Vad ska du tänka på inför en viktoperation?

November 1, 2022
Vad ska du tänka på inför en viktoperation?

Om du funderar på en viktoperation har du säkert många frågor. En av de vanligaste frågorna Eatit får är hur man kan hjälpa sin kropp så mycket man kan på vägen att förbereda sig inför operationen och ge sig själv bra förutsättningar till efter. Dietisternas Riksförbund har tagit fram ett material till personal inom hälso- och sjukvården med information om hur man kan arbeta med matvanor och nutrition inför planerad kirurgi. Aktuell forskning talar för att en planerad viktnedgång inför operation är en säker behandling då den ger möjlighet att förbättra hälsotillståndet med en friskare patient på operationsbordet. Viktnedgång inför planerad kirurgi kan leda till: lägre blodsockernivå som minskar risken för infektioner, det gäller både sårinfektioner, luftvägsinfektioner och djupa infektioner (abscesser) minskad risk för hjärtproblem inklusive hjärtinfarkt efter operationen förbättring av sömnapné vilket förbättrar respons på narkos förbättring av astmatiska besvär minskad risk att utveckla blodpropp i ben och lungor Ett gott nutritionsstatus är viktigt för ett lyckat utfall vid planerad kirurgi. Grunden för ett gott nutritionsstatus är hälsosamma matvanor. Vid viktnedgång är det viktigt att man inte får undernäring inför operation då detta leder till ökade risker. Viktnedgången bör därför ske i samråd av vårdpersonal. Vill du läsa broschyren STARK INFÖR KIRURGI – STARK FÖR LIVET, kan du hitta den på DRFs hemsida eller här.

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com