Vad är graviditetsdiabetes?

November 1, 2022
Vad är graviditetsdiabetes?

I samband med graviditet kan vissa kvinnor drabbas av s.k. graviditetsdiabetes. Under graviditet blir nämligen kroppens celler mindre känsliga för insulin och insulinbehovet stiger. Kroppens svarar då oftast på detta genom att öka sin insulinproduktion, men ibland räcker inte insulinet till och blodsockervärdet blir förhöjt. Graviditetsdiabetes ökar risken för havandeskapsförgiftning, förlossningskomplikationer, påverkan på fostrets utveckling och hög födelsevikt. I de flesta fall normaliseras dock blodsockret efter förlossningen och man blir då av med sin gravitetsdiabetes-diagnos. Däremot är risken för utveckling av diabetes typ 2 senare i livet förhöjt om du haft graviditetsdiabetes. För att minska risken för både graviditetsdiabetes och diabetes typ 2, är det bra att vara fysiskt aktiv och att inte öka alltför mycket i vikt under graviditeten. För mer fördjupat innehåll och referenser se här. Photo by Jonas Kakaroto from Pexels

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com