Dietistens roll i behandling av levnadsvanor

November 1, 2022
Dietistens roll i behandling av levnadsvanor

Dietistens roll i behandlingen av övervikt och obesitas ifrågasätts ibland. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer om prevention och behandling av levnadsvanor kan man läsa fördjupat om riktlinjer kopplat till detta område.De flesta rekommenderade åtgärderna, oavsett levnadsvana, består av rådgivning i form av samtal, såsom rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal. Kvalificerat rådgivande samtal innebär en mer omfattande åtgärd, ofta med både fler och längre sessioner än rådgivande samtal, och förutsätter att personalen är utbildad i den metod som används samt har fördjupad ämneskompetens. När det gäller förändring av kosten är alltså dietistens roll en nyckel. Du kan läsa riktlinjerna här.

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com