top of page
  • Eatit

BLODVÄRDE: KOLESTEROL

Uppdaterat: 20 aug. 2020

Kolesterol behövs för att bygga upp våra celler samt för att producera våra könshormoner och D-vitamin. Kolesterol är inte bara något vi får i oss genom vår föda utan även något som kroppen producerar själv. Kroppens egna produktion av kolesterol sker i levern och regleras (minskar) när vi får i oss kolesterol genom maten. Har man däremot problem med kolesterolomsättningen kan inte kroppen reglera den totala mängden kolesterol i kroppen och då måste man begränsa sitt kolesterolintag.


OLIKA TYPER AV KOLESTEROL

Det finns olika typer av kolesterol, LDL- och HDL-kolesterol. LDL, som kallas för det ”onda” kolesterolet, kan i stora mängder leda till åderförfettning medan HDL, som kallas för det ”goda” kolesterolet, motverkar detta. Man ska därför sträva efter att ha låga nivåer av LDL och höga nivåer av HDL.


VAD INNEBÄR ETT HÖGT KOLESTEROLVÄRDE?

När man mäter blodfetterna är det framför allt halten triglycerider och kolesterol man mäter. Höga värden av LDL-kolesterol, i kombination med höga halter av triglycerider, kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. Höga värden orsakas främst av ens livsstil och kost, det vill säga rökning, stillasittande livsstil, övervikt, osunda matvanor, etc., men även ärftlighet spelar roll.HUR KAN JAG MINSKA PÅ MITT KOLESTEROLINTAG?

Kolesterol finns endast i animaliska livsmedel, det vill säga de livsmedel vars fettinnehåll består av mestadels mättat fett. Därför är det viktigt att begränsa sitt intag av feta mejeriprodukter liksom av fett kött och chark, och äta mer av de livsmedel som innehåller mer omättat fett. För mer information läsa vidare på LDL och HDL.

942 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

ALAT (Alaninaminotransferas) är ett enzym som finns i hjärtat och skelettmuskulaturen men framför allt i levern. Vid skador på levern får man en ökad halt av ALAT i blodet varför det används som en ma

Kvoten mellan Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 (ApoB/ApoA1-kvot) ger en bedömning av vilken risk man har för hjärt- och kärlsjukdom då kvoten speglar balansen mellan det ”onda” och det ”goda” ko

Apolipoprotein B (ApoB) transporterar kolesterol och triglycerider ut till kroppens celler och kan jämföras med det dåliga LDL-kolesterolet. Genom mätning av Apolipoprotein B-värden tillsammans med an

bottom of page