Vad kan jag göra för att minska risken att drabbas av en hjärt- och kärlsjukdom?

November 1, 2022
Vad kan jag göra för att minska risken att drabbas av en hjärt- och kärlsjukdom?

Det finns en hel del saker som du själv kan göra för att minska din risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det är särskilt viktigt om du har hjärt- och kärlsjukdom i din nära släkt. Faktorer som regelbunden fysisk aktivitet, ett gott socialt nätverk och hjärtvänlig kost är skyddade. Om du redan har en hjärt- och kärlsjukdom kan du med hjälp av din livsstil minska risken att blir sämre. Över häften av alla fall av kranskärlsjukdom och över 30 % av strokefallen i Sverige uppskattas bero på våra levnadsvanor enligt en aktuell rapport från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE). Av alla levnadsvanor har ohälsosamma matvanor störst påverkan på förekomsten av hjärt-kärlsjukdom i Sverige och kan kopplas till nästan hälften (46 %) av alla fall av kranskälhjärtsjukdom (t.ex. hjärtinfarkt) och till ca 15 % av strokefallen. Livsstilsförändringar som rökstopp, ökad fysisk aktivitet, kostomläggning, viktreduktion vid övervikt/obesitas och stresshantering tar alltmer central plats vid förebyggande av hjärt-och kärlsjukdom. För referenser och fördjupat innehåll, läs mer här.

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com