Vad är nedsatt glukostolerans och diabetes och hur påverkar det min hälsa?

November 1, 2022
Vad är nedsatt glukostolerans och diabetes och hur påverkar det min hälsa?

Nedsatt glukostolerans (prediabetes) och diabetes typ 2

Insulinresistens (läs mer om insulinresistens här) leder till att kroppen inte kan reglera blodsocker lika effektivt som tidigare, vilket kallas för nedsatt glukostolerans eller prediabetes. Blodsocker stiger mer efter att du har ätit och sjunker saktare. Bukspottkörteln kompenserar med att öka insulinproduktion för att cellerna ska kunna ta upp sockret och insulinhalten stiger i blodet.

Vid insulinresistens släpps även mer socker ut från lever mellan måltiderna eller på natten pga. otillräcklig bromsning, vilket gör att blodsocker stiger ännu mer. Det är därför blodsocker kan vara förhöjt även om man inte har ätit och på morgonen. Prediabetes definieras av bland annat förhöjt fasteblodsocker ≥ 6,1 och < 7,0 mmol/l.

Typ 2 diabetes utvecklas långsamt och det tar flera år för nedsatt glukostolerans (prediabetes) att övergå i typ 2-diabetes. Vid diabetes typ 2 räcker den högre insulinproduktionen inte längre till för att kompensera för den ständig ökade insulinresistensen, vilket resulterar i att blodsocker är förhöjt både i fasta och efter måltid.

Bukspottkörteln kan fortfarande tillverka insulin, men förmågan avtar succesivt. Konsekvenserna blir högre nivåer av fasteblodsocker när den höga insulinproduktionen inte längre räcker till och högre nivåer av triglycerider.

För höga nivåer av blodsocker under längre tid skadar våra blodkärl och tröttar ut de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Höga blodsockernivåer under längre tid triggar igång inflammation och andra processer relaterade till diabeteskomplikationer. Den ständiga ökningen av insulinproduktionen stressar de insulinproducerande cellerna i bukspottkörtel, vilket kan så småningom leda till svikt och insulinbrist.

Vad är graviditetsdiabetes?

I samband med graviditet kan vissa kvinnor drabbas av s.k. graviditetsdiabetes. Under graviditet blir nämligen kroppens celler mindre känsliga för insulin och insulinbehovet stiger. Kroppens svarar då oftast på detta genom att öka sin insulinproduktion, men ibland räcker inte insulinet till och blodsockervärdet blir förhöjt. Graviditetsdiabetes ökar risken för havandeskapsförgiftning, förlossningskomplikationer, påverkan på fostrets utveckling och hög födelsevikt. I de flesta fall normaliseras dock blodsockret efter förlossningen och man blir då av med sin gravitetsdiabetes-diagnos. Däremot är risken för utveckling av diabetes typ 2 senare i livet förhöjt om du haft graviditetsdiabetes. För att minska risken för både graviditetsdiabetes och diabetes typ 2, är det bra att vara fysiskt aktiv och att inte öka alltför mycket i vikt under graviditeten.

Vad kan diabetes leda till?

Som tidigare nämnt är diabetes typ 2 är en metabol sjukdom som karakteriseras av nedsatt känslighet för hormonet insulin (insulinresistens). Det är en sjukdom där kroppen har försämrad förmåga att ta hand om socker och fett, med allvarliga hälsokonsekvenser för bl.a. ögon, njurar, hjärna, hjärta samt nerver i t.ex. fötter, om sjukdomen inte behandlas korrekt.

Diabetes typ 2 orsakar framför allt sjukdomar relaterade till åderförkalkning och som kan resultera i hjärtinfarkt, kärlkramp, stroke eller fönstertittarsjuka. Men diabetes kan också orsaka hjärtsvikt. 2 av 3 patienter med åderförkalkningssjukdom har diabetes eller pre-diabetes. Högt blodsocker skadar det innersta cellagret i kärlväggen vilket leder till inflammation och ansamling av blodfetter i kärlväggen och i förlängning till plackbildning och förträngning av blodkärl.

Blodproppar och förträngningar pga. åderförkalkning i hjärtats blodkärl kan stoppa blodflödet och orsaka hjärtinfarkt, medan en blodpropp i hjärnans pulsåder kan leda till en stroke. Hjärtinfarkt och stroke är de främsta orsakerna till för tidigt död vid typ 2-diabetes.

Det är inte ovanligt att diabetes typ 2 eller dess förstadium upptäcks först i samband med hjärtinfarkt och andra allvarliga tillstånd. Över 60 % av personer som får sin första hjärtinfarkt har diabetes eller prediabetes. Därför är det mycket viktigt för personer som ligger i riskzonen (ålder, bukfetma, rökning, ärftlighet, nedsatt glukostolerans mm.) att tidigt satsa på en livsstilsförändring för att motverka utveckling mot diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdom.

Diagnoskriterier för diabetes typ 2

HbA1c ≥ 48 mmol/mol vid två tillfällen, eller ett tillfälle tillsammans med förhöjt P-glukos (fastande eller efter glukosbelastning) enligt nedan:

fP-glukos (kapillärt el venöst) ≥ 7,0 mmol/l vid två tillfällen, alternativt:

Icke-fastande P-glukos (kapillärt el venöst) ≥ 11,1 mmol/l och symtom på hyperglykemi, alternativt: Peroral glukosbelastning (mätt med oralt glukostoleranstest - OGTT) med 2h kapillärt värde ≥ 12,2 mmol/l, venöst värde ≥ 11,1 mmol/l.

Diabetes typ 2 behöver inte ge några symptom, men vid mycket högt blodsocker blir du trött, törstig och kissar ofta och mycket för att kroppen försöker göra sig av överskottsockret. Andra symptom kan vara försämrad syn och klåda i underlivet. Läs mer om diabetes typ 2 här.

Läs mer om vad du kan göra för att förbättra ditt blodsocker och minska risken för hjärt- och kärlsjukdom här.

Referenser:

1177 Vårdguiden-Diabetes typ 2 https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar--besvar/diabetes/diabetes-typ-2/

Internetmedicin-prediabetes https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/diabetes/prediabetes-dysglykemi/

Näringslära för högskolan. Christina Berg, Lars Ellegård, Christel Larsson. Sjunde upplagan. Liber.

Diabetes och metabola syndromet. Fredrik H Nyström, Christian Berne, Peter M Nilsson, Mats Börjesson, Elin Dybjer. Studentlitteratur AB. Utgivningsdatum 2019-03-07.

Michael Svenssons (forskare i Idrottsmedicin vid Umeå universitet) föreläsning för Eatit: Effekten av träning vid övervikt och metabolt syndrom.

1177-graviditetsdiabetes https://www.1177.se/Vasterbotten/barn--gravid/graviditet/graviditetsbesvar-och-sjukdomar/graviditetsdiabetes--hoga-blodsockervarden-under-graviditet/

Hela livet: En läkares erfarenheter om hälsa, forskning och vardagens utmaningar. Anders Rosegren. Norstedts. Utgivningsdatum: 2021-08-18.

Diabetes- en hjärtefråga- föreläsning av Lisa Brandin (överläkare i kardiolog vid Skaraborgs sjukhus i Skövde) för Riksförbundet

HjärtLung 2021-02-24. https://www.youtube.com/watch?v=oKMDZ2lhtFU Hjärt- och lungfonden www.hjärt-lungfonden.se  (bl.a. Hjärtrapporten 2019)

1177 Vårdguiden-Diabetes typ 2 https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar--besvar/diabetes/diabetes-typ-2/

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com