Vanliga frågor

Praktiska frågor

Vad kostar det att använda Eatit?


Eatits evidensbaserade viktminskningsprogram kostar 200kr per besök. Programmet är på 8-12 veckor enligt dina individuella förutsättningar och handleds av din personliga dietist.

Eatit Premium är ett screeningpaket som innehåller analys av dina blodvärden, granskning av din personliga läkare hos Eatit samt skräddarsydda matrecept. Eatit Premium kostar 3095 kr. Du kan även hitta Eatit premium på Benify, Wellnet och ePassi.
Hur kommer jag igång med Eatit?


Du kommer igång genom att fylla i formuläret "kom igång" på förstasidan. Formuläret screenas av Eatits hälsoteam och de avgör om du passar för Eatits program. När de screenat din ansökan får du ett mail med besked och med information om hur du kommer igång.

Om du köpt Eatit med ditt friskvårdsbidrag så får du en bekräftelse via mailen med länk till var du kan starta ditt konto och komma igång.
Hur betalar jag för mitt besök?


 • Du betalar när du bokar ditt besök. Betalning sker med bankkort (Visa eller Mastercard).
 • Besöket kostar 200 kr. Har du redan frikort är besöket kostnadsfritt. Du anger då ditt frikortsnummer i samband med bokningen.
 • Du får kvitto med e-post efter varje besök.
 • Om betalning med betalkort ej går igenom rekommenderar vi att du kontaktar din bank. Det kan hända att din bank blockerar kortköp via internet.
Hur långt är ett besök?


Ett besök med dietisten tar mellan 15-25 minuter där dietisten lägger upp mötet för att passa dina behov.
Hur långt är programmet?


Grundprogrammet är 8 videobesök och vi rekommenderar dig att boka besök varannan vecka. Efter grundprogrammet kommer du erbjudas ett uppföljningsprogram där videobesöken är med 1-6 månaders mellanrum beroende på dina behov.

Vissa patienter går grundprogrammet i 3-4 månader och andra har uppföljning med dietisten i 1,5-2 år beroende på behov.
Hur använder jag Eatit?


Du kan använda Eatit på två sätt: 1. Eatits viktminskningsprogram. Du får en egen dietist som följer dig genom programmet på 8-12 veckor. Du ansöker till programmet genom att klicka på "Ta första steget" på Eatit.io. 2. Eatits hälsopaket. Om du vill använda ditt friskvärdsbidrag kan du köpa Eatits hälsopaket. Där ingår det:
- En kostanalys av en dietist
- En kostrapport
- Blodprovstagning - En blodanalys och Hälsorapport från läkare - Skräddarsydda recept under 12 månder
Kan jag använda Eatit när jag är utomlands?


 • Ja, du kan använda Eatit oavsett var du befinner dig så länge du har tillgång till en internetuppkoppling som klarar chatt.
 • Observera att du måste vara skriven i Sverige för att använda Eatit.
Hur kommer jag i kontakt med Eatits support?


Du kan kontakta Eatit support helgfri vardag mellan kl 9.00-17.00. Vi gör vårt bästa för att besvara din fråga inom 24 timmar. Kontakta oss på support@eatit.io
Vad har jag för ångerrätt?


Du har rätt att frånträda köpet utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter beställningsdatum. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka epost till hi@eatit.io. Om du nyttjat en del av tjänsten men inte hela så kommer en proportionerlig del att återbetalas vid ånger av tjänst förutsatt att den påbörjats inom ångerfristen.

Du hittar köpvillkoren här.
Var kan jag ladda ner Eatits app?


För iPhone-användare så kan du ladda ner Eatits app på App Store För Android kan du ladda ner Eatits app på Google Play.
Hur använder jag min rabattkod när jag bokar en tid?


