Vad är skillnaden mellanDietist, kostrådgivare och en nutritionist?

På den här sidan kan du läsa om skillnaden mellan Dietist, kostrådgivare och en nutritionist.

Hos Eatit kan du träffa en dietist online helt kostnadsfritt! Vi är en del av den offentliga vården, och till skillnad från många vårdcentraler kan vi erbjuda dietisthjälp helt utan väntetid. Samtalen sker direkt i vår app och det enda du behöver göra är att ladda ned den och boka ett samtal. Du kan även träffa en läkare för medicinsk viktnedgång.

Träffa dietist nu

Dietist, kostrådgivare och nutrionist är alla yrkesgrupper som har som mål att förbättra människors hälsa genom kost och näring. Men det som skiljer dem där deras utbildning, yrkesområde och legitimation.

Dietist är en skyddad titel. Detta innebär att dietist klassas som legitimerad sjukvårdspersonal och dessa arbetar ofta på sjukhus eller kliniker och är experter på att utforma kostplaner för att behandla olika hälsotillstånd, som diabetes, hjärtsjukdomar eller ätstörningar. En dietist kan även ge råd om kost till människor som vill förbättra sin hälsa. En dietist har genomgått en omfattande universitetsutbildning inom nutrition och dietetik.

En kostrådgivare kan ha genomgått kortare utbildningar eller certifieringsprogram inom nutrition och kosthållning. Kostrådgivare arbetar ofta på gym, wellness-centers eller i egen praktik. De ger råd till människor som vill förbättra sin hälsa genom kost, eller som har problem med vikt eller matsmältning.

En nutrionist är en person som har en utbildning i nutrition, men det finns ingen reglering kring yrket. Nutrionister kan arbeta inom hälsorelaterade områden, eller inom forskning, livsmedelsindustrin eller offentlig sektor. En nutrionist kan också vara en person som har genomgått en kortare utbildning inom kost och hälsa, men som inte har en legitimering eller licens.

Sammanfattningsvis:

Kostrådgivare får vem som helst kalla sig, Legitimerad dietist är däremot en skyddad titel som visar att man gått universitetsutbildning inom Klinisk Nutrition med tillhörande praktik på sjukhus. Leg. Dietister behandlar enligt vetenskapliga rön och patienten kan känna dig trygg med att få rätt vård. Dietister arbetar ofta med sjuka människor medan en kostrådgivare arbetar med friska människor. En nutritionist arbetar oftast inte direkt med patienter utan mer med att ta fram och förmedla vetenskaplig forskning inom nutrition.

Dietist sammanfattning:

Legitimerad Dietist är en yrkesskyddad titel för för ett yrke som utför nutritionsbehandling av sjuka patienter.De flesta dietister arbetar inom hälso- och sjukvården i regioner och kommuner. Dietisten är en del av vårdteamet och bidrar med kompetens kring nutrition. Dietisten arbetar med kostbehandling av individer i alla åldrar. De förebygger, utreder och behandlar tillstånd och symtom relaterade till individens matvanor, näringsintag, sjukdom och hälsa.

Enligt Naturvetarnas lönestatistik för år 2021 var medianlönen för nyexaminerade dietister 29 000 kr per månad. Efter 10-år i yrket var medianlönen samma år 33 000 kr.

Nutritionist sammanfattning:

Nutritionist, även kallade näringsfysiologer, är specialister inom kost och näring med kunskap om nutrition från en molekylär nivå till ett folkhälsoperspektiv.

Nutritionister utreder och förklarar sambandet mellan kost och hälsa, både utifrån hur det fungerar på cellnivå och vilken betydelse det har för folkhälsan. Tack vare att de både har en bred och djup kompetens inom området kan de bidra med ett helhetsperspektiv, där allt från kemi till förändrade konsumtionsmönster ryms.

Medellönen är 42400 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023

Kostrådgivare sammanfattning:

En kostrådgivare har en kortare utbildning inom kost och hälsa för att hjälpa friska människor till att leva hälsosamt genom rätt kost. Hjälper människor att hitta en sundare livsstil genom bra val av kost ofta i kombination med motion. Läs mer om kostrådgivning

Enligt en sammanvägning av olika källor, bl a SCB tjänar en kostrådgivare i bruttolön 27300 kr

Kostvetare sammanfattning:

Expert inom kostvetenskap. Kostvetare arbeta med att planera, leda och utveckla måltidsverksamheter och utveckla nya livsmedel. De kan även arbeta med livsmedelssäkerhet och bidra till att maten på restaurang och i butik hanteras på ett säkert sätt.

Enligt Naturvetarnas statistik 2021 tjänade en kostvetare mellan 34 000 och 50 000 kr per månad

Skribent: Maria Almström, legitimerad Dietist
Granskad av: Våra dietister

Din trivselvikt väntar

Träffa dietist nu