Mina mål

November 1, 2022
Mina mål

Nu ska vi fokusera på dina mål när det gäller din viktminskning. Ta gärna hjälp av S.M.A.R.T-modellen när du sätter ett mål.

S.M.A.R.T. är en metod som kan förenkla när vi ska formulera ett mål. Det finns flera olika varianter av SMART, men en vanligt förekommande varianten står för: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt.

Här nedan följer ett exempel:

Specifikt – Specificera ditt mål så det blir konkret.

Mätbart – Du behöver veta när du nått ditt mål. Du kan mäta ditt mål i kilo, med måttbandet eller ett klädesplagg. Att gå eller springa en viss sträcka på tid.

Accepterat/Attraktivt – Det är viktigt att du verkligen VILL nå målet. Hur stor sannolikhet är det att du avstår något för att kunna nå dit du vill. Hur mycket är du beredd satsa?

Realistiskt – Ditt mål måste vara möjligt att genomföra. Det är exempelvis realistiskt att gå ner mellan 0,5-1 kilo per vecka OM du är beredd att satsa.

Tidsbestämt – Bestäm NÄR målet ska vara uppnått. Sätt upp en tidsgräns som ligger som inte är för lång. Max 10 veckor och sedan kan du sätta upp ett nytt mål. Spricker tidsplanen kan du behöva omformulera målet.

Du ska nu fundera igenom vad det är som motiverar dig att fokusera på att ändra vanor för att nå viktminskning och/eller förbättrad hälsa.

Hemuppgift 1: Sätt mål

Till nästa möte, fundera och sätt minst 1 och högst 5 mål. Skriv ner de i chatten. Det finns inga rätt eller fel här, du väljer själv mellan 1 till 5 mål.

Rangordna varje mål på en skala 1-10. 1= minst viktigt och 10 = mycket viktigt. När du rangordnar målen hjälper det dig att se vilket mål du vill fokusera på först.

1= minst viktigt10= mycket viktigt

Mål 1:_________________________

Mål 2:_________________________

Mål 3:_________________________

Mål 4:_________________________

Mål 5: _________________________

Hemuppgift 2

Fundera över följande frågor och skriv ner dina tankar i chattfönstret innan nästa bokade videomöte:

Vad blir annorlunda när du gått ner i vikt och/eller uppnått förbättrad hälsa?Vad kan du göra då som du inte kan göra nu?Hur vet du när du har uppnått ditt mål?

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com