1. Du hittar länken till var du kan boka tid med dietisten i chatten på din sida.
2. Där väljer du vilken dietist du vill chatta med samt på vilken tid. När du klickat på vilken tid du vill ha och "fortsätt" kommer du till sida 2 där du ska fylla i dina uppgifter.
3. Fyll i dina uppgifter. I slutet av den sidan finns det en knapp osm heter "ange rabattkod". Tryck på den och fyll i din kod, och sedan tyck sedan "aktivera".
Vad innebär programmet?


Grundprogrammet är 8 videobesök och vi rekommenderar dig att boka besök varannan vecka. Efter grundprogrammet kommer du erbjudas ett uppföljningsprogram där videobesöken är med 1-6 månaders mellanrum beroende på dina behov. Du kommer få kostråd för god hälsa och viktminskning av din dietist och hemuppgifter som handlar om att kartlägga och förändra dina vanor. Vid videobesöken går du och din dietist igenom din hemuppgift och du får personlig konsultation. Har du kortare frågor mellan videobesöken så går det att ställa dem direkt i chattfönstret. Det är 200 kr i patientavgift per besök (eller frikort). Man bestämmer själv hur många besök man vill ta.

Datahantering

Vad är personuppgifter?


När du använder Eatit insamlas och behandlas person- och kontaktinformation, t.ex., namn, personnummer, e-postadress och mobiltelefonnummer.

När du använder Eatit kommer du också att dela med dig av information om din fysiska och psykiska hälsa, muntligen eller skriftligen, t.ex. genom att besvara ett frågeformulär.

Betalinformation utgör också personuppgift och omfattar exempelvis kontokorts- och/eller frikortsinformation.

Utöver denna information tillkommer även information av tekniskt slag, t.ex., enhetsinformation, IP-adress och när du använt Eatit tjänst.
Hur används mina personuppgifter?


För att alltid kunna ge dig behandling av högsta kvalitet insamlar vi personuppgifter om dig. Till exempel krävs att du bekräftar din identitet med BankID när du använder Eatit.

Din person- och kontaktinformation används för att kunna skicka meddelanden och notifieringar till dig, till exempel påminnelser, bokningsbekräftelser eller kvitton.

Dina personuppgifter inklusive uppgifter om din hälsa är nödvändiga för att förebygga, utreda och behandla eventuell sjukdom eller ohälsa, och kommer att användas för att föra patientjournal och upprätta annan dokumentation för att uppfylla alla krav enligt patientdatalagen och andra tillämpliga lagar så som GDPR.

Endast personer som tillhandahåller dig vård eller som arbetar med kvalitets- och produktutveckling kan ha tillgång till dina uppgifter.
Hur länge lagras personuppgifterna?


Uppgifter om din hälsa sparas i enighet med gällande patientdatalagstiftning.

Uppgifter som inte direkt rör din hälsa och behandling sparas enbart i den utsträckning det krävs för att kunna erbjuda dig tjänsten.
Kan jag få mina personuppgifter raderade?


I enlighet med patientdatalagen klassas information som rör din hälsa och behandling sådan data som inte omfattas av rätten att bli ”glömd” eller att få sina uppgifter raderade eller spärrade.

Övriga person- och kontaktuppgifter (ej medicinsk information) har du rätt att få raderade.

Vänligen kontakta Eatit per e-post support@eatit.io, så kommer dina uppgifter att raderas inom 30 dagar. Du kommer att få en bekräftelse på vad som raderats och när detta skett.
Hur kan jag få mer information om Eatit personuppgiftshantering?


För frågor om integritet och databehandling kan du alltid kontakta oss på support@eatit.io

Dina rättigheter är beskrivna i detalj i Eatits integritetspolicy som du hittar på hemsidan.
Vart vänder jag mig med eventuella klagomål?


Om du inte är nöjd med den vård eller bemötandet du fått vill vi gärna ta del av dina synpunkter. Vänd dig i första hand direkt till oss på Eatit genom att skicka ett meddelande till support@eatit.io, så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.
Vem kan se mina uppgifter?


