Träffa enDietist

Hos Eatit kan du träffa en dietist online. Samtalen sker direkt i vår app och eftersom vi är en del av den offentliga vården är dietistsamtalen helt kostnadsfria. till skillnad från många vårdcentraler kan vi erbjuda dietisthjälp helt utan väntetid. Eatits dietister kan även hjälpa dig att utreda om medicinsk överviktsbehandling är ett alternativ för dig.

Fortsätt
#1
Sveriges största tjänst för
viktminskning med dietister
84%
av användarna
går ner i vikt
4.6/5
★★★★★
App Store

Nedan ser du en sammanställning av de rubriker som återfinns i denna artikel. Du kan använda snabblänkarna för att hoppa direkt till respektive rubrik:

Vad är en dietist?
Vad kostar det att träffa en dietist?
Vad gör en dietist?

Kan man träffa en dietist genom sin vårdcentral?
Behöver man en remiss för att träffa dietist?
Att träffa en dietist privat
Vilken utbildning krävs det för att bli dietist?
Vad tjänar en dietist?

Vad är en dietist?

En dietist är en yrkesutbildad expert inom näringslära, kost och hälsa. I Sverige krävs en akademisk examen i kostvetenskap eller närliggande ämne för att arbeta som dietist. Denna utbildning, som ofta varar tre till fyra år, inkluderar studier i näringsfysiologi, livsmedelskunskap, kemi, biokemi och medicinska vetenskaper samt praktiska moment som klinisk praktik inom sjukvården eller andra relevanta verksamheter.

Efter avslutade studier ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen, vilket är ett krav för att få utöva yrket som dietist i Sverige. Med legitimationen följer en yrkesetisk plikt att hålla sig uppdaterad inom sitt fält och att alltid agera i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Dietistens roll är mångfacetterad. De arbetar med att förebygga och behandla sjukdomar relaterade till kost och näring, såsom övervikt, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och gastrointestinala sjukdomar. Detta görs genom individuellt anpassade kostråd och näringsterapier. Dietisten tar hänsyn till patientens helhetssituation, inklusive medicinska förutsättningar, livsstil och personliga preferenser.

Inom sjukvården är dietistens kunskap avgörande för att skapa kostplaner som stödjer patientens återhämtning och långsiktiga hälsa. Dietister kan också arbeta inom offentlig sektor, inom livsmedelsindustrin med produktutveckling och kvalitetssäkring av mat, eller som forskare och utbildare.

För att ge en bredare bild av yrket kan dietister även erbjuda konsultationer och vägledning inom mat och hälsa till företag och privatpersoner, samt hålla utbildningar och föreläsningar. De bidrar till att öka kunskapen om hur kost påverkar hälsa och välbefinnande i samhället.

Att anlita en dietist kan vara en viktig investering i din hälsa, oavsett om du önskar stöd för viktkontroll, behöver anpassa din kost av medicinska skäl, eller vill förbättra dina matvanor för ett hälsosammare liv.

Kom ihåg att hos Eatit kan du träffa en dietist online, vare sig du bor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala eller någon annanstans i Sverige!

Vad kostar det att träffa en dietist?

Kostnaden för att träffa en dietist varierar beroende på flera faktorer. Dessa inkluderar dietistens erfarenhet och kvalifikationer, konsultationens längd och typ samt din geografiska plats. I genomsnitt kan du förvänta dig att betala mellan 500 och 1500 SEK per timme för en konsultation med en privat dietist i Sverige.

Vissa sjukvårdsförsäkringar kan täcka kostnaden för dietisttjänster, så det är värt att kolla med din försäkringsleverantör. Dessutom erbjuder vissa sjukvårdsinrättningar kostnadsfria eller subventionerade dietisttjänster, men dessa kan kräva en läkares remiss.

Hos Eatit däremot! Är det gratis att träffa en dietist och du behöver ingen remiss. Allt du behöver göra är att ladda ned vår app och ta reda på om du är kvalificerad.

Vad gör en dietist?

En dietist arbetar med att skräddarsy kostplaner baserade på individuella behov och vetenskapliga rön. Deras arbetsområde är brett och omfattar allt från sjukvårdsinrättningar till egna företag eller offentliga organisationer.

I sjukvården är dietisten en nyckelperson för patienter som behöver särskild kost för att hantera eller förebygga sjukdomar. Dietisten bedömer patientens näringsstatus och skapar koststrategier för att stärka kroppens förmåga till återhämtning och för att hantera tillstånd som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och allergier. De tar hänsyn till helheten - inklusive patientens livsstil, kulturella preferenser och specifika näringsbehov.

För de som vill förbättra sin hälsa eller gå ner i vikt erbjuder dietister vetenskapligt underbyggda kostråd som är realistiska och hållbara. De hjälper till att sätta mål och övervaka framsteg, medan de erbjuder stöd och motivation längs vägen.

