Vad är fettlever
och hur behandlas det?

På den här sidan kan du läsa om fettlever.

Lider du av övervikt och vill få hjälp? Hos oss Eatit kan du träffa en dietist genom videosamtal. Ladda ned appen och få hjälp redan idag! Vi är en del av primärvården.

Träffa dietist nu
​​Allt om fettlever
Nedan ser du en sammanställning av de rubriker som återfinns i denna artikel. Du kan använda snabblänkarna för att hoppa direkt till respektive rubrik:
Vad är fettlever?

Vad är fettlever?

Fettlever innebär att levercellerna lagrar in fett, vilket gör att de beter sig delvis på samma sätt som en fettcell (adipocyt). Fettet kan påverka levercellernas funktion negativt genom att det orsakar inflammation i levern (steatohepatit). Om processen inte bromsas eller reverseras uppstår permanenta skador på levern och den skrumpnar (cirros).Fettlever är mycket vanligare än man tidigare trott, vilket sannolikt beror på att förändringarna ofta går utan symptom så länge inga leverskador har uppstått. Flertalet studier uppskattar förekomsten (prevalensen) av fettlever till 20% i den västerländska befolkningen [1]. Till skillnad från andra orsaker till leversjukdom, har förekomsten av fettlever fortsatt öka och beräknas göra det under överskådlig tid, särskilt i asiatiska länder med snabbt växande välstånd [2].

Vad orsakar fettlever?

Det finns både vanliga och ovanliga orsaker till fettlever. De två enskilt viktigaste orsakerna är livsstilsrelaterade: högt alkoholintag och övervikt/fetma kombinerat med metabola rubbningar såsom diabetes eller prediabetes. När större alkoholintag inte kan förklara leverförfettningen, kallas det Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD). Eftersom andelen med övervikt och fetma har gått upp i världen, ökar också andelen med fettlever av denna typ. I USA står NAFLD för den enskilt största ökningen av leversjukdom. Tillståndet överlappar ofta med komponenter i det metabola syndromet: diabetes eller nedsatt glukostolerans (prediabetes), högt blodtryck, stort midjemått, fetma eller höga blodfetter. Förekomst av metabola syndromet ökar risken för skrumplever flerfalt [3].Bilden visar på sjukdomsförloppet. Från fettleversjukdom till fettlever till steatohepatit till levercancer.

Är fettlever farligt?

Sannolikt kan fettlever i sig bidra till hjärt-kärlsjukdom, men det saknas ännu tillförlitlig forskning som kan bekräfta denna hypotes. Däremot är det välkänt att komplikationerna till fettlever leder till allvarlig sjukdom. Obehandlat får de med fettlever i 30% av fallen leverinflammation (steatohepatit) och detta leder i sin tur i ca 30% av fallen till skrumplever (cirros) och, i värsta fall, levercancer (hepatocellulär cancer).

Hur diagnosticeras fettlever?

Personer med fettlever har oftast inga symptom av sin sjukdom tidigt i förloppet, och de symptom som förekommer är av ospecifik karaktär: trötthet, sjukdomskänsla och ömhet under höger revbensbåge. Tillståndet upptäcks ofta efter provtagning inkluderande leverprover av annat skäl, exempelvis hälsoundersökning. Det är mindre vanligt med helt normala prover vid fettlever, men normala prover kan inte utesluta tillståndet [4],[5]. För definitiv diagnos krävs leverbiopsi, alternativt ultraljud- eller röntgenbilder med entydig bild.

Hur behandlas fettlever?

Det finns idag ingen bevisat effektiv läkemedelsbehandling. Däremot är det visat att även en ganska modest viktnedgång (5-10%) med hjälp av livsstilsbehandling reverserar förloppet och minskar leverförfettningen. Därför rekommenderas kostbehandling och motion till de allra flesta med fettlever.

Vilka är symtomen för fettlever?

I många fall kan fettlever vara en "tyst" sjukdom, vilket innebär att det inte finns några uppenbara symtom. Det är vanligtvis när sjukdomen har gått in i en mer allvarlig fas, som symtomen börjar visa sig. När symtomen väl uppträder kan de inkludera obehag i högre övre delen av buken och trötthet.

