Övervikt och Fetma

På den här sidan kan du läsa om övervikt/fetma

Hos Eatit kan du träffa en dietist online helt kostnadsfritt! Vi är en del av den offentliga vården, och till skillnad från många vårdcentraler kan vi erbjuda dietisthjälp helt utan väntetid. Samtalen sker direkt i vår app och det enda du behöver göra är att ladda ned den och boka ett samtal. Du kan även träffa en läkare för medicinsk viktnedgång.

Fortsätt
#1
Sveriges största tjänst för
viktminskning med dietister
84%
av användarna
går ner i vikt
4.6/5
★★★★★
App Store
Allt om att gå övervikt och fetma

Nedan ser du en sammanställning av de rubriker som återfinns i denna artikel. Du kan använda snabblänkarna för att hoppa direkt till respektive rubrik:

Vad är skillnaden mellan övervikt och fetma?
Vilka är de huvudsakliga orsakerna till övervikt och fetma?
Vilka är de hälsorisker som är förknippade med övervikt och fetma?
Hur kan jag veta om jag är överviktig eller har fetma?
Hur kan jag gå ner i vikt på ett hälsosamt sätt?
Hur mycket motion behöver jag för att inte drabbas av fetma/övervikt?
Finns det mediciner eller kirurgiska ingrepp som kanhjälpa till med övervikt och fetma?
Vad är de bästa resurserna och stödgrupperna förmänniskor som kämpar med övervikt och fetma?

Övervikt och fetma är begrepp som ofta diskuteras i hälso- och wellnesskretsar, men vad betyder de egentligen? Är de lika farliga för din hälsa? Och viktigast av allt, hur kan du hantera dem om de påverkar dig?

Om du har ställt dig själv dessa frågor, är du inte ensam. I den här artikeln ska vi försöka ge dig klara och tydliga svar på några av de vanligaste frågorna om övervikt och fetma. Vi kommer att diskutera skillnaderna mellan dessa två tillstånd, de huvudsakliga orsakerna till varje tillstånd, de potentiella hälsoeffekterna, samt strategier för att hantera och övervinna dem.

Vår förhoppning är att genom att ge dig denna information, kommer du att känna dig mer rustad att ta kontroll över din hälsa och ditt välbefinnande. Oavsett var du befinner dig på din hälsoresa, vill vi hjälpa dig att känna dig stärkt och informerad. Så låt oss börja!

Vad är skillnaden mellan övervikt och fetma?

Termerna "övervikt" och "fetma" används ofta omväxlande. Men de har faktiskt olika betydelser inom medicin och hälsa.

Övervikt och fetma definieras båda utifrån kroppsmasseindex (BMI), som är ett mått som jämför din vikt och din längd. Om ditt BMI ligger mellan 25 och 29,9, anses du vara överviktig. Om ditt BMI är 30 eller högre, anses du ha fetma.

Det är alltså en fråga om grader, där fetma representerar en högre grad av övervikt. Men det är viktigt att notera att medan BMI kan vara ett användbart verktyg för att bedöma befolkningstrender, är det inte perfekt. Det tar till exempel inte hänsyn till muskelmassa, benstruktur eller var kroppsfettet är fördelat.

För att få en fullständig bild av din hälsa kan det vara värt att titta på andra mätningar, såsom midjemått och andra hälsomarker. Och oavsett vad, om du har bekymmer om din vikt, är det bästa du kan göra att prata med en hälso- och sjukvårdspersonal. De kan ge dig råd som är anpassade till dina individuella behov och livssituation. Hos Eatit kan du träffa en dietist online via videosamtal, som kan hjälpa dig med viktminskning.

Vilka är de huvudsakliga orsakerna till övervikt och fetma?

Övervikt och fetma uppstår när vi konsumerar fler kalorier än vad vår kropp förbränner. Men det är faktiskt mer komplicerat än så, eftersom en mängd olika faktorer kan bidra till viktökning.

1. Mat och kost: Äter man regelbundet mat med hög kaloritäthet, som snabbmat, bearbetade livsmedel och sockerhaltiga drycker, kan det leda till viktökning. Dessa typer av mat är ofta rika på fett och socker men fattiga på näringsämnen.

2. Fysisk aktivitet: Människor som inte motionerar regelbundet kan ha svårt att upprätthålla en hälsosam vikt. Fysisk aktivitet hjälper till att förbränna de kalorier vi får i oss genom mat och dryck.

3. Genetik: Vissa människor har en genetisk predisposition för övervikt och fetma. Det betyder inte att det är oundvikligt, men det kan göra det svårare att upprätthålla en hälsosam vikt

4. Miljö: Vår omgivning kan också påverka vår vikt. Till exempel, om du bor i ett område där det är svårt att få tag på färsk frukt och grönsaker, eller där det inte finns säkra platser att motionera, kan det vara svårare att leva hälsosamt.

