Vad baserar dietister sina råd på?

November 1, 2022
Vad baserar dietister sina råd på?

I Sverige så baseras nutritionsråden inom vården bland annat på NNR, Nordisk Närigsrekommendation och Livsmedelsverket säger. De i sin tur tittar på de kost och nutritionsstudier som görs runt om i världen, sammanställer forskningnsläget med jämna mellanrum och uppdaterar sina rekommendationer. Livsmedelsverket har nu publicerat en ny rapport om hur de arbetar med att använda vetenskapliga resultat inom nutritionsområdet. Rapporten beskriver även allmänna principer för tolkning av vetenskapliga studier inom nutritionsområdet. För att veta vad som är bra matvanor använder de vetenskapliga underlag om samband mellan livsmedelskonsumtion, matvanor och hälsa. Forskningen om kost och hälsa är omfattande och väcker ofta intresse i media. Många människor är intresserade av hur man bör äta för att hålla sig frisk, men budskapen från olika håll kan vara svåra att bedöma. För att kunna säga något om samband mellan nutrition och hälsa måste resultaten från flera enskilda studier vägas samman i mer övergripande underlag. I rapporten beskrivs några olika studietyper och deras för- och nackdelar. Grunden för Livsmedelsverkets underlag är sammanställningar av den vetenskapliga litteraturen i form av rapporter från andra myndigheter och organisationer eller i form av översiktsartiklar. Du hittar deras nya rapport här: https://www.livsmedelsverket.se/bestall-ladda-ner-material/sok-publikationer/artiklar/2020/2020-nr-04-sa-arbetar-livsmedelsverket-med-vetenskapliga-underlag-inom-nutritionsomradet

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com