Lipas

Lipas är ett enzym som kroppen producerar för att bryta ned fett (lipider) till fettsyror och glycerol, vilka kroppen sedan kan använda som energi. På den här sidan kan du läsa mer om Lipas.

Hos Eatit kan du träffa en dietist online helt kostnadsfritt! Vi är en del av den offentliga vården, och till skillnad från många vårdcentraler kan vi erbjuda dietisthjälp helt utan väntetid. Samtalen sker direkt i vår app och det enda du behöver göra är att ladda ned den och boka ett samtal. Du kan även träffa en läkare för medicinsk viktnedgång.

Träffa dietist nu
#1
Sveriges största tjänst för
viktminskning med dietister
84%
av användarna
går ner i vikt
4.6/5
★★★★★
App Store

Vad är Lipas?

Lipas är ett viktigt enzym som kroppen producerar för att bearbeta och bryta ned fett, eller lipider. Huvudrollen för lipas är att katalysera nedbrytningen av triglycerider, en form av kostfett, till glycerol och fettsyror. Dessa komponenter kan sedan tas upp och användas av kroppens celler som energi. De två viktigaste typerna av lipas i kroppen är pankreaslipas och hormonsensitiv lipas. Pankreaslipas produceras i bukspottskörteln och är nödvändig för matsmältningen av fett i tunntarmen, medan hormonsensitiv lipas finns i fettvävnad och bidrar till nedbrytningen av lagrat fett. Därmed spelar lipas en central roll i kroppens fettmetabolism och energihomeostas.

Läs mer om andra enzym som påverkar din vikt.

Vad gör lipas i kroppen?

Lipas utför en kritisk funktion i kroppen genom att underlätta fettmetabolism. Enzymet fungerar som en katalysator för nedbrytningen av fett, specifikt triglycerider, till glycerol och fettsyror. Detta sker både i samband med matsmältningen och i kroppens fettvävnader.

Pankreaslipas, som produceras i bukspottskörteln, spelar en central roll i matsmältningen. När vi äter, utsöndrar bukspottskörteln lipas till tunntarmen där enzymet bryter ner fettet vi äter till mindre komponenter, så att kroppen kan absorbera och använda dessa som energi.

I fettvävnader är ett annat lipas, kallat hormonsensitiv lipas, aktivt. Detta lipas är avgörande för att mobilisera lagrat fett. Det bryter ner triglycerider som lagrats i fettceller till fettsyror och glycerol, vilka sedan kan frigöras i blodet för att tillhandahålla energi när kroppen behöver den.

Således bidrar lipas till att reglera energibehoven i kroppen genom att underlätta användningen av fett, antingen från kosten eller från lagrade fettreserver.

Var produceras lipas?

Lipas produceras i olika delar av kroppen, men de två huvudtyperna av lipas - pankreaslipas och hormonsensitiv lipas - produceras huvudsakligen i bukspottskörteln och i fettvävnaden. Pankreaslipas, som spelar en central roll i matsmältningen av fett, produceras och utsöndras av bukspottskörteln. När vi äter, frisätts detta lipas till tunntarmen för att bryta ned fett till mindre komponenter som kroppen kan absorbera. Å andra sidan produceras hormonsensitiv lipas i fettvävnad. Detta enzym är viktigt för nedbrytningen av lagrat fett, vilket gör att fettsyror och glycerol kan frigöras som energi när kroppen behöver det. Således produceras lipas på de platser i kroppen där det mest behövs för att underlätta fettmetabolism och energihomeostas.

Vad betyder förhöjda lipasnivåer i blodet?

Förhöjda lipasnivåer i blodet kan vara ett tecken på att det finns ett problem med bukspottskörteln, eftersom detta organ producerar och utsöndrar lipas. Ofta är höga lipasnivåer kopplade till pankreatit, vilket är en inflammation i bukspottskörteln. I detta tillstånd frigörs för mycket lipas i blodet.

Förhöjda lipasnivåer kan också indikera andra tillstånd, inklusive gallstenssjukdom, en blockering i gallgången, eller vissa typer av gastrointestinala skador eller sjukdomar.

Det är viktigt att notera att en enda hög läsning inte alltid är anledning till oro. Men konsekvent förhöjda nivåer kan behöva ytterligare utredning. Om en blodprov visar förhöjda lipasnivåer, kommer läkaren att genomföra ytterligare tester för att fastställa den underliggande orsaken.

Kan man ta ett lipastillskott för att hjälpa till med viktminskning?