De som kan ta del av den sammanhållna journalen är vårdpersonal som är säkert identifierad. Vårdpersonalen kan se journalen i två situationer: om de behöver uppgifterna för att ge dig god och säker vård, eller för att utfärda intyg. Vårdpersonalen måste ha en patientrelation med dig och ha ditt samtycke för att kunna se uppgifterna.
Hur kontrolleras det att min integritet skyddas?


Det går att spåra vem som tagit del av journalen i efterhand via loggar. Varje vårdgivare gör en systematisk uppföljning av loggar. Du som patient har rätt att ta del av de loggar som rör din journal.
Kan jag spärra mina uppgifter?


Ja, du avgör själv om dina journaluppgifter helt eller delvis ska spärras för sammanhållen journalföring. Du bestämmer också om och när en spärr ska tas bort.
Finns det några nackdelar med att spärra journalen?


Det kan bli så att vårdpersonalen inte kan göra en fullständig bedömning av ditt hälsotillstånd om du väljer att spärra din journal. Då ansvarar du själv för att informera vårdpersonalen om det som de behöver veta. Det är särskilt viktigt för dig som har svåra allergier eller andra allvarliga sjukdomstillstånd.
Jag inte vill vara med i sammanhållen journalföring. Vad gör jag?


Du har rätt att avstå från sammanhållen journalföring. Ring oss på telefonnummer 070-936 82 28 så hjälper vi dig. Kom ihåg att andra vårdgivare inte kan se dina uppgifter om du inte har sammanhållen journalföring.
En patient – en journal?


Nej, du har fortfarande olika journaler hos olika vårdgivare. Sammanhållen journalföring innebär att olika vårdgivare kan få tillgång till varandras uppgifter
Varför har sammanhållen journalföring införts?


Sammanhållen journalföring har införts för att stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet. Den sammanhållna journalföringen kan göra att vårdpersonalen får en heltäckande bild av dina tidigare vårdärenden på ett enklare, säkrare och snabbare sätt. Det gör att de snabbare kan ge dig god och säker vård.
Kan någon annan ge samtycke till att få se mina journaluppgifter i stället för mig?


Nej, det är bara du som patient som kan ge ditt samtycke.

Om Eatit

Vad kan en dietist hjälpa mig med?


Dietist är en skyddad yrkestitel. Det innebär att man måste ha en dietistlegitimation för att få utöva yrket. Vår dietist kan utvärdera dina matvanor, ge feedback och tips och hjälpa dig lägga upp en praktisk strategi för att du ska nå dina mål. En dietist är till skillnad från en kostrådgivare en treårig universitetsutbildning och baserar alla råd på bästa möjliga vetenskapliga underlag. Vår dietist är van vid att arbeta med hälsa i ett helhetsperspektiv och sätter dig och dina behov i fokus!
Vad baseras era rekommendationer på?


Vi baserar våra rekommendationer på de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och medicinskt vedertagna råd för en hälsosam livsstil. I framtagningen av NNR:s rekommendationer har mer än hundra experter har varit involverade i revideringen. Ledande forskare och experter inom varje område främst från de nordiska länderna, deltog. Experterna har gått igenom en mängd vetenskapliga studier och översikter som har publicerats efter år 2000 och tittat på hur olika näringsämnen, livsmedel och matvanor påverkar hälsan. De har särskilt tittat på områden där det kommit mycket ny forskning – till exempel fett, kolhydrater, D-vitamin och olika matvanors samband med hälsan. För en del ämnen gjordes systematiska litteraturöversikter.
Kan vem som helst använda Eatit?


Eatit kan användas på två sätt, detta avgörs av din nuvarande hälostatus som du uppger när du startar ditt konto. Om du är berättigad till vård så kan du genom att betala en patientavgift (eller använda ditt frikort) ta del av Eatits program för en bättre hälsa. Eller så kan du genom ditt friskvårdsbidrag eller egen plånbok betala för att delta i programmet.

