• Eatit

HEMOGLOBIN (HB)

Uppdaterad: 30 aug 2019

Hemoglobin, Hb kallas också för blodvärdet, det visar mängden hemoglobin i blodet. Hemoglobin fungerar bl.a. som transportör av syrgas i blodet.VAD BETYDER ETT HÖGT HB-VÄRDE?

Blodvärdet kan påverkas av flera faktorer. Orsaker till att det höjs kan vara uttorkning, varav blodplasman minskar och blodet koncentreras. Om man vistas på hög höjd, där syrehalten är lägre, kommer kroppen att öka nybildningen av blodkroppar så att blodvärdet stiger. Genom det högre blodvärdet kan kroppen då transportera ungefär lika mycket syrgas i blodet som med ett lägre blodvärde vid havsnivå. Rökare har ofta högre blodvärde beroende på att den kolmonoxid de dagligen får i sig blockerar en del hemoglobin. Även detta kompenserar kroppen genom att bilda fler blodkroppar så att den effektiva mängden hemoglobin blir normal. Höga värden kan även ses vid vissa hjärtsjukdomar. 


VAD BETYDER ETT LÅGT HB-VÄRDE?


Låga värden kan man få om man inte har en tillräcklig tillförsel av exempelvis järn, B12 och folat samt vid ökade förluster av blod, exempelvis vid riklig mens eller blödningar från tarmen.  Lågt Hb ses också vid kroniska inflammatoriska sjukdomar. Lågt blodvärde kan leda till kraftlöshet och trötthet och kallas för anemi.

0 visningar

Prova Eatit idag

Vi hjälper dig testa om Eatit är något för dig. Skriv in din mailadress och klicka kom igång.

✓ 200kr/besök

✓ Boka direkt

✓ Legitimerade dietister

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon

LEGAL

HJÄLP

©2020 Eatit AB (Org.nr: 559077-4336)