Vad är HDL och hur kan jag höja det goda kolesterolet?

November 1, 2022
Vad är HDL och hur kan jag höja det goda kolesterolet?

Vad är HDL-kolesterol?

HDL kallas för det goda kolesterolet. Det är för att det transporterar bort överskott av kolesterol från kroppens vävnader till lever för rensning ur kroppen eller återanvändning. HDL anses kunna avlägsna kolesterol från plackbildningar i artärerna och därför anses höga nivåer av HDL vara skyddande mot risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. HDL har även antioxidativa egenskaper.

Vad är lågt HDL-kolesterol?

Ur hälsoaspekt bör halten av HDL inte vara lägre än 1,0 millimol per liter.

Hur kan man höja HDL-kolesterol med livsstilsförändringar?

Män har lägre HDL-nivåer än kvinnor, men efter menopausen minskar skillnaderna mellan könen. Nivåerna ökar också i samband med östrogenbehandling.

För att höja nivåer av HDL behöver man äta tillräckligt med fett. Om man minskar på den totala mängden fett i maten sänks även HDL-nivån i blodet. Det är dock viktigt att välja rätt sort fett ur hjärt- och kärlsynpunkt, dvs. livsmedel med hög halt omättade fetter. Det är framför allt transfetter som sänker det goda kolesterolet. När man byter en del kolhydrater mot omättade fetter, höjs nivån av HDL i blodet.

Det finns också starkt vetenskapligt stöd att fysisk aktivitet höjer HDL-nivåer.

Även måttlig alkoholkonsumtion är associerad med höjning av HDL, men man måste ta i beaktande att alkohol medför många andra negativa hälsoeffekter och det finns ingen säker nivå för alkoholkonsumtion när det gäller cancerrisken. Studier som visar på positiva hälsoeffekter av måttlig alkoholkonsumtion har visat sig vara av dålig kvalitet. Vid höga nivåer av triglycerider i blodet, en blodfettsrubbning som är vanligt förekommande tillsammans med lågt HDL, rekommenderar man dessutom att avstå helt från alkohol.

Vid obesitas och bukfetma ses ofta sänkta nivåer av HDL och höga nivåer att triglycerider i blodet.  Därmed kan viktnedgång vid övervikt ha positiva effekter på dessa blodfetter.

Läs mer om kolesterol och LDL-kolesterol här.

Läs mer om triglycerider här.

Referenser:

1. Diabetes och metabola syndromet. Fredrik H Nyström, Christian Berne, Peter M Nilsson, Mats Börjesson, Elin Dybjer. Studentlitteratur AB. Utgivningsdatum 2019-03-07.

2. Näringslära för högskolan. Christina Berg, Lars Ellegård, Christel Larsson. Sjunde upplagan. 2021-08-17. Liber.

3. 1177- höga blodfetter. https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar--besvar/hjarta-och-blodkarl/blodkarl/hoga-blodfetter/

4. Läkemedelsboken. Blodfettsrubbningar. Senast ändrad: 2016-06-30 14:38.https://lakemedelsboken.se/kapitel/hjarta-karl/blodfettsrubbningar.html

5. Cancerfonden. Så säger forskningen om alkohol och cancer. 7 april 2021. https://www.cancerfonden.se/nyhet/sa-sager-forskningen-om-alkohol-och-cancer

6. Alkohol-hur farligt för hjärtat? Föreläsning av Sven Anderasson (professor i social medicin vid KI) vid Hjärt- och lungfondens utbildningsinsats ”Kardiovaskulär sjukdom i ett brett perspektiv” (20-21 januari 2022).

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com