LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR SOM MINSKAR RISKEN FÖR TYP-2 DIABETES

November 1, 2022
LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR SOM MINSKAR RISKEN FÖR TYP-2 DIABETES

TIDIGT METABOLT SYNDROM Professor Peter Nilsson, Department of Clinical Science från Lunds Universitet pratar om “Metabolic Syndrome, lifestyle background and modification” på EAPC webinar den 22 maj 2019. Tidigare under seminariet så pratar Professor Jaakko Tuomilehto, National Institute for Health and Welfare Helsinki i Finland om definitionen av tidigt metabolt syndrom och riskfaktorer kopplat till detta. Från ca 30 minuter i webinariet kan höra Peter Nilsson prata om vad man kan göra åt det. ÄNDRA DIN DIET OCH KOSTHÅLLNING ÄR DET VIKTIGASTE DU KAN GÖRA Som du kan se i listan ovan så finns det många livsstilsförändringar som man kan göra för att minska risken för typ 2 diabetes, och där en förändring av din kost till en mer hälsosam diet är det viktigaste du kan göra. Något som också betonas är att öka på rörelsen och minska på rökningen. DET FINNS KOSTHÅLLNINGAR SOM KAN FÖREBYGGA TYP-2 DIABETES På bilden nedan kan du se en metaanalys av prospektiva studier som visar att olika kosthållningar kan förebygga typ-2 diabetes. Det “svåra” är dock att kosthållningen måste behållas över tid. “The real problem is to help people in the long perspective. Modern aspects is for example e-health. To encourage people and make the change more sustainable. The meta analysis showed that addition of technical support could improve the outcome”Professor Peter Nilsson, Lunds Universitet PRELIMINÄRT SER DIGITALA PROGRAM FÖR PREVENTION AV DIABETES LOVANDE UT Nya ehälsoverktyg som utvecklas visar lovande resultat i forskningen men det behöver undersökas vidare. Det man hoppas att dessa verktyg ska göra är att öka långsiktigheten i livsstilsförändringen. Lifestyle modification was better in the long run than drug treatment alone for diabetes prevention during extended follow up. Professor Peter Nilsson, Lunds Universitet 0 Likes

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com