Allt om Obesitas

På den här sidan kan du läsa vidare om obesitas.

Hos Eatit kan du träffa en dietist online helt kostnadfritt! Vi är en del av den offentliga vården, och till skillnad från många vårdcentraler kan vi erbjuda dietisthjälp helt utan väntetid. Samtalen sker direkt i vår app och det enda du behöver göra är att ladda ned den och boka ett samtal.

Träffa dietist nu
#1
Sveriges största tjänst för
viktminskning med dietister
84%
av användarna
går ner i vikt
4.6/5
★★★★★
App Store


Vad är Obesitas?

Obesitas är en medicinsk term som används för att beskriva en allvarlig överviktssituation där en person har en överflödig mängd kroppsfett som kan påverka deras hälsa negativt. Det definieras oftast genom användningen av kroppsmasseindex (BMI), där en BMI på 30 eller högre klassas som fetma. Obesitas kan vara en följd av olika faktorer, inklusive genetik, livsstil, kost och fysisk aktivitet.

Fetma är inte bara en estetisk fråga, utan det kan också öka risken för allvarliga hälsoproblem som hjärtsjukdomar, typ 2-diabetes, högt blodtryck, vissa typer av cancer och ledproblem. Det kan också påverka mental hälsa och livskvalitet negativt.

Genom att ta itu med obesitas på ett holistiskt sätt och göra hälsosamma förändringar i livsstilen kan man minska risken för allvarliga hälsoproblem och förbättra den övergripande hälsan och välbefinnandet.

Varför får man obesitas?

En av de främsta faktorerna är överintag av kalorier i förhållande till energiförbrukning. Det innebär att personer konsumerar mer mat och dryck än vad deras kroppar behöver för att upprätthålla en hälsosam vikt. Detta kan vara resultatet av ohälsosamma kostvanor som är rika på energitäta livsmedel, såsom processade livsmedel, snabbmat och sockerrika drycker. Brist på fysisk aktivitet spelar också en stor roll, då det leder till att kroppen inte förbränner tillräckligt med kalorier.

Även genetiska faktorer kan påverka en persons benägenhet att utveckla obesitas. Vissa gener kan påverka ämnesomsättningen, fettlagringen och aptiten, vilket gör det svårare för vissa individer att hålla en hälsosam vikt. Dock är generna inte den enskilda orsaken till obesitas, utan de samverkar med miljömässiga och beteendemässiga faktorer.

Miljön spelar också en viktig roll. Det moderna samhället är präglat av ökad tillgång till kaloririk mat, stora portioner och ett mer stillasittande levnadssätt. Det finns också faktorer som påverkar matvalen, som marknadsföring av ohälsosam mat och brist på tillgång till näringsrik mat i vissa områden.

Vissa medicinska tillstånd och läkemedel kan också påverka vikten och öka risken för obesitas. Hormonella obalanser, vissa mediciner och vissa sjukdomar kan påverka ämnesomsättningen och fettlagringen i kroppen.

Hur vanligt är obesitas?

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) hade över 650 miljoner vuxna världen över fetma år 2016. Denna siffra förväntas öka drastiskt de kommande åren om inte åtgärder vidtas för att adressera problemet. Obesitas påverkar inte bara vuxna utan även barn och ungdomar. Enligt WHO var över 340 miljoner barn och tonåringar mellan 5 och 19 år överviktiga eller feta år 2016.

Obesitasnivåerna varierar mellan olika regioner och länder. Faktorer som påverkar prevalensen av obesitas inkluderar socioekonomiska förhållanden, tillgång till hälsosam mat, livsstilsfaktorer och genetik. Vissa regioner, såsom Nordamerika, Västeuropa och Oceanien, rapporterar högre förekomst av obesitas jämfört med andra delar av världen.

Hur behandlas obesitas?

Behandlingen av obesitas är en mångfacetterad process som involverar flera strategier för att hjälpa individer att uppnå en hälsosam vikt och förbättra sin övergripande hälsa. Tillvägagångssätten för behandling kan variera beroende på individens behov och graden av fetma. Här är några vanliga behandlingsmetoder:

Kostförändringar: En viktig del av behandlingen är att ändra kostvanor för att främja viktminskning och bibehålla en hälsosam vikt. Det innebär att minska intaget av kaloririk mat, processade livsmedel och sockerhaltiga drycker, samtidigt som man ökar intaget av färska frukter, grönsaker, fullkornsprodukter och magra proteinkällor.

