Högre ohälsa i glesbygden i kombination med lägre närvaro av dietister ger en ojämställd vård

November 1, 2022
Högre ohälsa i glesbygden i kombination med lägre närvaro av dietister ger en ojämställd vård

Övervikten i samhället fortsätter att öka som vi tidigare skrivit om. Sedan 80-talet har förekomsten av fetma tredubblats och den genomsnittliga vikten har gått upp med 7 kg. Lågutbildade och personer boende på landsbygden väger i snitt mer än högutbildade och stadsbor. Generellt över landet finns det ett samband mellan antal invånare i en kommun, ju färre invånare i en kommun desto fler överviktiga. Svårt att tillsätta dietisttjänster på landsbygden Samtidigt finns det få dietister i Sverige och ett fortsatt växande problem med att tillsätta dietisttjänster. Antalet läkare per 100 000 invånare är 463 men för dietister är det bara 7 dietister per 100 000 invånare enligt SKL. Trots att de livsstilsrelaterade sjukdomarna och lidandet och kostnaderna kopplade till dessa ökar. Fetman kostar samhället 70 miljarder kronor per i i hälso- och sjukvårdskostnader och produktionsbortfall enligt en uträkning som Folkhälsomyndigheten gjort. Till detta så är antalet dietister som utexamineras varje år lågt, av de dietister som finns lämnar många primärvården för att jobba i egna företag. Många av de dietisttjänster som ligger ute längst innan en person kan tillsättas är de tjänster som finns på landsbygden. Sammantaget leder detta till en ojämlik vård. Var du bor påverkar vilka möjligheter du har för att få den vård du behöver för att minska din sjukdom eller förebygga ohälsa. Eatit möjliggör för hela Sverige att få tillgång till dietistbehandling Vi på Eatit är glada över att vi kan bidra till en mer jämlik vård. Genom att digitalisera dietistbehandlingen så har vi effektiviserat dietistens arbete så varje dietist har möjlighet att nå ut till fler patienter - oavsett var i Sverige de bor. Oavsett var du bor ska du har rätt att träffa en dietist.

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com