Hur kan man höja HDL-kolesterol med livsstilsförändringar?

November 1, 2022
Hur kan man höja HDL-kolesterol med livsstilsförändringar?

Män har lägre HDL-nivåer än kvinnor, men efter menopausen minskar skillnaderna mellan könen. Nivåerna ökar också i samband med östrogenbehandling. För att höja nivåer av HDL behöver man äta tillräckligt med fett. Om man minskar på den totala mängden fett i maten sänks även HDL-nivån i blodet. Det är dock viktigt att välja rätt sort fett ur hjärt- och kärlsynpunkt, dvs. livsmedel med hög halt omättade fetter. Det är framför allt transfetter som sänker det goda kolesterolet. När man byter en del kolhydrater mot omättade fetter, höjs nivån av HDL i blodet. Det finns också starkt vetenskapligt stöd att fysisk aktivitet höjer HDL-nivåer. Även måttlig alkoholkonsumtion är associerad med höjning av HDL, men man måste ta i beaktande att alkohol medför många andra negativa hälsoeffekter och det finns ingen säker nivå för alkoholkonsumtion när det gäller cancerrisken. Studier som visar på positiva hälsoeffekter av måttlig alkoholkonsumtion har visat sig vara av dålig kvalitet. Vid höga nivåer av triglycerider i blodet, en blodfettsrubbning som är vanligt förekommande tillsammans med lågt HDL, rekommenderar man dessutom att avstå helt från alkohol. Vid obesitas och bukfetma ses ofta sänkta nivåer av HDL och höga nivåer att triglycerider i blodet. Därmed kan viktnedgång vid övervikt ha positiva effekter på dessa blodfetter.

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com