Ökad fysisk aktivitet: Att införa regelbunden fysisk aktivitet är avgörande för att förbränna kalorier och öka ämnesomsättningen. En kombination av aerob träning (som promenader, löpning, cykling) och styrketräning kan hjälpa till att bygga muskler och förbättra kroppssammansättningen.

Beteendeförändringar: Att adressera underliggande beteendemässiga faktorer är viktigt för att uppnå och bibehålla viktminskning. Det kan inkludera att identifiera och hantera känslomässig ätande, ändra dåliga matvanor och etablera sunda rutiner för kost och motion.

Medicinsk intervention: I vissa fall kan medicinska åtgärder övervägas för att stödja viktminskning. Det kan innefatta användning av viktminskningsläkemedel under överinseende av en läkare eller i vissa fall kirurgiskt ingrepp som fetmakirurgi för personer med svår fetma och komorbiditeter.

Stöd och uppföljning: Att få kontinuerligt stöd och uppföljning från hälsoexperter, exempelvis dietister och fysioterapeuter, kan vara till hjälp för att hantera och bibehålla viktminskning på lång sikt. Stödgrupper och kostrådgivning kan också vara en del av behandlingsplanen. En dietist kan hjälpa dig med obesitas.

Vad betyder obesitas?

Obesitas är ett medicinskt term som betyder att man har en överdriven mängd kroppsfett. Detta tillstånd mäts ofta med något som kallas kroppsmasseindex (BMI), där en person med ett BMI på 30. Även om BMI är ett trubbigt mått ger detta en indikation.

Det är viktigt att notera att obesitas inte bara handlar om utseende. Det är ett seriöst hälsotillstånd som kan leda till eller förvärra andra hälsoproblem, som hjärtsjukdomar, diabetes, högt blodtryck och vissa typer av cancer.

Är obesitas en sjukdom?

Ja, obesitas betraktas faktiskt som en sjukdom. Det är inte bara ett tillstånd av att ha extra kroppsfett. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och många andra medicinska organisationer världen över, är obesitas en kronisk sjukdom som kännetecknas av en överdriven ansamling av kroppsfett.

Obesitas kan leda till en rad allvarliga hälsoproblem, som hjärtsjukdom, typ 2-diabetes, vissa former av cancer, och andningsproblem. Dessutom kan det också ha en negativ inverkan på en persons psykologiska hälsa, leda till depression och minska livskvaliteten.

Trots att det är en sjukdom, är det viktigt att komma ihåg att obesitas kan förebyggas och behandlas. Detta innefattar vanligtvis förändringar i kost och fysisk aktivitet, men kan också innefatta medicinering eller kirurgi i vissa fall. Om du är orolig över din vikt, är det bäst att diskutera dina bekymmer med en hälso- och sjukvårdspersonal som kan ge råd och stöd.

Är Obesitas farligt?

Obesitas utgör en betydande hälsorisk och kan ha allvarliga konsekvenser för en individs övergripande hälsa och välbefinnande. Det är viktigt att förstå att fetma inte bara handlar om estetik eller utseende, utan det är en medicinsk tillstånd som kan påverka kroppens funktioner på många olika sätt. Här är några av de potentiella farorna med obesitas:

Ökad risk för kroniska sjukdomar: Personer med obesitas löper högre risk att utveckla allvarliga hälsotillstånd, inklusive hjärtsjukdomar, typ 2-diabetes, högt blodtryck, vissa typer av cancer, stroke, sömnapné och ledproblem. Dessa sjukdomar kan i sin tur leda till livshotande komplikationer och försämra livskvaliteten.

Påverkan på psykisk hälsa: Obesitas kan påverka den psykiska hälsan och resultera i lågt självförtroende, depression, ångest och social isolering. Stigmat och fördomar som är förknippade med övervikt och fetma kan ytterligare förvärra den psykiska belastningen.

Metabola konsekvenser: Fetma kan rubba den metaboliska balansen i kroppen och leda till insulinresistens, förhöjda blodsockernivåer och störningar i lipidprofilen. Detta ökar risken för utveckling av typ 2-diabetes och andra metaboliska sjukdomar.

Belastning på lederna: Övervikt och obesitas sätter extra belastning på lederna, särskilt i nedre delen av kroppen som knän och höfter. Detta kan leda till ledskador, artros och kronisk smärta.