5. Psykologiska faktorer: Stress, ångest, depression och andra psykiska hälsoproblem kan också bidra till övervikt och fetma. Många människor äter mer när de är stressade eller ledsna, vilket kan leda till viktökning.

Kom ihåg, det är inte ditt fel om du kämpar med din vikt. Det finns många faktorer som kan göra det svårt att gå ner i vikt eller att upprätthålla en hälsosam vikt. Om du kämpar, kan det vara en bra idé att söka hjälp från en läkare eller en dietist. De kan hjälpa dig att hitta strategier som fungerar för just dig.

Vilka är de hälsorisker som är förknippade med övervikt och fetma?

Övervikt och fetma är mer än bara en fråga om utseende - de kan också ha allvarliga konsekvenser för din hälsa. Att bära för mycket kroppsfett, särskilt runt midjan, kan öka risken för en rad olika hälsoproblem.

Hjärt-kärlsjukdomar, såsom hjärtinfarkt och stroke, är bland de mest allvarliga riskerna. Överflödigt kroppsfett kan leda till högt blodtryck och höga kolesterolnivåer, vilka båda ökar risken för dessa tillstånd.

Typ 2-diabetes är en annan stor hälsorisk. Övervikt och fetma är de främsta riskfaktorerna för denna sjukdom, som kan leda till en rad andra hälsoproblem, inklusive njursjukdom, synförlust och nervskador.

Vidare kan övervikt och fetma öka risken för vissa typer av cancer, inklusive bröst-, äggstocks-, prostata-, lever-, kolon- och ändtarmscancer.

Andra potentiella hälsoproblem inkluderar sömnapné, andningsproblem, leversjukdom, osteoartrit och vissa psykiska hälsotillstånd, som depression och ångest.

Det är dock viktigt att notera att även en liten viktminskning kan göra stor skillnad när det gäller att minska dessa risker. En viktnedgång på bara 5-10% kan ha en betydande inverkan på din hälsa. Och kom ihåg, att sträva efter en hälsosam livsstil är mer än bara en siffra på en våg - det handlar om att ta hand om din kropp och ditt sinne på bästa möjliga sätt.

Hur kan jag veta om jag är överviktig eller har fetma?

Att avgöra om man är överviktig eller har fetma handlar ofta om att mäta kroppsmasseindex (BMI), som är ett verktyg som används för att bedöma din vikt i förhållande till din längd.

BMI räknas ut genom att dela din vikt i kilogram med din längd i meter i kvadrat. Om ditt BMI ligger mellan 25 och 29,9, anses du vara överviktig. Om ditt BMI är 30 eller högre, anses du ha fetma.

Men det är viktigt att förstå att BMI inte är ett perfekt verktyg. Det tar inte hänsyn till muskelmassa, benstruktur, eller var kroppsfettet är fördelat. Till exempel, en atlet med mycket muskelmassa kan ha ett högt BMI utan att vara överviktig.

Midjemåttet kan också vara en bra indikator på övervikt och fetma, särskilt eftersom fett runt magen har förknippats med en högre risk för hälsoproblem än fett på andra delar av kroppen. Generellt sett, är en midja över 102 cm för män och 88 cm för kvinnor kopplat till en ökad risk för hälsoproblem.

Om du är osäker på om du är överviktig eller har fetma, eller om du är bekymrad över din vikt, kan det vara en bra idé att prata med en läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. De kan ge dig råd som är anpassade till dina individuella behov och livssituation.

Hur kan jag gå ner i vikt på ett hälsosamt sätt?1. Ät en välbalanserad kost
2. Motionera regelbundet
3. Sätt realistiska mål
4. Sök stöd
5. Ta hand om din psykiska hälsa
Att gå ner i vikt på ett hälsosamt sätt handlar mycket om att hitta balans och göra livsstilsförändringar som du kan hålla i på lång sikt. Här är några tips som kan hjälpa. Läs mer om en hälsosam viktminskning

Hur mycket motion behöver jag för att inte drabbas av fetma/övervikt

Hur mycket motion du behöver kan variera beroende på en rad faktorer, som din ålder, ditt kön, din nuvarande vikt och ditt allmänna hälsotillstånd. Framförallt beror det på förhållandet mellan kaloriintag och vad man gör av med.

Generellt sett, rekommenderar Världshälsoorganisationen (WHO) att vuxna får minst 150 minuter måttlig intensitet aerobic aktivitet (till exempel en snabb promenad) eller 75 minuter hög intensitet aktivitet (som löpning) varje vecka. För ännu större hälsofördelar, kan du sikta på 300 minuter måttlig intensitet eller 150 minuter hög intensitet varje vecka.

