World obesity day

November 1, 2022
World obesity day

Idag den 4:e mars 2022 är det World Obesity Day.

En dag som instiftades 2015 av World Obesity Federation med syftet att uppmärksamma den fetmaepedemi som pågår och sprider sig i världen och att vända den globala fetmakrisen. Målet med dagen är även att stimulera och stödja praktiska åtgärder som hjälper människor att uppnå och behålla en hälsosam vikt.

Årets tema handlar om att alla behöver agera och att åtgärder bör göras på såväl lokala, nationella som globala nivåer. Sjukdomens komplexitet, utmaningen att utveckla hållbara lösningar och stigmatiseringen innebär att alla måste arbeta tillsammans för att ta itu med utmaningen. World Obesity Federation hoppas genom att öka världens förståelse kunna förbättra förebyggandet samt behandling av obesitas.

Varför behöver vi agera?

Människor som lever med obesitas (fetma) löper större risk för andra kroniska sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och vissa cancerformer. Obesitas är också en riskfaktor för komplikationer av Covid-19. Obesitas orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive biologi, mental hälsa, genetisk risk, miljö, tillgång till sjukvård och tillgång till ultraprocessad mat. Det beror inte på brist av viljestyrka. Många människor som lever med obesitas får regelbundet skulden för sin sjukdom. Viktstigma förstärker antaganden att fetma bara är en persons individuella ansvar. Det kan skada mentalt och fysiskt välbefinnande och kan förebygga människor från att söka nödvändig sjukvård. Vikt är en indikator på obesitas, men behandling av obesitas handlar om att förbättra den allmänna hälsan, inte bara om att gå ner i vikt. Det är möjligt för en person med högre BMI att hantera sin sjukdom och att leva med en "hälsosam vikt". Hur ska vi agera? Det finns många grundorsaker till obesitas, och vi måste arbeta tillsammans för att ta itu med dem som samhälle. Att förenkla sjukdomen till någon orsak kan göra det ännu svårare att behandla den, samtidigt som om man ser på helheten kan det hjälpa till att identifiera möjligheter till samarbete och bestående förändring.

World Obesity Day föreslår att vi ska agera på följande sätt:

- Du som lever med obesitas: uppmana till förändring av synsättet på obesitas. Alltför länge har människor som lever med obesitas mött stigmatisering, skuld och hinder för stöd. Rötterna till obesitas är komplexa och systemiska; de är problem för hela samhället, och ändå förväntas individer ofta möta obesitas ensamma. Det är dags att det ändras.

- Vårdpersonal: Visa att du bryr dig. Personer med obesitas upplever rutinmässigt stigma och kan ha mött hinder för sjukvård och stöd.

- Arbetsgivare: Sluta stigmatisera. Arbetsgivare har en oöverträffad möjlighet att skapa hälsosammare miljöer på arbetsplatsen. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsplatsen, utan det praktiska och emotionella stöd som behövs för att medarbetarna ska känna sig inkluderade, tillhöra och i slutändan trivas.

- Beslutsfattare: Led vägen. Genom att fatta policys som påverkar den obesogena miljön. Det kan handla om möjligheten till fysisk aktivitet, tillgången till mat, normer, marknadsföring och prissättning. Foto av Snapwire från Pexels Hur många har övervikt och obesitas?

- I Sverige har 52% av befolkningen i åldern 16-84 övervikt eller obesitas ·        I Sverige har 15% av männen och 16% av kvinnorna obesitas

- 800 miljoner människor runt om i världen lever med obesitas

- Obesitas hos barn förväntas öka med 60% under det kommande decenniet och nå 250 miljoner år 2030

- De medicinska konsekvenserna av obesitas beräknas kosta över 1 biljon dollar år 2025 Tidigare år har World Obesity Days uppmuntrat människor till att öka förståelsen kring grundorsakerna till obesitas, öka kunskapen om sjukdomen, ta itu med viktstigma och höra rösterna från personer som själva har erfarit det. I år fokuseras det på det enkla budskapet att "Alla måste agera" för att förbättra världens förståelse, förebyggande och behandling av fetma. Vill du läsa mer om World obesity day kan du göra det här.

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com