Hem > Gå ner i viktLäkemedelLiraglutid > Saxenda

Den här sidan är en undersida och till för dig som lever med obesitas och vill läsa om olika behandlingsalternativ för viktminskning. Sidan ger fördjupad information om läkemedelsbehandling. Sidan är en undersida, klicka ovan för att gå tillbaka till huvudartikeln.
Välkommen att träffa teamet bakom eatit

Behandling med läkemedel

Nationella riktlinjerna för vård av obesitas rekommenderar behandling med läkemedel för vissa individer. Behandlingen syftar till att främja hälsa genom viktnedgång. För läkemedelsbehandling vid obesitas (fetma) finns olika alternativ. Saxenda är ett av fyra godkända läkemedel i Sverige för obesitasbehandling.

Läs mer om andra läkemedel:
Saxenda | Ozempic | Mysimba | Orlistat | Victoza | Wegovy | Mounjaro | Rybelsus | Trulicity
Updaterad december 2023

Vad är Saxenda?

Saxenda är ett receptbelagt läkemedel som används för att hjälpa vuxna att hantera övervikt eller fetma. Det är en injicerbar lösning som innehåller den aktiva ingrediensen liraglutid, en GLP-1-receptoragonist som fungerar genom att efterlikna effekterna av ett naturligt hormon i kroppen, vilket bidrar till att reglera känslan av mättnad och aptit. Denna effekt kan minska kaloriintaget och leda till viktnedgång. Saxenda administreras som en daglig injektion och rekommenderas att användas i kombination med en kalorireducerad diet och regelbunden fysisk aktivitet för bästa resultat. Diskutera alltid användning av Saxenda med din läkare för att säkerställa att det är lämpligt för din individuella hälsosituation. Ett annat varumärke av läkemedel som innehåller liraglutid är Victoza.

Effekter av Saxenda

Användare av Saxenda kan uppleva varierande grad av viktnedgång, vilket vanligen åtföljs av en kalorireducerad diet och ökad fysisk aktivitet. Saxenda verkar genom att dämpa hungerkänslor, vilket kan leda till minskat kaloriintag.

Vem är lämplig för att använda Saxenda?

Saxenda är avsett för vuxna med betydande övervikt eller fetma och bör inte ses som en lösning för mindre viktminskning. Det är viktigt att diskutera med en läkare om Saxenda är rätt behandling.

Kostnaden för Saxenda

Kostnaden för att använda Saxenda, med en daglig dos på 3,0 mg, ligger runt 83 kr per dag. Det bör noteras att denna medicin inte är subventionerad, vilket innebär att patienten själv bär hela kostnaden för behandlingen.

Hur fungerar Saxenda?

Saxenda administreras dagligen genom injektioner och bidrar till viktminskning genom att påverka kroppens aptitreglerande hormoner.

Hur effektiv är Saxenda?

Saxenda (liraglutid) kan vara effektivt för viktminskning. Studier har visat att personer som använder Saxenda, tillsammans med en kalorireducerad diet och ökad fysisk aktivitet, kan uppnå en betydande viktminskning. Viktigt att notera är dock att effekten av Saxenda varierar från person till person och bästa möjliga resultat uppnås i kombination med hälsosamma kostvanor och regelbunden motion.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Saxenda?

Saxenda (liraglutid) kan ge upphov till flera olika biverkningar, men alla som tar medicinen upplever inte alla dessa effekter. De vanligaste biverkningarna av Saxenda kan inkludera:

Illamående: Denna biverkning är vanligtvis mest uttalad när man först börjar ta Saxenda, men den kan minska över tid när kroppen anpassar sig till medicinen.

Diarré: Vissa personer kan uppleva lösa avföringar eller diarré när de börjar ta Saxenda.

Förstoppning: Även om vissa upplever diarré, kan andra uppleva förstoppning.

Huvudvärk: Vissa patienter rapporterar att de får huvudvärk när de tar Saxenda.

Matleda: Saxenda kan minska aptiten, vilket kan leda till minskad matlust.

Trötthet: En del människor rapporterar att de känner sig tröttare än vanligt när de tar Saxenda.

Yrsel: Yrsel kan förekomma, särskilt när du först börjar ta Saxenda.Kräkningar: Vissa personer kan uppleva kräkningar.

Även om dessa är de vanligaste biverkningarna, finns det även allvarligare, men mindre vanliga biverkningar som kan uppstå. Dessa inkluderar gallstenssjukdom, njurproblem, inflammation i bukspottskörteln (pankreatit), och hjärtklappning. Om du upplever några allvarliga symtom när du tar Saxenda bör du omedelbart kontakta en läkare.

Kom ihåg att detta inte är en fullständig lista över möjliga biverkningar, och andra kan förekomma. Om du har några oro eller frågor om biverkningar när du tar Saxenda, tala med din läkare eller apotekare.

Läs mer om andra läkemedel:
Saxenda | Ozempic | Mysimba | Orlistat | Victoza | Wegovy | Mounjaro | Rybelsus | Trulicity

Skribent: Oytun Yildirimdemir, Medgrundare av Eatit
Denna sida är granskad av våra dietister. Läs mer om vilka som granskar vårt innehåll