Kom ihåg att alla rörelse räknas, inte bara planerad träning. Ta trapporna istället för hissen, parkera lite längre bort från ingången till butiken, eller ta en promenad på lunchrasten kan alla bidra till att öka din totala fysiska aktivitet.

Motion är bara en del av ekvationen. En balanserad kost är också avgörande för att undvika övervikt och fetma. Och glöm inte att regelbunden hälsokontroll är viktig för att upptäcka eventuella hälsoproblem tidigt och hantera dem effektivt.

Finns det mediciner eller kirurgiska ingrepp som kan hjälpa till med övervikt och fetma

övervikt och fetma, men det är viktigt att förstå att dessa är verktyg som kan hjälpa till i en övergripande plan för viktminskning och inte är snabba lösningar i sig själva. De används ofta när kostförändringar och motion inte har gett tillräcklig viktminskning eller om en persons hälsa är i fara på grund av deras vikt.

Medicinerna kan hjälpa till att minska aptiten eller öka mättnadskänslan. Det finns flera olika typer av viktminskningsmediciner, och varje har sina egna fördelar och potentiella biverkningar. Din läkare kan hjälpa dig att avgöra om medicinering kan vara ett användbart tillägg till din viktminskningsplan och vilken medicin som skulle vara bäst för dig.

Kirurgiska ingrepp, som gastric bypass eller gastric sleeve, minskar storleken på magsäcken eller ändrar hur din kropp hanterar maten du äter. Dessa ingrepp kan resultera i betydande viktminskning och förbättring av tillstånd som är kopplade till fetma, som typ 2-diabetes och högt blodtryck. Men de innebär också risker och kräver långvariga förändringar i ditt ätande och motionerande beteende.

Det är viktigt att ha en öppen diskussion med din läkare om dina viktminskningsmål, de olika behandlingsalternativen, de potentiella riskerna och fördelarna, och den åtagande som krävs för långsiktig framgång. Tillsammans kan ni komma fram till den bästa planen för dig. På den här sidan kan du läsa mer om läkemedel för viktnedgång.

Vad är de bästa resurserna och stödgrupperna förmänniskor som kämpar med övervikt och fetma?

Hälsovårdsprofessionella, som läkare, dietister och psykologer, kan alla tillhandahålla värdefull vägledning och stöd. Din läkare eller dietist kan ge råd om kost och motion, och en psykolog eller terapeut kan hjälpa till att hantera eventuella emotionella eller psykologiska faktorer som kan bidra till övervikt.

Hur kan en dietist hjälpa dig med övervikt?

En dietist kan genom ett helhetsgrepp hjälpa dig kartlägga vilka matvanor och beteenden som just du mår bra av. Dietisten kan ge dig feedback och tips och hjälpa dig med att lägga upp en praktisk strategi för att du ska nå dina mål. Övervikt och obesitas (fetma) är komplext och din dietist kan hjälpa dig att identifiera vilka vanor du behöver börja att fokusera på. För att förändra matvanorna kan du till exempel först behöva strategier för att hantera stress och sömnbesvär som påverkar ätbeteendet. Dessutom är samhället utformat som en obesogen miljö, vilket främjar viktuppgång och uppmuntrar till överkonsumtion av mat och minskad rörelse. Det obesogena samhället är något som ytterligare utmanar och ställer högre krav på dig som individ att navigera igenom, samtidigt som incitamenten för att äta hälsosam mat och vara fysiskt aktiva minskar. Din dietist kan hjälpa dig med strategier för att hantera den obesogena miljön. Genom internetbaserad KBT-behandling kan dietisten stötta dig till hälsosamma levnadsvaneförändringar som ger varaktiga resultat. Dietist är en skyddad yrkestitel och kräver en treårig universitetsutbildning, alla råd baseras på bästa möjliga vetenskapliga underlag. Våra dietister är vana vid att arbeta med hälsa i ett helhetsperspektiv och sätter dig och dina behov i fokus!"

Skribent: Emmy Vänman, legitimerad Dietist
Granskad av: Våra dietister

Referenser

1.The National Weight Control Registry. (åtkomst 2023-03-19). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK221839/
2.Gardner, C. D., Trepanowski, J. F., Del Gobbo, L. C., Hauser, M. E., Rigdon, J., Ioannidis, J. P. A., ... & King, A. C. (2018). Effect of low-fat vs low-carbohydrate diet on 12-month weight loss in overweight adults and the association with genotype pattern or insulin secretion. The DIETFITS randomized clinical trial. JAMA, 319(7), 667-679. doi: 10.1001/jama.2018.0245

Dietister  i olika städer

Dietist i Stockholm
Dietist i Göteborg

Dietist i Malmö

Dietist i Uppsala

Dietist i Linköping

Dietist i Örebro

Din trivselvikt väntar

Träffa dietist nu