Varför viktnedgång och inte bara träning är viktigt

November 1, 2022
Varför viktnedgång och inte bara träning är viktigt

Ny evidens publicerad av europeiska hjärtläkarföreningen talar för att behandling av övervikt och fetma är oerhört viktigt, eftersom fysisk aktivitet inte kan kompensera för den riskökning obesitas medför. Läs mer om studien här: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Being-fat-linked-with-worse-heart-health-even-in-people-who-exercise

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com