• Eatit

Varför viktnedgång och inte bara träning är viktigt

Ny evidens publicerad av europeiska hjärtläkarföreningen talar för att behandling av övervikt och fetma är oerhört viktigt, eftersom fysisk aktivitet inte kan kompensera för den riskökning obesitas medför.


Läs mer om studien här: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Being-fat-linked-with-worse-heart-health-even-in-people-who-exercise

166 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla