Är BMI ett bra mått på hälsa?

March 8, 2023
Är BMI ett bra mått på hälsa?

BMI står för "Body Mass Index" och är ett mått på förhållandet mellan vikten i kilo och längden i centimeter. BMI kan ses som ett verktyg för att kunna uppskatta andelen kroppsfett. BMI får med jämna mellanrum kritik för att vara missvisande, bland annat i denna artikel i Svd. Kritiken består dels av att om man exempelvis har mycket muskler kan man ha ett högt BMI utan att man är överviktig. En annan kritik är att man trots ett lågt BMI kan ha en för hög andel fett jämfört med muskelmassa eller ett stort midjemått, vilket kan leda till ohälsa.

Detta är anledningen till att Eatit jobbar med flera faktorer för att avgöra om vår behandling passar en person samt att avgöra hur personens hälsa utvecklas. Utöver BMI är exempelvis midhemått, blodprover och kostvanor viktiga att titta på och följa över tid.

Foto av Steve Johnson.

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com