BLODVÄRDE: KREATININ

November 1, 2022
BLODVÄRDE: KREATININ

Kreatinin är ett ämne som bildas i muskulaturen hos alla människor och som utsöndras via urinen. En blodprov som mäter kreatininnivåer görs vanligtvis för att se hur bra njurarna fungerar. Vid njurskador stiger kreatinin eftersom njurarna inte klarar av att utsöndra substansen i normal takt. Provtagning av kreatinin är förenat med många felkällor. Värdet kan variera från person till person eftersom värdet är relaterat till kroppens muskelmassa. Personer med hög muskelmassa, såsom unga och vältränade, kan ha något högre värden utan att något är fel. Kreatinin är även starkt beroende av vätskebalansen. Uttorkning kan därför leda till förhöjt kreatinin utan att det är något fel på njurarna. Kreatinin finns i stora mängder i kött vilket medför att ett stort köttintag temporärt kan öka mängden kreatinin i blodet.

VAD BETYDER ETT HÖGT KREATININ-VÄRDE?

Om felkällorna till falskt förhöjt kreatinin (enligt ovan) har uteslutits, talar ett förhöjt kreatininvärde för att njurarna fungerar sämre än normalt. Nedsatt njurfunktion har många orsaker, såsom inflammation i njurarna, långtstående diabetes, högt blodtryck eller någon typ av förgiftning. Hjärt- och kärlsjukdom orsakar ofta njursvikt eftersom blodblödet till njurarna minskar och därmed avtar också njurarnas funktion. Njursten, en förstorad prostata eller andra hinder i urinvägarna kan också höja blodets kreatininnivå, men då måste ett urinavflödeshinder föreligga.

VAD BETYDER ETT LÅGT KREATININ-VÄRDE?

Sänkta nivåer kan ses hos personer med låg vikt och liten muskelmassa, ofta på grund av näringsbrist, samt under graviditet. Kreatininvärden under referensvärden har oftas liten klininsk betydelse och indikerar inte något fel på njurarna.

VARFÖR SKA MAN INTE BARA TA ETT ENSKILLT KREATININPROV?

Kreatininhalten i blodet varierar mellan olika människor, även mellan friska personer. Den kan också variera hos samma person vid olika tillfällen. När läkaren ska tolka provsvaret jämför hen provet med det så kallade referensintervallet. Referensintervallet får man genom att väga samman resultatet från en stor grupp friska personers kreatininprov. För kreatinin ligger referensintervallet för kvinnor ungefär mellan 40 och 90 mikromol per liter (µmol/L). För män ligger värdena oftast mellan 50 och 100 µmol/L. Ett enstaka kreatininprov ger i de flesta fall inte något säkert svar på om du har en sjukdom eller inte. Svaret på provet vägs därför ihop med hur du mår och med andra prover som du kan ha tagit. Hos unga vältränade personer, särskilt män, är det mycket vanligt med ett lindrigt förhöjt kreatininvärde som orsakas av större muskelmassa än normalt men detta betyder inte att njurfunktionen är nedsatt.

VANLIGA FÖRKORTNINGAR

Provet brukar ibland skrivas P-Kreatinin om mätningen är gjord i blodets plasma. Om mätningen är gjord i serum skrivs det S-Kreatinin. Kreatinin förkortas ibland till krea.

FÅR MAN STÖRRE MUSKLER AV KREATININ?

Kreatin, ett kosttillskott som omvandlas till kreatinin när det bryts ned, har rykte om sig att vara ett slags mirakelmedel om man vill bygga större muskler – men stämmer det ryktet? Vi får alla i oss en hel del kreatin via maten som kött, fisk och fågel. Därför kan det mycket väl vara så att du redan har mycket kreatin i din kropp. Om det är fallet så kommer ett extra tillskott med kreatin vara verkningslöst och slöseri med pengar. Man har noterat att ca 30 % som prövat kreatinintillskott inte har fått någon effekt. Detta tror man beror på en redan hög naturlig nivå av kreatin i musklerna. Under de två första sekunderna med maximalarbete omsätts energin från ATP-molekyler som ligger beredda att användas i musklerna. Efter dessa två sekunder måste ATP omvandlas genom en reaktion mellan ADP och kreatinfosfat. Kroppen kan använda sig av denna energi i ca 6-8 sek och därefter börjar kroppen omsätta energi via muskelns glykogenförråd. Denna energiomsättningsprocess leder dock till en oönskad biprodukt — mjölksyra. Kreatin finns lagrat i muskelcellen och intag av kreatintillskott leder till ökad inlagring i muskelcellen. Och om du orkar jobba längre (träna mer) så får du större muskler.

HUR GÖR JAG FÖR ATT UNDERSÖKA MITT KREATININVÄRDE?

Se om du är berättigad till behandling av dietist eller om du har möjlighet att ta blodprov hos Eatit via ditt friskvårdsbidrag, exempelvis om ditt företag har förmåner via Benify. För frågor, skicka ett mail till hi@eatit.io.

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com