptionen av fett i kroppen, vilket leder till att mindre fett tas upp från kosten. Istället passerar det oabsorberade fettet genom kroppen och utsöndras i avföringen. Genom att minska fettets absorption hjälper Orlistat till att minska kaloriintaget från kosten. Detta kan i sin tur bidra till viktminskning. Det är viktigt att använda Orlistat i kombination med en kalorikontrollerad kost och regelbunden fysisk aktivitet för att uppnå bästa resultat. Det rekommenderas också att följa läkarens anvisningar och rådgöra med en vårdgivare vid eventuella frågor eller bekymmer.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Orlistat?

De vanligaste biverkningarna av Orlistat inkluderar fettrika avföringar, gasbildning, oljig eller flytande avföring, obehag i magen, buksmärtor och frekventa tarmrörelser. Dessa biverkningar uppträder vanligtvis i början av behandlingen och kan vara ett resultat av att fettet passerar genom kroppen utan att absorberas. Det är viktigt att notera att biverkningarna är vanligtvis milda och försvinner ofta med tiden när kroppen vänjer sig vid medicinen. Vissa personer kan också uppleva nedsatt absorption av fettlösliga vitaminer, vilket kan kräva tillskott av dessa vitaminer. Det är viktigt att använda Orlistat enligt läkarens anvisningar och rapportera eventuella biverkningar till en vårdgivare.

Mindre vanliga biverkningar

Några mindre vanliga biverkningar av Orlistat kan inkludera illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, huvudvärk, yrsel, trötthet och övre luftvägsinfektioner. Det är viktigt att notera att dessa biverkningar förekommer hos färre än 1 av 100 användare. Om du upplever några ovanliga eller allvarliga biverkningar medan du tar Orlistat bör du kontakta din vårdgivare för råd och vidareutredning. Var medveten om att detta inte är en uttömmande lista över biverkningar och att det kan finnas andra möjliga biverkningar associerade med användningen av Orlistat. Det är alltid bäst att konsultera din vårdgivare eller läkare för att få mer information om eventuella biverkningar och för att få individuell rådgivning om din specifika situation.

Orlistat & viktminskning?

Orlistat kan vara effektivt för viktminskning. Det är en receptbelagd medicin som används som ett hjälpmedel för att främja viktminskning hos personer med fetma. Orlistat fungerar genom att blockera enzymer i tarmen som normalt bryter ned fettet i kosten. Genom att minska absorptionen av fett från kosten kan Orlistat bidra till att minska kaloriintaget och främja viktminskning. Studier har visat att personer som använder Orlistat i kombination med en kalorikontrollerad kost och regelbunden fysisk aktivitet uppnår större viktminskning jämfört med de som endast ändrar sin livsstil utan medicinering. Det är viktigt att notera att resultaten kan variera mellan olika individer och att Orlistat bör användas enligt läkarens anvisningar. Det rekommenderas att rådgöra med en vårdgivare för att diskutera eventuella frågor eller bekymmer om Orlistat och dess effektivitet för viktminskning.

Rekommendationerna för användning av Orlistat

Rekommendationerna för användning av Orlistat inkluderar att följa läkarens anvisningar och ta medicinen enligt ordination. Det rekommenderas vanligtvis att man tar en Orlistatkapsel med varje huvudmåltid som innehåller fett eller inom en timme efter måltiden. Det är viktigt att följa en kalorikontrollerad kost som är balanserad och näringsrik. Fettintaget bör fördelas jämnt över måltiderna för att minska risken för biverkningar. Det rekommenderas också att man tar kosttillskott som innehåller fettlösliga vitaminer (A, D, E, K) minst två timmar före eller efter intag av Orlistat för att säkerställa att kroppen får tillräckligt med dessa vitaminer. Regelbunden fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil med motion och motion kan också hjälpa till att stödja viktminskningseffekterna av Orlistat. Det är viktigt att regelbundet följa upp med läkare eller vårdgivare för att övervaka framsteg och justera behandlingsplanen vid behov. Var noga med att rådgöra med din vårdgivare för att få individuell rådgivning och anpassade rekommendationer baserade på din specifika situation och hälsa.

Finns det några kontraindikationer eller varningar för Orlistat?

Ja, det finns vissa kontraindikationer och varningar att beakta vid användning av Orlistat. Orlistat ska inte användas av personer som är allergiska mot någon av dess ingredienser eller som lider av kronisk malabsorptionssyndrom (dålig upptagningsförmåga av näringsämnen i tarmen). Det rekommenderas inte heller för gravida eller ammande kvinnor. Personer med gallblåseproblem, njurproblem eller leversjukdom bör rådgöra med sin läkare innan de tar Orlistat. Det kan också finnas interaktioner med vissa läkemedel, så det är viktigt att informera din läkare om alla de läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och kosttillskott. Vissa biverkningar kan också vara tecken på allvarliga problem, såsom buksmärta, gulsot eller ovanlig trötthet, och det är viktigt att kontakta en läkare omedelbart om sådana symtom uppstår. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar och rådgivning när du tar Orlistat och att vara medveten om eventuella kontraindikationer eller varningar som gäller för din specifika situation.

Läs mer om andra läkemedel:
Saxenda | Ozempic | Mysimba | Orlistat | Victoza | Wegovy | Mounjaro | Rybelsus | Trulicity

Skribent: Oytun Yildirimdemir, Medgrundare av Eatit
Denna sida är granskad av våra dietister. Läs mer om vilka som granskar vårt innehåll