Dietist Anna Tellström

November 1, 2022
Dietist Anna Tellström

Anna Tellström är legitimerad dietist med en magisterexamen i kostvetenskap från Umeå universitet. Hon har ett starkt intresse för kost, fysisk aktivitet och hälsa, och jobbar gärna med forskning och metodutveckling inom det området. Inom yrkeslivet brinner hon för förebyggande hälsoinsatser med fokus på levnadsvanor, där individen sätts i centrum. Anna har under flera år arbetat med fokus på bland annat övervikt, diabetes typ 2 och andra riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom i olika forskningsprojekt.

Varför beslutade du att gå med i Eatit?

Jag tycker att det är viktigt att jobba förebyggande med riskgrupper för utveckling av livsstilsrelaterade sjukdomar. Personer med ”bara ”övervikt är idag en lågprioriterad grupp inom hälso- och sjukvården på grund av resursbrist. Eatit-konceptet för överviktsbehandling bygger på vetenskaplig evidens och fokuserar på beteendeförändring och kontinuitet, vilket jag tycker är väldigt viktigt. Jag vill också vara en del av den digitala utvecklingen inom området, som gör att fler personer ges möjlighet att få kostråd av utbildade dietister.

Varför är digital dietistvård intressant för dig?

Jag tror att den digitala dietistvården kommer att kunna effektivisera kostbehandling och möjliggöra för fler att komma i kontakt med legitimerade dietister. Vi har märkt, inte minst nu i pandemitider, hur dessa tjänster snabbt har utvecklats och skapat nya möjligheter. Att arbeta digitalt har även fördelar för mig som arbetstagare, med flexibla arbetstider och ett arbete som är oberoende av fysisk plats. Jag tror inte att digital vård kommer att helt kunna ersätta personliga möten med en dietist, men det kan absolut vara ett värdefullt komplement.

Kom igång med matrecept

Ta del av uppdateringar från Eatit och få matrecept anpassade till viktminskning, direkt i mailen

Din epostadress är mottagen och du kan börja få mail från Eatit.
Oops! Det verkar inträffa något fel. Prova maila support@eatitcare.com