• Eatit

ENSKILDA LIVSMEDEL SOM ÄR VIKTIGA FÖR DIG MED DIABETES

Det finns vetenskapligt stöd för att: 

  • Mer än 250 g grönsaker och baljväxter per dag minskar risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar för den som har diabetes. 

  • Intag av frukt i kombination med grönsaker och baljväxter sänker dödligheten generellt för diabetiker. 

  • Fullkornsprodukter minskar total dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar hos den som har diabetes. 

  • Intag av fisk mer än en gång per vecka och fet fisk sänker dödligheten och minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar hos den som har diabetes. 

  • Fem portioner (á 30 g) nötter och jordnötter per vecka sänker LDL kolesterol och triglycerider i blodet och minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. 

  • Personer med diabetes som dricker alkohol regelbundet (begränsade mängder) har lägre risk att drabbas av, och dö i, hjärt-kärlsjukdom än de som inte dricker alkohol alls. 

  • Personer med diabetes som dricker fler än två koppar kaffe per dag löper mindre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Läs mer och se de vetenskapliga källorna här.

1 visning0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Screening för ätstörning

Dessa frågor kan användas för att undersöka möjligheten att någon kan uppleva en ätstörning. Verktyget är inte avsett för att sätta en diagnos, men belyser att man kan behöva ytterligare undersökning