Vad är ateroskleros?

November 1, 2022
Vad är ateroskleros?

Ett friskt blodkärl är elastisk, vilket underlättar blodcirkulationen. Fett, framför allt kolesterol, kan ansamlas i kärlväggen, vilket bidrar till inflammatorisk process som i sin tur leder till förhårdnad av kärlväggen på grund av bildning av s.k. plack. Placket består av fett, kalk och bindväv. Placket gör att blodkärlen blir trånga och stela, vilket försämrar blodcirkulation och därmed syretillförsel till kroppens organ och vävnader. Denna förträngning kallas åderförfettning, åderförkalkning eller ateroskleros. Placket gör att hjärtat måste arbeta hårdare för att pressa blodet genom kärlen, vilket i längden kan försämra hjärtats funktion. Det kan uppstå sprickor i placket, vilket leder till ökad koagulering av blodet. Detta medför risken för bildning av blodproppar. Blodproppar kan täppa till blodkärlen och orsaka syrebrist. Om syrebrist uppstår i ett av hjärtats kranskärl kan detta leda till att delar av hjärtmuskeln dör och man får en hjärtinfarkt. Detta är den vanligaste orsaken till hjärtinfarkt. Plack kan också leda till kärlkramp genom att försvåra blodflödet till hjärtat. Aterosklerosprocessen startar redan i 20 års-åldern. Den första vetenskapliga publikationen från Hjärt-Lungfondens stora befolkningsstudie SCAPIS, visar att fyra av tio svenskar (ca 42 %) mellan 50 och 64 år, utan symptom på hjärtsjukdom, har synliga plack i hjärtats kranskärl, vilket pekar på betydelsen av tidiga insatser med fokus på levnadsvanor. Placket ökar med stigande ålder och antalet riskfaktorer samt debuterar ca 10 år tidigare hos kvinnor än hos män. Riskfaktorer som påskyndar aterosklerosprocessen är ärftlighet, rökning, bukfetma, högt blodtryck, diabetes, blodfettsrubbningar, låg fysisk aktivitet och stress. Denna process kan bromsas och till och med gå tillbaka med hjälp av förändringar i levnadsvanor som t.ex. medelhavskostliknande hjärtvänlig kost. Photo by Karolina Grabowska from Pexels

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com