Förkortad livslängd: Studier visar att personer med obesitas har en ökad risk för för tidig död och en förkortad livslängd jämfört med dem med normal vikt. Det är därför viktigt att hantera och behandla fetma för att minska risken för allvarliga hälsokomplikationer.

Vilken hjälp finns det för obesitas?

Det finns många olika former av hjälp tillgängliga för personer som kämpar med obesitas. Det viktiga är att komma ihåg att varje individ är unik och det som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Här är några vanliga former av hjälp:

1. Hälso- och sjukvårdspersonal: Läkare, dietist, psykologer och fysioterapeuter kan alla spela en roll i behandlingen av obesitas. De kan hjälpa till att utforma en personlig plan, ge råd och stöd, och övervaka framsteg. Glöm inte att du kan träffa en dietist online hos Eatit.
2. Självhjälpsgrupper och stödgrupper: Att dela erfarenheter och lösningar med andra som har liknande utmaningar kan vara mycket hjälpsamt. Det finns många grupper både online och offline.
3. Medicinering: Vissa människor kan dra nytta av mediciner som hjälper till att kontrollera hunger, öka mättnad eller minska absorptionen av vissa näringsämnen. Dessa mediciner bör endast användas under övervakning av en läkare.
4. Viktminskningskirurgi: För vissa människor med allvarlig obesitas kan kirurgi vara ett alternativ. Det finns olika typer av operationer, inklusive gastric bypass och gastric sleeve, som kan hjälpa till att minska kroppsvikten och minska riskerna för relaterade hälsoproblem.
5. Digitala verktyg och appar: Det finns nu många digitala verktyg och appar som kan hjälpa till att spåra matintag, fysisk aktivitet, sömn och andra faktorer som kan påverka vikten.

Övervikt och obesitas vid graviditet

Att vara överviktig eller ha obesitas under graviditeten kan öka risken för vissa hälsoproblem. Det är viktigt att understryka att många kvinnor som är överviktiga eller har obesitas har normala graviditeter och friska barn, men risken för komplikationer är högre och det är därför viktigt att vara medveten om dessa risker och att ta hand om sig själv och sitt barn på bästa sätt.

Här är några av de potentiella problemen:
1. Graviditetsdiabetes: Kvinnor som är överviktiga eller har obesitas löper större risk att utveckla graviditetsdiabetes, vilket kan leda till tidig födsel och andra komplikationer.
2. Högt blodtryck och preeklampsi: Dessa tillstånd är mer vanliga hos kvinnor som är överviktiga eller har obesitas, och kan leda till allvarliga komplikationer för både mor och barn.
3. Större baby: Kvinnor som är överviktiga eller har obesitas löper större risk att få en baby med hög födelsevikt, vilket kan leda till komplikationer under förlossningen och öka risken för att barnet blir överviktigt senare i livet.
4. Ökad risk för kejsarsnitt: Kvinnor som är överviktiga eller har obesitas har en större sannolikhet att behöva ett kejsarsnitt, och återhämtningen från kejsarsnitt kan vara mer utmanande för kvinnor med högre kroppsvikt.

För att minimera dessa risker, kan det vara till hjälp att planera graviditeten tillsammans med en hälso- och sjukvårdspersonal, sträva efter en hälsosam viktökning under graviditeten, äta en näringsrik kost, vara fysiskt aktiv och följa alla rekommenderade graviditetskontroller. Det finns ingen "one size fits all"-lösning, så det är viktigt att diskutera dina individuella behov och risker med din läkare eller barnmorska.

Obesitas och hjärt och kärlsjukdomar

Ja, tyvärr är obesitas starkt kopplat till både diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Låt oss ta en närmare titt på varför.

1. Diabetes: Typ 2-diabetes, som påverkar kroppens förmåga att använda insulin och reglera blodsockernivåer, är tätt förknippad med obesitas. Faktum är att övervikt och obesitas är de främsta riskfaktorerna för typ 2-diabetes. Fettvävnad, särskilt när den är lagrad runt midjan, kan göra cellerna mer resistenta mot insulin, vilket ökar risken för att utveckla denna sjukdom.