För dig som inte är berättigad till vård så arbetar vi förebyggande, för att du ska slippa bli sjuk och för att du ska känna dig så hälsosam som möjligt.

För dig som är berättigad till behandling så syftar programmet till att få dig att bli friskare. Programmet riktar sig till dig med övervikt eller fetma eller om du har det metabola syndromet. Är du redan sjuk råder vi dig alltid att ha en kontakt i sjukvården hos din läkare. Det ena utesluter inte det andra. Som exempelvis diabetiker bör du alltid ha en fast kontakt i sjukvården för klinisk kontroll hos sjuksköterska och läkare, gärna i kombination med ett medlemskap hos Eatit som hjälper dig genom dietisten
Hur definierar Eatit det metabola syndromet?


Eatit använder 2009 Consensus Definition av det Metabola Syndromet. Den säger att om en person har tre av någon av fem följande faktorer har personen det Metabola Syndromet.

 • Midjemått över 94 cm för Europeiska män och över 80 cm för Europeiska kvinnor, andra mått fäller för andra etniciteter.
 • Förhöjt fastegulkos på 5,6 mmol/L eller tidigare diagnostiserad typ 2 diabetes.
 • Förhöjda Triglyceridnivåer på 1,7 mmol/L eller på behandling för förhöjda triglyceridnivåer.
 • Förhöjt blodtryck på 130/85 mmHg, eller på behandling av tidigare diagnostiserad hypertension.
 • Reducerat HDL-C <40mg/dL för män, <50 mg/dL för kvinnor eller på behandling för HDL-C.

Blodprov

Vad kan mina blodvärden säga om min hälsa?


Dina blodvärden säger inte allt om din hälsa. Varför tar vi då blodprover? För det första handlar det om upptäcka tidiga tecken på livsstils- och bristsjukdomar såsom diabetes och blodbrist. För det andra ger det vår dietist och läkare större frihet att ge dig vetenskapligt baserade rekommendationer för hur du ska leva så hälsosamt som möjligt. Även om dina blodprover alla faller inom ramen för det normala, har vi nytta av att veta det.
Vad kan blodproverna hjälpa mig med?


Eatit kan hjälpa dig att nå dina mål genom att minska tröskeln till att leva hälsosamt. När du går till en läkare kan du inte själv påverka vilka blodprover som tas. På Eatit tror vi på att presentera förslag på provpaket som vi bedömer passar dig, men lämnar det slutgiltiga beslutet i dina händer. Dessutom får du, i större utsträckning än vad som är möjligt i sjukvården, personlig hjälp med hur du ska genomföra din livsstilsförändring med recept och råd personligt anpassade utifrån dina behov och preferenser.
Hur ofta ska jag ta nya blodprover?


Vid en livsstilsförändring tar det några månader innan det syns med förbättringar i ditt blod. Hur ofta du ska ta beror på vilket blodvärde det är samt vilken nivå du utgår ifrån. Rekommendationerna brukar ligga i spannet mellan 3 -12 månader.
Vilka blodprover kommer jag ta?


Alla användare som köper ett blodprov får ett skräddarsytt blodprovspaket baserat på de uppgifter du lämnat till Eatit. Anledningen till att vi anpassar provpaketen till dig som person, är att alla människor är olika och vi löper olika risk att drabbas av sjukdom och bristtillstånd. Vi försöker alltid undvika att ta prover som inte är av nytta för dig då detta ökar dina kostnader, och ser hellre att vi följer upp med nya prover efter livsstilsförändringar.
Vad händer om jag har dåliga/sjukliga blodvärden?


Alla blodprover bedöms av en legitimerad läkare. Avvikande blodprovssvar analyseras i relation till övriga blodvärden och dina hälsodata. Ett eller flera enskilda avvikande värden behöver inte vara farligt beroende på vad andra hälsovärden visar. Eatits läkare kommer alltid att ge dig en individuell bedömning och, vid behov, att ge dig rekommendationer om vidare kontakt med sjukvården.
Var lämnar jag blodprovet?


