Hur kan en dietist hjälpa dig med övervikt?

November 1, 2022
Hur kan en dietist hjälpa dig med övervikt?

En dietist kan genom ett helhetsgrepp hjälpa dig kartlägga vilka matvanor och beteenden som just du mår bra av. Dietisten kan ge dig feedback och tips och hjälpa dig med att lägga upp en praktisk strategi för att du ska nå dina mål. Övervikt och obesitas (fetma) är komplext och din dietist kan hjälpa dig att identifiera vilka vanor du behöver börja att fokusera på. För att förändra matvanorna kan du till exempel först behöva strategier för att hantera stress och sömnbesvär som påverkar ätbeteendet. Dessutom är samhället utformat som en obesogen miljö, vilket främjar viktuppgång och uppmuntrar till överkonsumtion av mat och minskad rörelse. Det obesogena samhället är något som ytterligare utmanar och ställer högre krav på dig som individ att navigera igenom, samtidigt som incitamenten för att äta hälsosam mat och vara fysiskt aktiva minskar. Din dietist kan hjälpa dig med strategier för att hantera den obesogena miljön. Genom internetbaserad KBT-behandling kan dietisten stötta dig till hälsosamma levnadsvaneförändringar som ger varaktiga resultat. Dietist är en skyddad yrkestitel och kräver en treårig universitetsutbildning, alla råd baseras på bästa möjliga vetenskapliga underlag. Våra dietister är vana vid att arbeta med hälsa i ett helhetsperspektiv och sätter dig och dina behov i fokus!"

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com