Lipastillskott är tillgängliga på marknaden och vissa människor kan ta dem i hopp om att hjälpa till med viktminskning. Teorin är att genom att öka lipasaktiviteten kan kroppen bli mer effektiv på att bryta ner och använda fett. Men, det finns begränsad vetenskaplig forskning som stöder idén att lipastillskott direkt bidrar till viktminskning.

Det är viktigt att notera att tillskott inte är ett snabbt fix för viktminskning och inte bör ersätta en balanserad kost och regelbunden motion. Dessutom kan de ha potentiella biverkningar och kanske inte passar alla. Innan man börjar med något nytt tillskott, bör man alltid rådfråga en läkare eller en certifierad hälso- och näringsexpert.

stället för att förlita sig på tillskott, rekommenderas det att fokusera på en hälsosam kost rik på fibrer, proteiner och hälsosamma fetter, tillsammans med regelbunden fysisk aktivitet för att uppnå och bibehålla en hälsosam vikt.

Vilken roll spelar lipas vid fetma och viktminskning?

Lipas spelar en central roll i kroppens förmåga att bryta ner och använda fett, vilket gör det till en viktig faktor när det gäller fetma och viktminskning. Genom att katalysera nedbrytningen av triglycerider, som är den huvudsakliga formen av kostfett, till glycerol och fettsyror, bidrar lipas till både fettmetabolism och energihomeostas.

I fettvävnad, där överdriven lagring av fett kan leda till fetma, bidrar hormonsensitiv lipas till att bryta ner lagrat fett, vilket frigör fettsyror och glycerol för användning som energi när det behövs. På detta sätt kan lipas hjälpa till att reglera mängden fett som lagras i kroppen.

För de som försöker gå ner i vikt, är det intressant att notera att vissa viktminskningsläkemedel, som Orlistat, verkar genom att hämma lipasaktivitet i tunntarmen. Detta minskar mängden fett som kroppen kan absorbera från kosten, vilket leder till en lägre kaloriintag och potentiellt viktminskning.

Det är dock viktigt att notera att lipas bara är en del av ekvationen när det gäller vikt och fetma. En hälsosam kost, regelbunden fysisk aktivitet, genetik, och andra fysiologiska faktorer spelar också viktiga roller i kroppsvikt och fettlagring.

Lipas spelar en central roll i kroppens förmåga att bryta ner och använda fett, vilket gör det till en viktig faktor när det gäller fetma och viktminskning. Genom att katalysera nedbrytningen av triglycerider, som är den huvudsakliga formen av kostfett, till glycerol och fettsyror, bidrar lipas till både fettmetabolism och energihomeostas.

I fettvävnad, där överdriven lagring av fett kan leda till fetma, bidrar hormonsensitiv lipas till att bryta ner lagrat fett, vilket frigör fettsyror och glycerol för användning som energi när det behövs. På detta sätt kan lipas hjälpa till att reglera mängden fett som lagras i kroppen.

För de som försöker gå ner i vikt, är det intressant att notera att vissa viktminskningsläkemedel, som Orlistat, verkar genom att hämma lipasaktivitet i tunntarmen. Detta minskar mängden fett som kroppen kan absorbera från kosten, vilket leder till en lägre kaloriintag och potentiellt viktminskning.

Det är dock viktigt att notera att lipas bara är en del av ekvationen när det gäller vikt och fetma. En hälsosam kost, regelbunden fysisk aktivitet, genetik, och andra fysiologiska faktorer spelar också viktiga roller i kroppsvikt och fettlagring.

Kan kost och livsstil påverka lipasaktivitet?

Ja, både kost och livsstil kan påverka lipasaktiviteten i kroppen. Mat som vi äter, särskilt fettrika måltider, stimulerar bukspottskörteln att utsöndra lipas i tunntarmen för att hjälpa till med nedbrytningen av fett. Om man regelbundet äter mycket fettrik mat kan det överbelasta bukspottskörteln och potentiellt störa den normala lipasfunktionen.

Fysisk aktivitet kan också påverka lipasaktivitet, eftersom motion hjälper till att stimulera användningen av fett som energi, vilket kan kräva lipas för att bryta ner lagrade triglycerider. Dessutom kan kronisk stress, överdriven alkoholkonsumtion och rökning störa normala lipasnivåer och funktion, vilket ytterligare understryker betydelsen av en hälsosam livsstil för att upprätthålla optimal lipasfunktion.

Med detta i åtanke, är det viktigt att notera att att ha en balanserad kost och en hälsosam livsstil inte bara kan bidra till att reglera lipasfunktionen, utan också stödja en mängd andra aspekter av hälsan.

Skribent: Oytun Yildirimdemir, grundare av Eatit
Granskad av: Våra dietister

Din trivselvikt väntar

Träffa dietist nu