Dietister är också engagerade i förebyggande arbete och folkhälsoinitiativ. De kan organisera och genomföra utbildningsprogram för att öka medvetenheten om sund kost och dess inverkan på långsiktig hälsa.

Yrket kräver ständig utbildning och uppdatering av kunskap inom näringsområdet för att hålla sig ajour med den senaste forskningen. Dietister måste också vara skickliga i kommunikation för att effektivt kunna dela sin kunskap och engagera sig med individer på olika nivåer.

Att anlita en dietist kan vara ett steg mot ett hälsosammare liv, oavsett om ditt mål är att förändra dina matvanor, hantera en sjukdom eller helt enkelt lära dig mer om hur du kan äta för att må bättre.

Kan man träffa en dietist genom sin vårdcentral?

Ja, det är möjligt att träffa en dietist genom sin vårdcentral. Tyvärr är det brist på dietister vilket innebär att många vårdcentraler färre dietister i jämförelse med behovet. Ofta remitterar en läkare till dietist vid behov. Om du själv är nyfiken att träffa en dietist så kan du ringa din vårdcentral och fråga vilka möjligheter du har.
Man kan även träffa en dietist online via Eatit om man har ett BMI på >25 och någon riskfaktor som högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes typ 2 eller om du har ett BMI på > 30. Dietistmötet via Eatit skiljer sig från vårdcentralen då du får en mer kontinuerligt uppföljning och stöd i din livsstilsförändring. Eatits dietister är inriktade på viktminskning och hälsosamma matvanor.

Behöver man en remiss för att träffa dietist?

På vissa vårdcentraler och sjukhus behöver man en remiss från en läkare för att träffa en dietist. På vissa rehabmottagningar behövs ingen remiss. Det är bäst att kolla med sin vårdcentral  för att se vilka regler som gäller för ens specifika region. Via eatit behövs ingen remiss från läkare eller din vårdcentral.

Att träffa en dietist privat

Det är också möjligt att träffa en dietist privat. Många dietister har egna företag där de tar emot patienter utan en remiss. Att träffa en dietist privat kan vara ett alternativ för dem som inte kvalificeras för sjukvård men ändå vill förbättra sin kost och förebygga sjukdom. Däremot får man då själv stå för kostnaden.

Vilken utbildning krävs det för att bli dietist?

För att bli en dietist krävs det minst en specifikt treårig universitetsutbildning. I dagsläget kan du utbilda dig i Umeå, Uppsala samt Göteborg. Efter avklarad utbildning behöver man ansöka om legitimation hos socialstyrelsen. Dietist är en skyddad titel likt exempelvis sjuksköterska, logoped och läkare. Det betyder att du inte kan kalla dig dietist eller ansöka om arbeten som dietist om du inte har legitimation. I utbildningen inkluderas även praktik under handledning av en mer erfaren dietist. Antagningspoängen för dietistprogrammet har historiskt varit en av de högsta. Det vill säga en av de svårare utbildningarna att komma in på (efter psykolog och läkare). En av anledningarna till de höga antagningspoängen är att det finns väldigt få platser på varje dietistprogram på respektive universitet.
En dietistlegitimation är bundet till det landet du utbildar dig i. Vill du arbeta som dietist i ett annat land än det du utbildat dig i så behöver du undersöka det landets specifika krav. Det kan exempelvis innebära att du behöver göra ett prov, komplettera med praktik eller läsa fler kurser på universitetet.
Dietistprogrammet tar minimum tre år att slutföra och inkluderar både teoretiska studier och praktisk utbildning. Under utbildningen lär sig studenterna om allt ifrån näringslära, fysiologi, kemi, samtalsteknik, psykologi, sjukdomslära, anatomi, livsmedelsvetenskap, hälsokommunikation och nutritionsterapi.

Vad tjänar en dietist?

Lönerna för dietister varierar beroende på en mängd faktorer. Ingångslönen år 2021 var 29000 kronor. Lönerna varierar beroende på region, stad, erfarenhet, behov och utbildningsnivå. I Sverige är lönerna för dietister vanligtvis högre i storstadsområden än i mindre städer och orter. Dietister som arbetar på privata kliniker eller inom den privata sektorn har ofta högre löner än dietister som arbetar inom offentlig sektor, som på sjukhus eller vårdcentraler. Erfarenhet och utbildningsnivå är också faktorer som påverkar lönerna. Desto mer erfarenhet och högre utbildningsnivå en dietist har, desto högre lön kan de förvänta sig. Sammanfattningsvis kan lönerna för dietister variera mycket och att det finns många faktorer som påverkar lönerna. Det finns i dagsläget fler arbeten är dietister vilket gör att arbetsmarknaden är väldigt bra för dietister och förhoppningsvis en möjlighet att förhandla upp sin lön. Dietistyrket tillhör fackförbundet naturvetarna, där kan du hitta mer statistik kring löner. Vill du veta mer om vad en dietist gör så kan du läsa det på dietisternas riksförbund www.drf.nu.

Din trivselvikt väntar

Träffa dietist nu