Fetma och diabetes - satsa på dietstvård

November 1, 2022
Fetma och diabetes - satsa på dietstvård

Idag vill vi rapportera om en studie som tittat på hur fetma påverkar risken för diabetes. Det är en stor dansk studie som har gjorts. Studien visar att fetma var en större riskfaktor för att få diabetes än både genetik och livssil. Personer med fetma har en 6 gånger ökad risk att utveckla typ 2 diabetes jämfört med personer med normalvikt. För personer som har en hög genetisk risk för diabetes var skillnaden två gånger så hög. Vi på Eatit tycker att detta är ytterligare ett bevis på varför samhället har mycket att vinna på att satsa mer på kost- och livsstilsbehandlingar. I Sverige finns det få dietister och få legitimerade personer med kunskap om kostbehandling, men den kunskap som finns måste spridas och verktyg för att dessa personers arbete ska kunna förenklas och effektiviseras måste ut i primärvården. Fördelen med kost- och livsstilsbehandling är att vårdgivaren sällan behöver "klämma och känna" på patienten, vilket gör att det passar att ge behandlingen på distans. Vi på Eatit märker att många patienter även föredrar det då det kan vara lättare att öppna upp sig om sina bekymmer när man sitter digitalt (fetma är ofta förknippat med många känslor runt skuld och skam) och det kan vara lättare att få ihop i sitt övriga liv. Då det tar tid att förändra sin livsstil och man behöver stöd under en längre period är det att föredra att man enkelt kan få kontakt med sin vårdgivare för att orka fortsätta behandlingen. Vi tycker att man från regionerna borde: Ersätta livsstilsbehandling given av dietist eller sjuksköterska både för video- och chattbesök. Olika typer av besök passar olika bra beroende på var i behandlingen man är och det är onödigt att ta vårdgivarens tid för ett videosamtal om det inte behövs. Då hinner fler med att behandlas. Prioritera upp patienter med fetma, eller med övervikt och andra riskfaktorer, för primärvården. Ersätta digitala aktörer för vårdutkomst (exempelvis förlorande antal kg och förbättrade kostvanor) och inte bara baserat på antal besök. Vill ni läsa mer om den danska studien, sök på ""Obesity more important than gentetics for T2DM Risk" eller läs mer om studien här.

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com