2. Hjärt-kärlsjukdom: Obesitas påverkar hjärtat och blodkärlen på flera sätt. För det första kan det leda till högt blodtryck, eftersom ditt hjärta måste arbeta hårdare för att pumpa blod till alla celler i din kropp. För det andra kan det leda till höga kolesterolnivåer och triglycerider, vilket kan bidra till åderförkalkning, en tillstånd där fett och kolesterol byggs upp i dina blodkärl och gör dem smalare. Detta ökar risken för hjärtinfarkt och stroke.

Att hantera vikten genom hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet kan avsevärt minska dessa risker. Det är också viktigt att få regelbunden vård och screening för dessa tillstånd, särskilt om du har obesitas. Om du har bekymmer om din vikt och din risk för dessa sjukdomar, bör du prata med en hälso- och sjukvårdspersonal för att få stöd och rådgivning, eller söka hjälp hos en dietist hos Eatit!

Evidens för att behandla obesitas

Obesitas klassas numera som en kronisk sjukdom, bland annat för att understryka att obesitas är ett sjukdomstillstånd i sig självt, och inte enbart är en riskfaktor för annan sjukdom (1,2). Man har även korrigerat det tidigare, endimensionella synsättet på behandling av obesitas, vilket gick ut på att åtgärda en förmodad brist på disciplin hos de drabbade och försök att motivera till bättre viljestyrka. Idag ser man mer nyanserad på uppkomsten av obesitas som ett komplext samspel mellan genetiska, fysiologiska, psykologiska och samhällsfaktorer. Beskrivningen som kroniskt markerar att obesitas har ett långvarigt förlopp och inte kan lösas med kortsiktiga dieter eller livsstilsförändringar som enbart kan upprätthållas under en begränsad tid. På så sätt har även behandlingsalternativen för obesitas utvecklats och blivit mer tvärdisciplinära, nyanserade och långsiktiga, där kalorirestriktion fortfarande en central del av insatsen, men kompletteras med kunskaper från modern nutritionslära, endokrinologi och beteendevetenskap.

I nuläget finns ett antal regionala behandlingsrekommendationer i Sverige samt nationella riktlinjer från Socialstyrelsen från 2022 (3).

Inom de regionala riktlinjerna finns rekommendationer för operativ/kirurgisk behandling alternativt behandling på första linjens nivå med fokus på livsstil och beteendeförändring. För det senare rekommenderas, i kombination eller var för sig, multidisciplinära insatser inriktad på kost och fysisk aktivitet och tillgång till beteendeterapeutisk kompetens(3), där den förväntade viktnedgången efter 2 år är i snitt cirka 5-10 procent av ursprungsvikten(3).

De europeiska riktlinjerna för behandling av obesitas rekommenderar, i kombination eller var för sig, behandling inriktad på nutrition och fysisk aktivitet, kognitiv beteendeterapi, läkemedelsbehandling, operativ/kirurgisk behandling, samt behandling av samsjuklighet(4). Riktlinjerna understryker att målet med behandlingen inte enbart är att uppnå viktnedgång, där en reduktion på 5-10% innebär en signifikant minskat risk för ett flertal komplikationer, men även ökad aktivitetsnivå och hälsosamma effekter för kroppens fungerande.

Skribent: Emmy Vänman, legitimerad Dietist
Granskad av: Våra dietister

Referenser

1. Burki T. European Commission classifies obesity as a chronic disease. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;9(7):418. doi:10.1016/S2213-8587(21)00145-5

2. Nationella riktlinjer för vård vid obesitas – socialstyrelsen.se
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/obesitas/. Acessed 2022-10-25

3.Övervikt och fetma hos vuxna - Viss.nu. https://viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/overvikt-och-fetma-hos-vuxna. Accessed January 28, 2022.

4. Yumuk V, Tsigos C, Fried M, et al. European Guidelines for Obesity Management in Adults. Obes Facts. 2015;8 (6):402-424. doi:10.1159/000442721

5.The National Weight Control Registry. (åtkomst 2023-03-19). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK221839/
2.Gardner, C. D., Trepanowski, J. F., Del Gobbo, L. C., Hauser, M. E., Rigdon, J., Ioannidis, J. P. A., ... & King, A. C. (2018). Effect of low-fat vs low-carbohydrate diet on 12-month weight loss in overweight adults and the association with genotype pattern or insulin secretion. The DIETFITS randomized clinical trial. JAMA, 319(7), 667-679. doi: 10.1001/jama.2018.0245

Din trivselvikt väntar

Träffa dietist nu