Cystatin C är ett protein som syntetiseras av kroppens kärnförande celler och elimineras genom filtration i njurarna. Genom att se hur mycket Cystatin C som finns i blodet så testar man hur bra dina njurar fungerar. Cystatin C prover är ett mer känsligt, och därmed precist, prov än det vanliga kreatinin, som har stora personliga variationer.

Vad betyder ett högt Cystatin C-värde?

Ett förhöjt kreatininvärde betyder att njurarna fungerar dåligt och inte arbetar som de ska. Till skillnad från Kreatinin påverkas Cystatin C inte av kön, muskelmassa och kost. Cystatin C ökar vid graviditet, hypertyreos och vid behandling med höga doser kortikosteroider.

Vad betyder ett lågt Cystatin C-värde?

Värden under referensvärden har oftast liten klinisk betydelse.