BLODVÄRDE: TSH

November 1, 2022
BLODVÄRDE: TSH

TSH, som produceras i hypofysen, är ett hormon som stimulerar produktionen av sköldkörtelhormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). Dessa hormoner reglerar kroppens ämnesomsättning. 2-4% av befolkningen drabbas av funktionsrubbningar i sköldkörteln i form av en under- eller överaktiv sköldkörtel. Detta är 10 gånger vanligare hos kvinnor.

TSH analyseras tillsammans med T4. Vid medicinering med Levaxin påverkas dessa nivåer. Vid provtagning ska man därför inte ta Levaxin på morgonen. För TSH och T4 blir jämförelsen mellan dina eventuella tidigare provtagningar mycket viktiga för att se vilken nivå just du ska ligga på.

VAD INNEBÄR ETT HÖGT TSH-VÄRDE?

Högt TSH tillsammans med lågt fritt T4 kan tyda på en underfunktion i sköldkörteln (hypotyreos). TSH kan också höjas tillfälligt vid kroppsligt stress eller infektioner.

Om du har förhöjd nivå av TSH men T4 och T3 är normala kallas det för Subklinisk hypotyreos (SH). Subklinisk hypotyreos kallas också för mild hypotyreos och latent låg ämnesomsättning. Subklinisk innebär att varken den drabbade själv eller läkaren märker eller upptäcker symtom på låg ämnesomsättning.

Tillståndet är förhållandevis vanligt. Tillståndet är vanligare hos kvinnor än hos män (4:1) och blir vanligare med åldern. I olika befolkningsstudier ute i världen har man kommit fram till att 1–10 % kan ha det här tillståndet. Förekomsten är högst bland kvinnor över 60 år.

VAD INNEBÄR ETT LÅGT TSH-VÄRDE?

Lågt TSH tillsammans med högt fritt T4 kan tyda på en överfunktion i sköldkörteln (hypertyreos). Lågt TSH tillsammans med lågt fritt T4 kan tyda på hypofyssvikt. TSH kan också vara sänkt tillfälligt vid kroppsligt stress eller infektioner.

HUR FUNGERAR TSH OCH T4?

Kroppens ämnesomsättning regleras noggrant genom ett samarbete mellan hjärnans hypotalamus, hypofys och sköldkörtel (tyreoidea). Hjärnan "mäter" ämnesomsättningen. Om sköldkörtelhormonnivån är för låg i blodet utsöndras ökade mängder av hormonet TSH från hypofysen. TSH stimulerar sköldkörteln att bilda mer av sköldkörtelhormonerna T4 och T3, som i sin tur stimulerar cellernas och kroppens ämnesomsättning. Om produktionen av T4 och T3 blir för hög får vi hypertyreos, där hela kroppen arbetar på högvarv.

SYMPTOM PÅ ETT FÖRHÖJT TSH

Om man har ett förhöjt TSH och har en låg ämnesomsättning, hypotyreos, påverkar det kroppens alla celler och organ. Personer som har detta upplever väldigt olika symptom. De vanligaste är:

- Trötthet

- Slöhet

- Lätt att frysa

- Trög mage

- Torr hud

- Torrt hår

- Ökat sömnbehov

SYMPTOM PÅ ETT LÅGT TSH

- Uttalad trötthet

- Nervositet

- Hjärtklappning

- Värmeintolerans

- Svettningar

- Muskelsvaghet

- Frekvent tarmtömning

- Problem med samliv

- Depression

- Darrighet

- Viktnedgång

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com