Ledig tjänst: Leg. psykolog och behandlingsutvecklare, distansarbete

November 1, 2022
Ledig tjänst: Leg. psykolog och behandlingsutvecklare, distansarbete

Vill du… Jobba med ett komplext problem i ett interdiciplinärt team där vetenskap, nytänkande och utveckling värderas högt? Jobba i framkant av digital vård och skapa förutsättningar för miljontals människor att leva ett rikare och lyckligare liv genom beteendeförändringar. Du gillar… Att jobba på ett ungt bolag med stora ambitioner för hur vården för patienter som lever med övervikt och obesitas kan utvecklas. Du kommer att vara med och utveckla och implementera digital behandling och iKBT samt jobba nära ledning och ansvariga dietister. Hos oss får du dessutom stor flexibilitet och styrning över din arbetsplats och tider. Detta tar du med dig in… Psykologlegitimation med 2+ års erfarenhet av KBT Kompetens inom digitala program som iKBT eller självhjälpsprogram Intresset och erfarenheten av att skriva och/eller utveckla textmaterial Intresse av att utveckla nya behandlingsmetoder Intresse av ACT, CFT och/eller ätstörningsbehandling Drivet och förmågan av att kunna befinna dig i en snabbrörlig miljö där vi brinner för att utveckla och förbättra tjänsten och behandlingen Eatit är… En digital terapiplattform som hjälper personer som lever med övervikt eller obesitas att genomgå en livsstilsförändring. Tjänsten är subventionerad för patienter som lever med obesitas. Eatits behandling utförs av dietister med stöd av läkare och psykoterapeuter genom video och iKBT. Evidensläget kring obesitas… Obesitas klassas numera som en kronisk sjukdom vars uppkomst kan förklaras av ett komplext samspel mellan genetiska, fysiologiska, psykologiska och samhällsfaktorer. Beskrivningen som kroniskt markerar att obesitas har ett långvarigt förlopp som inte kan lösas med kortsiktiga dieter eller livsstilsförändringar som enbart kan upprätthållas under en begränsad tid. Behandlingsalternativen för obesitas är under en spännande utvecklingsfas och har blivit mer tvärdisciplinära, nyanserade och långsiktiga, där kalorirestriktion fortfarande en central del av insatsen som kompletteras med kunskaper från modern nutritionslära, endokrinologi och beteendevetenskap. Kognitiva och beteendeinriktade interventioner är en viktig del av obesitasbehandling med fokus på en mer hälsosam livsstil, minskat kaloriintag och ökad fysisk aktivitet. De europeiska riktlinjerna för behandling av obesitas rekommenderar, i kombination eller var för sig, behandling inriktad på nutrition och fysisk aktivitet, kognitiv beteendeterapi, läkemedelsbehandling, operativ/kirurgisk behandling, samt behandling av samsjuklighet. Riktlinjerna understryker att målet med behandlingen inte enbart är att uppnå viktnedgång, där en reduktion på 5-10% innebär en signifikant minskat risk för ett flertal komplikationer, men även ökad aktivitetsnivå och hälsosamma effekter för kroppens fungerande. Hur kommer jag i kontakt… Tillsättningen sker löpande, ansök via hi@eatit.io. Vi söker rätt person och tjänstens omfattning kan anpassas mellan 50-100% efter kandidatens förutsättningar. Flexibel tjänstgöringsort, distansarbete med undantag för vissa möten/workshops. Har du frågor, tips eller funderingar, hör av dig till vd Theresia Silander Hagström, theresia@eatitcare.com. Om du inte tror att du passar för just denna tjänst, men vill komma i kontakt med oss inför framtida tjänster. Skicka gärna ett mail till hi@eatit.io och säg hej.

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com