Senaste råden vid typ 2-diabetes!

November 1, 2022
Senaste råden vid typ 2-diabetes!

Den 17 mars kom Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ut med en uppdaterad rapport av ”Mat vid diabetes” som utvärderar det vetenskapliga stödet avseende effekter av mat vid diabetes. SBU är myndigheten med uppdrag om att göra oberoende utvärderingar av metoder och insatser inom bland annat hälso- och sjukvården.

Tolkning av slutsatserna

Jämfört med motsvarande rapport från 2010 läggs betydligt större fokus på att genom livsstilsbehandling vid typ 2-diabetes med ett minskat energiintag – och därigenom en kroppsviktsminskning – förbättra långtidsblodsockret, livskvalitet och vissa blodfetter. Metoderna med störst tillförlitlighet är 1) en initial period med hjälp av lågenergipulver med en efterföljande övergång till mat för viktstabilitet och 2) lågfettkost med minskat energiintag och fysisk aktivitet. Även lågkolhydratskost (ketogen kost) samt högproteinkost i kombination med fysisk aktivitet tas upp och kan fungera vid typ 2-diabetes, men det saknas studier som undersökt dödlighet, kardiovaskulära sjukdomar, livskvalitet samt diabetesremission och anses därför ha lägre tillförlitlighet. Med en låg tillförlitlighet menas att det krävs mer forskning för att kunna uttala sig mer kring frågan, läs gärna informationsstycket om låg/hg tillförlitlighet i slutet av inlägget.

Det finns fortsatt stöd för att medelhavskost är ett fördelaktigt kostmönster vid typ 2-diabetes, samt att fiber och baljväxter med fördel bör finnas som viktiga komponenter i kosthållningen. Det finns fortsatt stöd för att kaffedrickande är bra vid diabetesdiagnos. En större mängd nötter ses fortsatt som en fördel att ha i kosten, dock har detta råd lägre tillförlitlighet jämfört med tidigare angivna kostråd.

Konkreta råd vid typ 2-diabetes

- Viktminskning genom minskat energiintag vid övervikt/obesitas

- Var fysiskt aktiv, kombinera kondition och styrketräning – låt det inte gå mer än två dygn mellan dina träningspass för optimal glukoskontroll

- Låt kostbasen utgöras av vegetabiliska råvaror som grönsaker, frukt, bär, baljväxter, nötter, fullkorn och vegetabiliska oljor som rapsolja och olivolja

- Ät fisk och skaldjur – två till tre gånger i veckan

- Minska på andelen med rött kött, salt, socker, friterad och fiberfattig mat samt fetter från djurriket och alkohol

Vill du göra förändringar i dina vanor men är osäker på hur du ska gå tillväga? Då finns Eatits dietister här för dig! De är experter på att hitta just vilka livsstilsförändringar som är av störst vikt för dig, samt ger dig stöd till att implementera och etablera dessa nya vanor. Välkommen att ladda ner appen och boka ditt besök till legitimerad dietist redan idag!

SBU:s slutsatser

Om du vill läsa SBU:s slutsatser i sin helhet kommer de nedan.

Slutsatser som gäller för typ 2-diabetes:

- Det kan finnas ett samband mellan att äta en större andel mättat fett och      högre risk för att dö i förtid av hjärt- och kärlsjukdom (låg tillförlitlighet). Det kan även finnas ett samband mellan att äta en större andel enkelomättat fett och lägre risk att dö i förtid oavsett orsak (låg tillförlitlighet).

- En behandling med en initial period av kraftigt minskat energiintag med hjälp      av lågenergipulver (VLED) med efterföljande övergång till mat för      viktstabilitet jämfört med vanlig kostbehandling har gynnsamma effekter på      livskvalitet (enligt EQ-5D), långtidsblodsocker (HbA1c) och vikt upp till 12 månader (måttlig tillförlitlighet).

- Intensiv livsstilsbehandling där lågfettkost kombineras med fysisk aktivitet och      minskat energiintag har gynnsamma effekter jämfört med vanlig      kostbehandling på långtidsblodsocker (HbA1c), vikt, kroppsmasseindex (BMI), midjeomfång och vissa blodfetter upp till 12 månader (måttlig tillförlitlighet).

- Energirestriktion i samband med intensiv livsstilsbehandling med ketogen kost eller med högproteinkost (20 E%) i kombination med fysisk aktivitet jämfört med      vanlig kostbehandling kan ge en viktminskning upp till 11 månader (låg      tillförlitlighet) men det saknas studier som kan visa om vikten kan bibehållas      på längre sikt. Det saknas studier som undersökt kliniskt viktiga utfall som dödlighet, kardiovaskulära sjukdomar, livskvalitet och diabetesremission.

Slutsatser som gäller för både typ 1- och typ 2-diabetes:

Det finns ett samband mellan att äta medelhavskost och lägre risk att dö i förtid oavsett orsak (måttlig tillförlitlighet).

Det finns ett samband mellan att äta en större andel fibrer eller baljväxter och lägre risk att dö i förtid oavsett orsak (måttlig tillförlitlighet).

Det kan även finnas ett samband mellan att äta en större andel nötter och lägre risk att dö i förtid oavsett orsak (låg tillförlitlighet) samt lägre risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom (låg tillförlitlighet)

Det finns ett samband mellan att dricka mer kaffe och lägre risk att dö i förtid oavsett orsak och lägre risk att dö i förtid i kranskärlssjukdom (måttlig tillförlitlighet)

Vad menas med låg/måttlig tillförlitlighet i slutsatserna?

För att bedöma hur starkt det samlade vetenskapliga underlaget är använder SBU det internationellt utarbetade GRADE-systemet, vilket används för att klassificera tillförlitligheten på det vetenskapliga underlaget. Evidensstyrkorna som används med SBU:s terminologi är starkt, måttligt starkt, begränsat och otillräckligt vetenskapligt underlag. Förenklat kan sägas att ett starkt vetenskapligt underlag är så stabilt att det är liten risk för att ny forskning kommer att komma fram till nya slutsatser. På samma sätt innebär ett begränsat vetenskapligt underlag att det är högre risk för att nya studier kan förändra slutsatsen.

Referenser

SBU. Mat vid diabetes. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Utvärderar 345.

SBU. Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010.

SBU-rapport nr 201. FYSS. Fysisk aktivitet vid diabetes mellitus – typ 2-diabetes. 2016.

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com