Kost för dig som är drabbad av fettlever

För att undvika fetma och hjärtsjukdomar är det viktigt att begränsa intaget av fett, då det innehåller mycket kalorier. Istället bör du byta ut mättade fetter och transfetter i din kost mot omättade fetter, särskilt omega-3-fettsyror. Detta kan hjälpa till att minska risken för hjärtsjukdomar vid NAFLD. För att hålla blodsockret på en hälsosam nivå bör du också äta mat med lågt glykemiskt index, såsom frukt, grönsaker och fullkorn, och undvika livsmedel med högt glykemiskt index, såsom vitt bröd, ris och potatis. Dessutom bör du undvika mat och dryck som innehåller stora mängder enkla sockerarter, särskilt fruktos. Detta finns i sötade drycker såsom läsk, sportdrycker och juice, samt i bordssocker som snabbt bryts ner till glukos och fruktos under matsmältningen.

Alkohol och fettlever

Vid NAFLD bör alkoholintaget minimeras, då det kan skada levern ytterligare (6).

Stress och fettlever

Det finns inte mycket bevis som stödjer sambandet mellan stress och NAFLD. Endast några få studier har undersökt kopplingen mellan biologiska indikatorer för stress, till exempel kortisol och variationer i hjärtfrekvens, och leversjukdom (7, 8, 9).

Skribent: Anders Lundberg, Specialistläkare internmedicin
Granskad av: Våra dietister

Referenser:

Texten ovan är baserad på forskningsresultat i referentgranskade, publicerade medicinska tidskrifter.

1.          Vernon G, Baranova A, Younossi  ZM. Systematic review: the epidemiology and natural history of non-alcoholic  fatty liver disease and non-alcoholic steatohepatitis in adults. Alimentary  Pharmacology & Therapeutics. 2011;34(3):274-285.  doi:10.1111/j.1365-2036.2011.04724.x

2.          Estes C, Anstee QM,  Arias-Loste MT, et al. Modeling NAFLD disease burden in China, France,  Germany, Italy, Japan, Spain, United Kingdom, and United States for the period  2016–2030. Journal of Hepatology. 2018;69(4):896-904.  doi:10.1016/j.jhep.2018.05.036

3.          Marchesini G, Bugianesi E,  Forlani G, et al. Nonalcoholic fatty liver, steatohepatitis, and the metabolic  syndrome. Hepatology. 2003;37(4):917-923. doi:10.1053/jhep.2003.50161

4.          Mofrad P, Contos MJ, Haque M,  et al. Clinical and histologic spectrum of nonalcoholic fatty liver disease  associated with normal ALT values. Hepatology. 2003;37(6):1286-1292.  doi:10.1053/jhep.2003.50229

5.          Fracanzani AL, Valenti L,  Bugianesi E, et al. Risk of severe liver disease in nonalcoholic fatty liver  disease with normal aminotransferase levels: A role for insulin resistance and  diabetes. Hepatology. 2008;48(3):792-798. doi:10.1002/hep.22429

6. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). Eating, Diet, & Nutrition for NAFLD & NASH. [online] Available at: https://www.niddk.nih.gov/health-information/liver-disease/nafld-nash/eating-diet-nutrition [Accessed 19 March 2023].

7. Targher, G., Bertolini, L., Padovani, R. et al. Association between liver histology, cortisol secretion, and insulin resistance in subjects with nonalcoholic fatty liver disease. Clin Endocrinol (Oxf). 2006; 64(4):337-341. doi:10.1111/j.1365-2265.2006.02474.x

8. Rizza, RA., Mandarino, LJ. & Gerich, JE. Cortisol-induced insulin resistance in man: impaired suppression of glucose production and stimulation of glucose utilization due to a postreceptor detect of insulin action. J Clin Endocrinol Metab. 1982; 54(1):131-138. doi:10.1210/jcem-54-1-131

9. Liu, YC., Hung, CS., Wu, YW. et al. Impact of non-alcoholic fatty liver disease on autonomic changes evaluated by time domain, frequency domain and symbolic dynamics of heart rate variability. PLoS One. 2013; 8(5):e61803. doi:10.1371/journal.pone.0061803

Din trivselvikt väntar

Träffa dietist nu