Hur kan jag förbättra mitt blodsocker och minska risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom?

November 1, 2022
Hur kan jag förbättra mitt blodsocker och minska risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom?

Vetenskapen är överens om att hjärtvänlig kost med mycket livsmedel från växtriket som frukt och grönsaker samt fysisk aktivitet, minskat stillasittande och rökstopp minskar risken avsevärt för att drabbas av och dö i hjärt-kärlsjukdom. Även stress kan bidra till dessa sjukdomstillstånd.

Forskning har visat att livsstilsbehandling i form av förändrade mat- och motionsvanor kan vara effektivare än läkemedelsbehandling när det gäller att minska risken att utveckla diabetes typ 2 hos personer med nedsatt glukostolerans (prediabetes) (30-60 % minskad diabetesrisk). Behandlingen av förstadium till diabetes är framför allt livsstilsförändringar: bättre kost, motion och viktnedgång vid övervikt eller obesitas.

Ett minskat kaloriintag vid övervikt/obesitas och regelbunden motion är de viktigaste faktorerna för att förbättra insulinresistens och metabol kontroll hos personer med övervikt eller bukfetma, då detta medför längre nivåer av både blodfetter, blodsocker och insulin i blodet.

Rökning

Rökning ökar insulinresistens och risken för diabetes typ 2 med 30 %. När man slutar röka minskar risken för diabetesutveckling med upp till 50 %. Rökning är också en mycket stark riskfaktor för hjärt- kärlsjukdomar, lungsjukdomar och olika cancersjukdomar.

Rökning höjer din puls och ditt blodtryck samt drar ihop blodkärlen. Du får även både sämre kondition och immunförsvar. Därför bör du undvika både att röka och exponeras för tobaksprodukter för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom. Snus påverkar inte åderförkalkning, men ökar risken för andra hjärtsjukdomar, speciellt om man redan har en hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller högt blodtryck.

Det är aldrig för sent att sluta utifrån hälsosynpunkt. Bestående rökstopp hos en 50-åring ger en vinst med 6 levnadsår. Funderar du på att sluta röka och behöver stöd? Idag finns det effektiva metoder och läkemedel som underlättar rökstopp. Kontakta Sluta rökalinjen.

Stress

Stressreaktioner är kroppens sätt att förbereda oss för krävande situationer som t.ex. en svår uppgift på jobbet. Det som händer är bl.a. att stresshormonerna ökar, våra sinnen skärps, hjärtat slår snabbare, musklerna spänns och minnet förbättras, vilket var livsviktigt förr i tiden när vi behövde fly eller slåss för att överleva.

Långvarig stress och framför allt brist på återhämtning kan, å andra sidan, öka risken bl.a. för typ 2-diabetes, övervikt, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom och magtarmproblem. Under stressiga situationer ökar stresshormonet kortisol i kroppen. Det kan exempelvis hända när du upplever höga krav och samtidigt har liten möjlighet att själv påverka din situation.

Kortisol ökar aptiten, speciellt suget efter söt och fet mat. Kortisol omvandlas till kortison i kroppen. Kortisonet minskar musklernas känslighet för insulin och ökar mängden bukfett, vilket ökar risken för diabetes. Stress är en stark riskfaktor för hjärtinfarkt.

Läs mer om hur stress kan påverka din kropp, vikt och ditt beteende samt var du kan söka hjälp för dina stressproblem här. Stress kan även försämra din sömn, och dålig sömn i sin tur kan påverka din kropp och vikt negativt. Läs mer om sömnbrist och vikt här.

Läs mer om hjärtvänlig kost här.
Läs mer om fysisk aktivitet effekt på blodsocker och hjärthälsa här.

Referenser:

1. Hjärt- och lungfonden www.hjärt-lungfonden.se  (bl.a. Hjärtrapporten 2019)

2. Näringslära för högskolan. Christina Berg, Lars Ellegård, Christel Larsson. Sjunde upplagan. Liber.

3. Läkartidningen. 2018,115:EY33.  Prevention av diabetes typ 2 med fysisk aktivitet och hälsosam mat. Artikel av Mai-Lis Hellénius (professor, överläkare) https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2018/02/prevention-av-diabetes-typ-2-med-fysisk-aktivitet-och-halsosam-mat/

4. Diabetes och metabola syndromet. Fredrik H Nyström, Christian Berne, Peter M Nilsson, Mats Börjesson, Elin Dybjer. Studentlitteratur AB. Utgivningsdatum 2019-03-07

5. Michael Svenssons (forskare i Idrottsmedicin vid Umeå universitet) föreläsning för Eatit: Effekten av träning vid övervikt och metabolt syndrom.

6. Internetmedicin-prediabetes https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/diabetes/prediabetes-dysglykemi/

7. 1177- Rökning och snusning https://www.1177.se/Vasterbotten/liv--halsa/tobak-och-alkohol/rokning-och-snusning/

8. Näringslära för högskolan. Christina Berg, Lars Ellegård, Christel Larsson. Sjunde upplagan. Liber.

9. Beroende och hjärt-kärlsjukdom: Hur tackla tobak i alla dess former. Föreläsning av Matz Larsson (överläkare, Hjärt, Lung, Fysiologi Universitetssjukhuset i Örebro) vid Hjärt- och lungfondens utbildningsinsats ”Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv” (20-21 januari 2022).

10. Hela livet: En läkares erfarenheter om hälsa, forskning och vardagens utmaningar. Anders Rosegren. Norstedts. Utgivningsdatum: 2021-08-18.

11. KBT vid övervikt och fetma : forskning, evidens och klinisk tillämpning. Lisbeth Stahre. Upplaga 4. Studentlitteratur AB. 2020-04-03

12. 1177 Vårdguiden-Diabetes typ 2 https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar--besvar/diabetes/diabetes-typ-2/

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com