• Eatit

Studie om fibers betydelse vid diabetes

Fibrer är inte bara bra för magen. Allt fler studier visar på hur fiber också förbättrar våra blodsockervärden, blodfetter, minskar vår vikt och minskar inflammationen i kroppen.


Idag vill vi tipsa om en ny artikel som heter "Dietary fibre and whole grains in diabetes

management: Systematic review and metaanalyses" av Andrew N. ReynoldsID, Ashley P. Akerman och Jim Mann.


Författarna har gjort en meta-analys av de prospektiva studier som gjorts om hur ett ökat fiberintag utan övriga livsstilsförändringar påverkar vuxna med prediabetes, diabetes typ 1 och typ 2.


Det författarna hittade var att ett ökat intag av fibrer resulterade i:

- Förbättrade blodsockervärden

- Förbättrade blodfettervärden

- Minskad vikt

- Minskad inflammation

- Minskad förtida död


Detta gällade för alla typer av diabetes även om en större förbättring skedde hos dem som haft ett lågt fiberintag tidigare. Baserat på dessa studier rekommenderar dem ett ökat intag på mellan 15g till 35g fiber per dag.


De uppger att begränsningar i analysen är att det saknas tillräckliga underlag på personer med utomeuropisk härkomst och studier som löpt över 12 månader.


Artikelns författare är kopplade till följande universitet och högskolor: Dessa tillhör Department of Medicine, University of Otago, Dunedin, Otago, New Zealand, Edgar National Centre for Diabetes and Obesity Research, University of Otago, Dunedin, New Zealand, 3 School of Physical Education, Sports, and Exercise Science, University of Otago, Dunedin, New Zealand.43 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Hypotyreos och vikt

Sköldkörtelns hormoner påverkar många av kroppens funktioner och styr ämnesomsättningen. Vid hypotyreos bildas för lite hormoner. Det kan ge många olika symtom, till exempel att du blir trött och frus