När du beställer ditt blodprov får du samtidigt välja hos vilken vårdcentral du ska lämna provet. Det behöver inte vara den vårdcentral du är ansluten till utan du kan välja fritt från alla vårdcentraler vi samarbetar med, över 120 stycken i hela Sverige.

Se tillgängliga vårdcentraler här
När kan man gå till ett anslutet provtagningsställe och hur lång tid har man på sig?


När du gjort din bokning så skickar vi remissen till dig och efter det kan du genomföra provtagning när det passar dig. Vänligen notera att de flesta lab har drop-in men vissa kräver tidsbokning. Du kan se vad som gäller för ditt provtagningställe i din remiss. Remissen är giltig i tre månader efter bokningsdatum. Har du inte genomfört provtagning under den tiden så kan ni kontakta oss på hi@eatit.io så hjälper vi er.
Vad behöver jag ha med mig till provtagningen?


Ditt ärende hanteras via en elektronisk remiss och det enda du behöver ha med dig är en giltig legitimation. De flesta provtagninställena har drop-in men vissa kräver tidsbokning. Du kan se vad som gäller för ditt provtagningställe i remissen du får efter att du lagt din beställning.
Kan jag äta innan jag givit blod?


Provet ska tas fastande vilket betyder att ingen mat ska ha intagits på tolv (12) timmar innan provtagningen. Observera att allt utom vatten samt te och kaffe utan tillsatser av socker eller mjölk räknas, även eventuella mediciner. Om du äter någon järnmedicin skall denna inte tas på dagen för din provtagning. Om du äter Levaxin ska detta inte tas på dagen för din provtagning. Då analysen är en dygnsvarierande parameter bör provet tas på morgonen innan klockar 10.00. Undvik fet mat och alkohol dagen före din provtagning.
Vem sköter provtagning och analys?


Vi samarbetar med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris som utför provtagningen och analysen. Dessa laboratorier är ackrediterade och ledande leverantörer till svensk sjukvård med högsta kvalitet och god tillgänglighet i många städer i Sverige.
Påverkas mina blodprover av medicinerna jag tar?


Om du medicinerar tillfälligt så råder vi dig till att avvakta minst 2 veckor efter avslutad behandling. Om du står på fortlöpande medicinering, kan du ha detta i beaktning när du får dina provsvar. Du kan uppge dina mediciner på din Eatit-sida så kan dietist och läkare ta det i beaktande när de granskar dina svar.
Hur beställer jag blodprovet?


1. Logga in på din personliga Eatit-sida. 2. Klicka på den gråa rutan till vänster nedanför dietistchatten (ruta för blodprover). 3. Klicka på knappen “Rabattkod”, ange din rabattkod och klicka på “månadsbetalning”. (OBS, priset kommer då uppdateras till 0kr/månad, rabattkoden har du fått via mail i samband med din beställning). 4. Följ och avsluta kommande steg. Inga pengar kommer dras från ditt konto.
Hur får jag information om min provtagning?


När du har lagt din beställning på ett blodprov skickar Eatit in en beställning till vår leverantör. Så fort de har skapat en remiss för blodprov så skickar vi ut den till dig. I remissen finns instruktioner och information om var provtagningen sker, öppetider och annat som kan vara bra att veta inför din provtagning.

Förmånsportal

Hur aktiverar jag blodprovstagning?


För dig som har köpt Eatit Premium via Benify, Wellnet, Actiway eller ePassi och önskar aktivera ditt konto, följ instruktionerna nedan: 1. Skapa konto/Logga in på din Hälsopanel 2. Klicka på rutan Blodprov Knappen: Blodprov 3. Klicka på Provtagning och sedan rabattkod 4. Fyll i din rabattkod och se att priset uppdateras till 0kr 5. Klicka på nästa och välj vårdcentral 6. Vid sista steget behöver du ange dina kortuppgifter för att komma vidare. Du kommer inte att debiteras för ditt köp av Eatit Premium.