Magnesium är ett spårämne som spelar en viktig roll i människans ämnesomsättning. Magnesium kan inte produceras i kroppen utan måste intas i maten.  I rätt mängd spelar magnesium en roll för att förhindra både stroke och hjärtinfarkt.

Vad innebär ett högt magnesiumvärde?

Magnesium överskott kan ses vid intag av tillskott som innehåller magnesium och vid minskad njurfunktion. 

Vad innebär ett lågt magnesiumvärde?

Magnesiumbrist kan ses vid undernäring, sjukdomar som orsakar malabsorption, och vid en överskottsförlust av magnesium via njurarna.