Goda och dåliga nyheter gällande folkhälsans utveckling

November 1, 2022
Goda och dåliga nyheter gällande folkhälsans utveckling

Över 50% av den svenska befolkningen behöver gå ner i vikt av hälsoskäl och din hälsa påverkas av din bostads läge. I Folkhälsomyndighetens senaste rapport från 2019 kan se att det både finns goda och dåliga nyheter gällande folkhälsan i Sverige. Nedan lyfter vi ut några av de mest intressanta punkterna i rapporten. Övervikt och fetma har ökat Övervikt och fetma har ökat från 46 till 51 procent sedan år 2006. 64 procent av befolkningen är fysiskt aktiva Andelen av befolkningen som anger att de är fysiskt aktiva är 64 procent (år 2018). Skillnaden är liten mellan män och kvinnor men desto större mellan olika utbildningsnivåer. Den förtida dödligheten sjunker Mellan åren 2006-2017 har den förtida dödligheten sjunkit och medellivslängden ökat med 1,6 år. Psykisk ohälsa ett stort folkhälsoproblem Antalet självmord har inte minskat. Andelen som röker dagligen sjunker Sedan 2006 har andelen som uppger att de röker dagligen halverats. Minskningen skedde i alla åldersgrupper och blad båda könen. Hälsa är ojämställd Skillnaden i levnadsvanor och hälsa är synliga mellan kvinnor och män samt mellan socioekonomiska grupper för de flesta mått på hälsan. Läs hela rapporten här.

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com